Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Prediabetes

Prediabetes är ett tillstånd där man har lätt förhöjda blodsockervärden. Vid prediabetes är risken för att utveckla typ 2-diabetes förhöjd.


Uppdaterad den: 2019-04-09

Annons

Vad är prediabetes?

Kroppen har ett inbyggt system för att hålla mängden av glukos i blodet (blodsocker) på en lagom nivå. Glukosvärdet ska inte vara för lågt, eftersom cellerna behöver glukos för att fungera, och inte heller för högt, då för höga glukosnivåer kan vara skadligt för blodkärlen. En person som har diabetes har så pass höga glukosvärden att det är skadligt. Vissa personer ligger i en riskzon, där glukosvärdet är lätt förhöjt. Man vet att risken för att utveckla diabetes är större hos dessa personer och tillståndet kallas därför för prediabetes.

Prediabetes är mycket vanligt: Ungefär 10–15 % av befolkningen i Sverige uppfyller kriterierna. Risken att utveckla prediabetes ökar vid övervikt, för lite fysisk aktivitet, ärftlighet för typ 2-diabetes, hög ålder och tidigare graviditetsdiabetes.

Annons
Annons

Är prediabetes farligt?

Prediabetes är en riskfaktor för att utveckla typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Enligt en svensk studie från 2009 utvecklas diabetes hos ungefär 40 % av de som uppfyller ett kriterium för prediabetes, medan siffran är 90 % för de som uppfyller båda kriterierna (se Diagnos nedan). Förhöjt glukosvärde i blodet är bara en av flera riskfaktorer, och det är därför viktigt att inte bara titta på glukosvärden. Andra riskfaktorer är:

 • Rökning.
 • Förhöjt blodtryck.
 • Förhöjda blodfetter.
 • Övervikt/fetma.
 • Otillräcklig fysisk aktivitet.

För att minska risken för framtida sjukdom är det viktigt att minska på eller ta bort så många riskfaktorer som möjligt.

Diagnos

Diagnosen ställs genom att analysera blodprover som mäter glukosvärdet. Man talar om prediabetes när glukosvärden i fastande eller efter intag av en viss mängd av glukos, är förhöjda:

 • Förhöjt fasteglukos definieras som ett fasteglukosvärde på 6,1–6,9 mmol/L.
 • Nedsatt glukostolerans definieras som ett glukosvärde på 7,8–11,0 mmol/L i venöst blod eller 8,9–12,1 mmol/L som kapillärt prov två timmar efter intag av 75 gram glukos.
 • Såväl förhöjt fasteglukos som nedsatt glukostolerans kan hittas genom ett så kallat glukosbelastningstest: Ett blodprov på fastande mage, därefter intag av 75 gram glukos följt av ytterligare ett blodprov två timmar senare.
Annons
Annons

Behandling

Att se över sina levnadsvanor är det viktigaste i behandlingen av prediabetes. Man har sett att livsstilsförändringar kan minska risken för att utveckla typ 2-diabetes. Exempel är:

 • Goda kostvanor, som till exempel högt intag av frukt och grönt, baljväxter, fisk, fullkornsprodukter och nötter.
 • Tillräcklig fysisk aktivitet, det vill säga minst 150 minuter fysisk aktivitet i veckan på en måttlig intensitetsnivå, alternativt minst 75 minuter fysisk aktivitet i veckan på en hög intensitetsnivå.
 • Sluta röka.

Utöver detta är det viktigt att behandla de andra riskfaktorerna, såsom förhöjt blodtryck, förhöjda blodfetter och övervikt/fetma.

Det finns olika läkemedel som har visat sig kunna minska risken för att utveckla diabetes när man har prediabetes, men inga används rutinmässigt inom svensk sjukvård än så länge.

Förlopp

2–15 % av personer med prediabetes utvecklar diabetes årligen. Risken minskar dock avsevärt om man genomför livsstilsförändringar.

Vill du veta mer

 • Typ 2-diabetes, översikt 
 • Diabetes – animation
 • Typ 2-diabetes – för vårdpersonal

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.