Expert

Matz Larsson

  • Överläkare lungkliniken/tobakspreventiva enheten Örebro
  • Region Örebro län
  • Medlem sedan: 2014-02-10

Överläkare vid Lungkliniken/Tobakspreventiva Enheten (50% Lungmedicin/50% tobaksprevention) samt är rådgivare i forskningsfrågor vid Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Har doktorerat om effekter av passiv rökning och rökning under graviditet. Sedan 1996 arbetat praktiskt med rökavvänjning i form av beteendestöd och farmakologisk behandling. Medverkat i sex farmakologiska studier som prövare. Certifierad MINT-tränare (Kapstaden 2006) och utbildar regelbundet läkare och sjukvårdspersonal inom MI (Motivational Interviewing).

Forskar även kring nervsystems evolution; publicerat nya teorier kring musikalitetens ursprung, fiskstim och fågelflockars formationer, samt bakgrunden till synnervskorsets anatomi hos ryggradsdjur.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons