Har du koll på IBD?

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett samlingsnamn för sjukdomarna ulcerös kolit och Crohns sjukdom. De vanligaste symtomen är magsmärtor, lös avföring (med blod- och/eller slemtillblandning) och viktnedgång. I Sverige har cirka 0,65 procent av befolkningen IBD, där andelen med ulcerös kolit är något högre. IBD debuterar vanligen vid 15-40 års ålder och förekommer i samma omfattning hos både kvinnor och män. IBD går inte att bota, men rätt individuell behandling kan skapa förutsättningar för långvarig besvärsfrihet och god livskvalitet.

Genom att ta del av kunskapstestet på IBD-Koll.se lär du dig mer om IBD och dess behandling samt vad du själv kan göra för att leva ett bra liv med sjukdomen.

Välkommen att testa dina kunskaper och dela med dig av dina erfarenheter!

Gå till test och utbildning Gå till test och utbildning