Har du koll på typ 2-diabetes?

Typ 2-diabetes är en folksjukdom som blir allt vanligare, både i Sverige och i större delen av världen, i takt med att vi blir allt mer överviktiga, stillasittande och äldre. Drygt 450 000 svenskar, omkring fyra till fem procent av befolkningen, har typ 2-diabetes idag – och förekomsten ökar med stigande ålder. Dessutom finns ett stort mörkertal. Uppskattningsvis har närmare 150 000 svenskar typ 2-diabetes utan att veta om det. Omkring 10-15 procent av befolkningen uppskattas ha så kallad prediabetes, som är ett förstadium till diabetes, med stor risk att utveckla typ 2-diabetes. Typ 2-diabetes är vanligare bland män än kvinnor, och de flesta som får diagnosen är över 50 år – men den kan förekomma redan i tjugoårsåldern och ännu tidigare.

Typ 2-diabetes har en direkt eller indirekt verkan på flera olika organ varvid sjukdomen måste behandlas ur ett helhetsperspektiv. Förhöjd blodsockerhalt under lång tid skadar blodkärl och nerver, vilket på sikt kan leda till komplikationer, framför allt hjärt-kärlsjukdomar samt skador på ögon och njurar.

Genom utbildningen på Diabetes-kollen lär du dig mer om typ 2-diabetes och dess behandling, vad du själv kan göra för att leva ett bra liv med sjukdomen samt vad du kan göra för att minska risken för att utveckla sjukdomen.

Välkommen att lära dig mer om typ 2-diabetes!

Gå till test och utbildning Gå till test och utbildning