Fakta | Astma

Akut astma hos ungdom och vuxen


Uppdaterad den: 2013-02-01
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är akut astma?

Akut astma är ett astmaanfall som kräver omedelbar behandling. De flesta patienter med astma får någon gång akut astma och hos många debuterar sjukdomen med ett anfall.

Akuta astmaanfall utlöses ofta av yttre faktorer, till exempel infektionssjukdomar, pollen, djurhår, damm, rök, kyla och värme eller vissa mediciner.

Akuta anfall uppstår ofta till följd av en gradvis försämring av kronisk, eventuellt underbehandlad, astma, men det går inte alltid att hitta en utlösande faktor.

Annons
Annons

Akuta astmaanfall kan delas in efter allvarlighetsgrad i lindriga, måttligt svåra och svåra anfall. Lindriga och måttligt svåra anfall kännetecknas av en förstärkning av astmasymtomen, till exempel hosta och tung andhämtning. Men patienten blir inte särskilt påverkad av de anfallen utan kan tala obehindrat och normalt. Lindriga och måttligt svåra astmaanfall kan patienten vanligen behandla själv genom att använda kortverkande beta2-agonister.

Akut astma kan vara ett allvarligt tillstånd som ibland kräver sjukhusvård.

Symtom

Vid akuta svåra astmaanfall har man i början av anfallet tung andhämtning, svårt att tala, smärta eller obehag i bröstet och hosta. Man måste anstränga sig för att få luft och ofta hörs kraftigt pipande andning från lungorna eller halsen. Man kan bli blek, andas snabbt och ha ökad hjärtfrekvens.

Annons
Annons

När anfallet har pågått ett tag kan man känna sig trött och medtagen. Man orkar inte längre ta djupa andetag eller hosta. Detta är ett mycket allvarligt tecken och det krävs snabb behandling och hjälp.

Behandling

Det är bra att försöka hålla sig lugn och inta en bekväm ställning, gärna på en sval plats om möjligt.

Det kan variera vilka läkemedel som läkaren har skrivit ut för akutbehandling. Oavsett vilka är det viktigt att man som patient snabbt tar de läkemedel som har ordinerats för dessa situationer.

Den viktigaste typen av läkemedel för att behandla akuta astmaanfall är kortverkande beta2-agonister. Dessa ämnen verkar genom att vidga de trånga luftrören så att luftflödet förbättras.

Om inte symtomen snabbt förbättras, om symtomen kommer tillbaka inom kort eller om man har blivit svårt medtagen ska läkare kontaktas. Läkaren bedömer om det finns behov av andra läkemedel och sjukhusinläggning. Vid allvarliga anfall finns det ofta behov av syretillförsel och det kan vara nödvändigt att ge vätska och läkemedel direkt i blodet.

Akuta astmaanfall kan vara ett tecken på försämring av tillståndet eller otillräcklig medicinering. Därför bör läkarbedömning ske efter anfallet.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu