Expert

Matz Larsson

  • Överläkare lungkliniken/tobakspreventiva enheten Örebro
  • Region Örebro län
  • Medlem sedan: 2014-02-10

Överläkare vid Lungkliniken/Tobakspreventiva Enheten (50% Lungmedicin/50% tobaksprevention) samt är rådgivare i forskningsfrågor vid Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Har doktorerat om effekter av passiv rökning och rökning under graviditet. Sedan 1996 arbetat praktiskt med rökavvänjning i form av beteendestöd och farmakologisk behandling. Medverkat i sex farmakologiska studier som prövare. Certifierad MINT-tränare (Kapstaden 2006) och utbildar regelbundet läkare och sjukvårdspersonal inom MI (Motivational Interviewing).

Forskar även kring nervsystems evolution; publicerat nya teorier kring musikalitetens ursprung, fiskstim och fågelflockars formationer, samt bakgrunden till synnervskorsets anatomi hos ryggradsdjur.

Publicerade sidor

  1. 2008-10-02

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.