Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Diabetes

Senkomplikationer vid diabetes

Dåligt reglerad diabetes, med för högt långtidsblodsocker, ökar risken för en rad senkomplikationer.


Uppdaterad den: 2019-01-21

Annons

Vad är senkomplikationer?

Retinopati

Diabetes mellitus är ett tillstånd med ökad risk för senkomplikationer. Risken ökar betydligt om behandlingen följs dåligt och patienten har höga blodsockervärden under lång tid.

Senkomplikationerna beror på skador på blodkärl och nerver. Innan effektiv behandling fanns var blindhet eller amputation på grund av diabetes inte ovanligt.

Som tur finns nu effektiv behandling som kan förebygga sådana komplikationer.

Annons
Annons

Orsak

En dåligt reglerad diabetes leder till att det bildas avlagringar och förträngningar i kroppens små och stora blodkärl. Dessa förträngningar leder i sin tur till skador på ögonen, njurarna, nerverna, fötterna, hjärnan, hjärtat och stora kärl (artärer) i kroppen.

Tyvärr är de flesta komplikationer irreversibla (oåterkalleliga) och därmed är det viktigt att förebygga dem.

Totalrisken avgörande

Risken för att oåterkalleliga skador uppstår ökar ju fler av följande riskfaktorer man har.

Några av dessa är:

 • Högt blodtryck.
 • Förhöjda blodfetter (kolesterol och triglycerider).
 • Rökning.
 • Övervikt.
 • Ärftlig belastning med ökad förekomst av hjärt-kärlsjukdom inom den närmaste familjen.
 • Tidigare hjärtinfarkt eller stroke.
 • Fysisk inaktivitet.

Därför är det totalrisken för att få senkomplikationer som är viktig. Den totala risken för att få senkomplikationer utgörs av summan av de riskfaktorer som nämns ovan. Därför är det minst lika viktigt att behandla andra riskfaktorer som man eventuellt har som det är att behandla själva sjukdomen diabetes.

Senkomplikationer som kan förekomma

Ögonen

Förträngningarna i de små blodkärlen (åderförfettning, ateroskleros) kan leda till nedsatt blodcirkulation och blödningar i ögats näthinna (retinopati). Detta kan leda till dålig syn och i värsta fall blindhet. Det är därför viktigt att patienter med diabetes går på kontroll regelbundet hos en ögonläkare eftersom tidigt insatt laserbehandling kan reducera skadorna på näthinnan.

Njurarna

Även njurarna är utsatta för skador vid diabetes på grund av en nedsatt blodcirkulation i njurarna.

Det första tecknet på njurskada är:

 • Ökad utsöndring av äggvita i urinen.
 • Ett förhöjt värde på kreatinin, ett ämne som produceras i kroppen och som i vanliga fall utsöndras av njurarna.

Om njurfunktionen blir sämre kan komplikationer uppstå i form av ansamlingar av vissa ämnen i kroppen som kan leda till sjukdom.

Nerver

Kroppens nerver kan också skadas vid diabetes. Det gäller i synnerhet nerverna i fötterna. Nedsatt blodförsörjning i nervvävnad kan göra att man förlorar förmågan att känna:

 • Smärta
 • Vibration
 • Temperaturförändringar

Man kan även uppleva smärta och en brännande känsla i fötterna, i synnerhet på natten. 

Fötterna

Fötterna hos en patient med diabetes kan vara i riskzonen på grund av:

 • Dålig blodcirkulation.
 • Nedsatt smärtkänslighet.
 • Infektionstendens.
 • Dålig sårläkning.

Om man har sår på fötterna som läker dåligt, men som inte känns av särskilt mycket, måste man vara på sin vakt. Om sådana förändringar inte behandlas på rätt sätt kan det i värsta fall leda till kallbrand (spontan vävnadsdöd) som gör att man behöver amputera en del av foten eller benet. Av denna anledning är kontroll av fötterna en viktig del av läkarundersökningen.

Hjärtat och hjärnan

Patienter med diabetes löper en ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke. Denna risk ökar om man samtidigt har flera av de riskfaktorer som nämns ovan. 

Annons
Annons

Hur kan senkomplikationer förebyggas?

För att minska risken för hjärt-kärlsjukdom bör man:

 • Ha ett normalt blodtryck.
 • Sluta röka.
 • Försöka sänka blodets innehåll av kolesterol och andra blodfetter till exempel triglycerider.
 • Försöka att vid behov gå ned i vikt.
 • Motionera regelbundet.
 • Ha en god blodsockerkontroll.

Det finns tydliga bevis för att en god blodsockerkontroll vid diabetes reducerar förekomsten av senkomplikationer i nerverna, näthinnan och njurarna. God blodsockerkontroll reducerar även förekomsten av hjärt-kärlsjukdom.

Regelbundna kontroller bidrar till en god övervakning av tillståndet och gör att åtgärder som kan begränsa eventuella skador kan sättas in tidigt. En av de allra viktigaste åtgärderna är att sluta röka. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.