Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Diabetes

Att mäta blodsocker (blodglukos)

Om man har diabetes kan blodsockret ibland bli för hög eller för låg i förhållande till normalvärdena. Kroppens normala reglering av blodsocker är nämligen satt ur funktion. Istället får man med hjälp av blodglukossänkande medel (insulin eller tabletter) försöka balansera blodsockret till normal nivå. Här får du veta vad som är normalvärden före och efter måltid och vid olika tider på dygnet. 


Uppdaterad den: 2015-04-08
Författare: Lars Einar Bresäter, diabetesspecialist och överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Uppdaterare: Hindrik Mulder, Läkare vid sektion diabetologi, Skånes universitetssjukhus (SUS)

Annons

Blodglukosvärdet är ett mått på den mängd glukos (blodsocker) som finns i blodet vid en viss tidpunkt. Mängden glukos i blodet anges som en koncentration, som mäts i millimol per liter. Normalt rör sig blodsockervärdet inom snäva gränser under dagen (cirka 4-8 mmol/l). Det är högst efter det att man har ätit och som regel lägst när man går upp på morgonen. Kolhydrater i kosten är den starkaste blodsockerhöjande faktorn.

Viktigt att hålla blodsockernivån stabil

När blodsockret är för högt är det viktigt att få behandling, så att värdet normaliseras. Uppnås detta mål undviker man ”akuta” diabetessymtom, såsom att dricka och kissa ofta. Vidare upphör risken för att utveckla ketoacidos (syraförgiftning), som kan vara ett livshotande tillstånd. På sikt minskar risken för att få följdsjukdomar eller komplikationer till diabetes. Dessa så kallade senkomplikationer påverkar blodcirkulation, nervfunktion, ögon och njurar. Har man drabbats av påverkan på nerverna (neuropati), ofta tillsammans med försämrad cirkulation, har man också ökad risk för att utveckla svårläkta diabetiska fotsår.

Ett viktigt mål med behandlingen är att hålla blodsockernivån stabil. Svängningar av blodsockret både upp och ned i nivån är oönskade. Särskilt låga blodsockernivåer oroar patienter. Dessa hypoglykemier eller insulinkänningar är subjektivt obehagliga, men kan också leda till medvetandesänkning och i riktigt allvarliga fall hjärnskador.

Annons
Annons

Hur mäter man blodsockret?

Blodsockret kan mätas mycket enkelt och snabbt med olika hjälpmedel. Blodsockermätare finns i många olika varianter med passande blodglukosstickor. Vid mätning placeras först blodglukosstickan i mätapparaten, man sticker sig själv i ett finger eller på underarmen med en lansett, låter blodglukosstickan suga upp en liten mängd blod och efter några sekunder kan sockervärdet avläsas på apparaten. Blodglukosapparater säljs till låga priser, medan blodglukosstickor och lansetter är avgiftsfria hjälpmedel.

Utvecklingen går stadigt framåt; nu finns flera produkter på marknaden där olika typer av sensorer mäter blodsocker, antingen kontinuerligt eller med hjälp av trådlösa mätare – man behöver alltså inte sticka sig själv varje gång man vill mäta blodsockret.

Vad är ett normalt blodsockervärde?

Blodsockret ska optimalt vara:

• 4-6 mmol/l före måltiderna.
• lägre än 10 mmol/l efter måltiden (cirka 1,5 timme)
• högst en ökning med 2 mmol/l efter 1,5 timme jämfört med mätning innan måltid
• ungefär 7-10 mmol/l vid sängdags för typ 1 diabetes – vid typ 2-diabetes gärna under 7 mmol/l

Annons
Annons

När ska man mäta sitt blodsocker?

Blodglukosmätningar är ett flexibelt hjälpmedel för att uppnå en god metabol kontroll. De görs för att patienten ska kunna optimera sin insulinbehandling och anpassa den till rådande omständigheter, som mängd kolhydrater i maten, fysisk aktivitet, stress och infektioner.

Blodsockermätning för dig med diabetes typ 1

Utgångspunkten är att patienter med diabetes typ 1 bör mäta blodsocker dagligen före måltider precis när man ska ge sig måltidsinsulin. Har patienten en mycket god metabol kontroll kan antalet mätningar minskas. Omvänt gäller också; dålig metabol kontroll föranleder mer frekventa mätningar, gärna 90 minuter efter måltid, för att utvärdera effekten av givet insulin. Antalet blodsockermätningar blir således ofta tre till fyra gånger per dag.

Den grunddos insulin, som ordinerats av läkare, är att ses som en utgångspunkt för patientens insulinbehandling. Den ska ändras vid behov. En förutsättning för detta förhållningssätt är att patienten har de kunskaper som krävs för att förstå hur insulinbehandlingen fungerar och hur kroppen svarar på olika metabola förändringar; vid behov kan en kontakt med diabetessköterska hjälpa patienten att hitta rätt. Vid nästa måltidsmätning eller om en mätning görs 90 minuter efter måltid får patienten kvitto på om förra dosen av insulin var korrekt.

Dagliga mätningar av blodsockret är ofta lättare att tillämpa eftersom man får in en rutin. Man riskerar inte att glömma bort mätningar eftersom de är kopplade till måltidsinsulinet. Många upplever en större säkerhet och tillfredsställelse med sin behandling eftersom denna metod ofta ger en diabeteskontroll som man är nöjd med.

Blodsockermätning för dig med diabetes typ 2

Insulinbehandlade personer med diabetes typ 2 bör mäta sitt blodsocker dagligen på morgonen före frukost och eventuellt före ytterligare någon eller några måltider, särskilt om den metabola kontrollen inte är tillfredsställande. Patienter med diabetes typ 2, som behandlas med kost och fysisk aktivitet och/eller tabletter, bör mäta morgonvärdet fastande före frukost varje dag.

Fördelen med att mäta blodglukos varje morgon när man har diabetes typ 2 är att man får återkoppling på behandlingen. Om blodsockret någon morgon ligger högt är det en signal till åtgärd på något sätt som gör att blodsockernivån nästa morgon förhoppningsvis ligger bra igen. Risken att utveckla senkomplikationer är mycket mindre om den metabola kontrollen är god.

Bra blodsockernivå vid sängdags

Vid diabetes typ 1 bör blodglukosvärdet vid sängdags helst ligga mellan 7 och 10 mmol/l. Risken för lågt blodglukos (hypoglykemi) på natten är med modern insulinbehandling liten. Om blodsockret är lågt vid sängdags bör man äta ett extra mellanmål. Om det är mycket högt vid sängdags kan man eventuellt ta extra snabbverkande insulin.

Vid diabetes typ 2 bör blodglukosvärdet gärna vara under 7 mmol/l. Vid diabetes typ 2 förekommer sällan nattligt lågt blodsocker – såvida inte insulinbehandling ges. Skulle man ändå vara orolig kan man ställa väckarklockan och kontrollera glukosvärdet någon gång vid två- tretiden på natten.

Finns det andra tider då man bör mäta blodsockret?

Mår man dåligt eller om det känns som att blodsockret är antingen för lågt eller för högt bör man mäta. Har man typ diabetes typ 1 och blodglukoset är högt (över 20 mmol/l) bör man mäta så kallade ketonkroppar i urinen med en urinsticka. Har man ketonkroppar i urinen är det en varningssignal på att man antingen håller på att utveckla, eller redan har utvecklat, en syraförgiftning (ketoacidos) som kräver omedelbar behandling. I en sådan situation ska du ta kontakt med sjukvården.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Vad är långtidsblodsocker?

Glykerat hemoglobin (HbA1c), som även brukar kallas för långtidsblodsocker, är ett uttryck för hur mycket av hemoglobinet (det röda färgämnet i röda blodkroppar) som är glykerat (glukos bundet till hemoglobin). Enligt senaste Nationella riktlinjerna ska HbA1c vara lägre än 52 mmol/ml (IFCC; tidigare 6 procent enligt Mono S). Detta prov tas antingen som ett vanligt blodprov i armen eller kapillärt med ett så kallat hemtest, som patienten skickar in till laboratoriet för analys. HbA1c ger ett bra värde på hur blodglukosvärdena har varit i genomsnitt de senaste två månaderna.

Värden över 63 mmol/mol är för höga och innebär på sikt klart ökad risk för senkomplikationer.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons