Fakta | Astma

Astma och rökning

Ingen bör röka men framför allt bör inte personer med astma röka.

Uppdaterad den: 2013-01-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vilket är sambandet mellan astma och rökning?

Rökning har en lång rad allvarliga skadliga effekter på kroppen (se hälsoskador vid rökning). Rökning leder bland annat till flera typer av cancer, är en viktig orsak till hjärt-kärlsjukdom (till exempel hjärtinfarkt och högt blodtryck) och gör huden livlös och rynkig. Det organ i kroppen som skadas mest av rökningen är lungorna.

Tobaksrök innehåller bland annat tjära och andra ämnen som verkar cancerframkallande och starkt irriterande på slemhinnorna i luftvägar och lungor. Dessa ämnen ger upphov till en inflammation, som gör slemhinnorna svullna och irriterade samt ökar slemproduktionen. Hos vissa personer reagerar kroppen med en extra stark inflammationsreaktion så att luftrören i lungorna nästan täpps igen och luften hindras från att passera. De har då fått astma. Varje gång de utsätts för dessa ämnen i framtiden kommer kroppens immunförsvar att reagera med en sådan kraftig inflammation så att personen får symtom på astma som i värsta fall kan ge livshotande andningssvårigheter.

Varför bör man sluta röka om man har fått astma?

Rökare med astma har mycket större problem med att hålla astman under kontroll än icke-rökare. Rökare besväras mer av symtom och behöver mer läkemedel. Det är till exempel visat att effekten av inhalerad kortison är betydligt reducerad vid rökning.

Annons
Annons

Utöver tobaksrökens irriterande effekt på slemhinnorna skadar den också de små flimmerhår i luftvägarna som kallas cilier. Cilierna är viktiga för att transportera små partiklar, damm och slem ut ur lungorna. När cilierna skadas försämras denna transport så att partiklar, bakterier, slem och andra skadliga ämnen samlas i lungorna. Detta medför en konstant irritation och inflammation i lungorna. Resultatet kan bli en försämring av astmabesvären, återkommande lunginflammationer och allvarliga lungsjukdomar som KOL och lungcancer.

Barn till rökare har en ökad risk för att utveckla astma. Barn som redan har astma får förvärrade besvär om föräldrarna röker.

Om man slutar röka går många av dessa skadliga effekter tillbaka. Astmabesvären minskar och risken för allvarliga sjukdomar minskar väsentligt. Dessutom slipper du utsätta andra människor för obehag och ökad risk för lungsjukdomar. Du som är förälder minskar risken för att ditt barn ska få astma betydligt om du slutar röka.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons