Om Netdoktors upplysningskampanjer

Netdoktor genomför upplysningskampanjer om sjukdomar och diagnoser som på olika sätt innebär allvarliga problem för en stor del av befolkningen. Kampanjerna riktar sig till allmänheten och syftar till att ge människor insikt om faktorer som påverkar deras hälsa. Det sker dels genom att öka förståelsen för vad man själv kan göra för att upprätthålla eller uppnå en god hälsa, dels genom att öka kunskapen om vilka rättigheter man har till vad gäller vård och behandling vid sjukdom. Kampanjerna sker ofta i samarbete med patientföreningar.  

Upplysningskampanjerna består av en webbaserad utbildning, i den får man oftast lära sig följande delar:

  • Vanliga symtom

  • Vad som orsakar sjukdomen

  • Vilka behandlingar som finns

  • Hur prognosen ser ut

  • Patienträttigheter och egenvård

I vissa upplysningskampanjerna görs även enkätundersökningar, så kallade PROM- och PREM-studier, där deltagarna får svara på frågor rörande deras sjukdom och upplevelse av hälso- och sjukvården.  Enkätsvaren är anonyma och används för att öka insikten om patienters faktiska upplevelser och erfarenheter av sin sjukdom, vård och behandling. 

Netdoktor är avsändare för kampanjerna och det redaktionella materialet står under oberoende kontroll av Netdoktor och företagets medicinska experter. Kampanjerna är möjliga tack vare ovillkorat ekonomiskt stöd från företag som är verksamma inom sjukdomsområdet.

Här nedan kan du hitta alla pågående upplysningskampanjer: