Inhalationsteknik – lathund för dig som har astma
Fakta | Astma

Inhalationsteknik – lathund för dig som har astma

Få patienter får tydliga instruktioner i hur inhalatorn ska användas – därför gör många astmatiker fel när de inhalerar sin astmamedicin, vilket försämrar effekten av läkemedlet. Här får du en manual i hur du inhalerar rätt.


Uppdaterad den: 2016-08-24

Annons

Netdoktor tillsammans med Ewa-Lena Johansson, medicine doktor och specialiserad sjukgymnast vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har därför skapat en lathund för hur du ska använda din inhalator rätt.

Pulverinhalator – läkemedelet inhaleras med inandning

Instruktion:

 1. Sitt eller stå i en bekväm position
 2. Mata fram en dos av läkemedlet
 3. Inhalatorn ska hållas lodrätt
 4. Gör en djup och lugn utandning bredvid inhalatorn
 5. Sätt nu inhalatorns munstycke horisontellt mellan tänderna. Nästa steg är att dina läppar ska omsluta munstycket.
 6. Gör nu en djup och kraftig inandning genom inhalatorn. Vissa läkemedelstillverkare rekommenderar att du ska hålla andan under 5-10 sekunder efter avslutad inhalering. Dock finns det ingen vetenskaplig evidens för att detta optimerar inhalation av pulver.
 7. Om du ska ta ytterligare en dos bör det göras efter minst 30 sekunder.
 8. Om inhalatorn innehåller kortisonbaserat läkemedel ska du skölja munnen med vatten efter avslutad behandling. Det minskar risken för svampinfektioner.
 9. Inhalatorn ska rengöras minst en gång i veckan. Använd då en torr servett och inte vatten eller annan vätska.

Fem vanliga fel:

 • Vissa pulverinhalatorer ska skakas före användning. Läs noga i instruktionerna vad som gäller för din inhalator.
 • Du gör inte en tillräckligt kraftig utandning innan inhalering. Därmed försvagas inandningsflödet vilket ger en försämrad deposition av läkemedlet till bronkträdet.
 • Du gör utandningen i inhalatorn. Eftersom utandningsluften är fuktig kan pulvret klumpas samman inuti inhalatorn.
 • Inhalatorn hålls inte lodrätt vid framtagning av dos.
 • Inhalatorn placeraas inte horisontellt med tänderna och du har inte slutna läppar under inhaleringen.

Inhalationsspray (dosaerosol) – läkemedlet administreras med drivgas

Instruktion:

Annons
Annons
 1. Sitt eller stå i en bekväm position
 2. Inhalatorn ska hållas lodrätt och skakas innan användning. Om inhalatorn är helt ny, testspraya en gång för att kontrollera att inhalatorn fungerar.
 3. Gör en djup och lugn utandning bredvid inhalatorn.
 4. Sätt inhalatorns munstycke mellan tänderna. Nästa steg är att läpparna ska omsluta munstycket.
 5. Gör nu en djup och långsam inandning samtidigt som inhalatorns metallbehållare pressas ned.
 6. Håll andan under cirka 10 sekunder, eller så länge det känns bekvämt.
 7. Om du ska ta ytterligare en dos, bör detta göras efter minst 30 sekunder. Om inhalatorn innehåller kortisonbaserat läkemedel ska du skölja munnen med vatten efter avslutad behandling. Det minskar risken för svampinfektioner. 
 8. Inhalatorn ska rengöras minst en gång i veckan. Använd då en torr servett och inte vatten eller annan vätska.

Fyra vanliga fel:

 • Inhalatorn skakas inte före användning.
 • Du gör inte en tillräckligt kraftig utandning innan inhalering. Därmed försvagas inandningsflödet vilket ger en försämrad läkemedelsdeponering till bronktärdet.
 • Du koordinerar inte sprayens avfyring med inandning. Därmed finns risk att läkemedlet hamnar i i munhålan eller svalget.
 • Du håller inte andan efter inhalering.

Läs även: Så ska du använda din inhalator - en intervju med Ewa-Lena Johansson som varit med och plockat fram manualen.