Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Patientlagen 2Enkät om patientlagen

1 januari 2015 trädde patientlagen i kraft, vars syftet var att stärka patientens ställning i vården och främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Tanken med patientlagen var också att samla alla bestämmelser som rör patienter på ett och samma ställe för att tydliggöra vad som gäller på området. 

Med den här enkäten vill Netdoktor undersöka hur patientlagen efterföljs av hälso- och sjukvården, samt hur bra du som patient känner till lagen. 

Att svara på alla frågor i enkäten tar cirka fem minuter och alla svar är anonyma. 

Tack för att du vill bidra!

Svara på frågorna