Fakta | Astma

Astma och allergi


Uppdaterad den: 2013-02-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är allergi och vilka är symtomen?

Allergi är ett tillstånd där kroppens immunförsvar reagerar onormalt eller för kraftigt på något ämne. Det kan till exempel handla om ämnen som kommer in via huden, maten eller luften. Sådana ämnen kallas allergener.

Hos personer med allergi tror kroppens immunförsvar att allergenerna är farliga för kroppen och försöker därför göra sig av med dem. För att klara detta sätts en immunreaktion igång och det är denna reaktion som upplevs som allergi.

När immunförsvaret försöker angripa ett allergen kan flera symtom uppstå. Vanligen ger allergener som kommer in via huden klåda och utslag medan allergener som kommer in via maten ger magsmärtor och matsmältningsproblem. Allergener som kommer in i ögonen ger kliande, svidande och rinnande ögon och allergener som kommer ner i lungorna ger andningsstörningar i form av astma. I vissa fall kan allergener emellertid ge symtom från en annan plats i kroppen, till exempel kan födoämnesallergener ge problem i mag-tarmkanalen eller leda till eksem och andningsbesvär.

Annons
Annons

Vilket är sambandet mellan allergi och astma?

Det kan finnas ett direkt samband mellan allergi och astma. Hos en del personer utlöses astma när vissa allergener kommer ner i lungorna via luften. Andra kan få astma när de äter viss mat eller tar vissa läkemedel. Se Orsaker till astma.

Det finns ett stort antal ämnen i både luft och mat som kan fungera som allergener. Olika personer reagerar på olika ämnen och något som ger astma hos en person behöver inte ge symtom hos en annan.

Hos en del patienter med astma hittas inget samband alls mellan astmasjukdomen och allergi.

Annons
Annons
Animation av astma

Varför är det bra att veta vad man är allergisk mot?

Genom att vara uppmärksam på sina astmasymtom kan man upptäcka många av de allergener som just man själv reagerar mot. Det kan till exempel vara att man får hosta, tung andhämtning och pipande ljud i bröstet efter att man har varit i kontakt med en katt. Om man på så vis upptäcker vad som utlöser astma hos en själv blir det också lättare att undvika dessa ämnen.

Födoämnesallergi och astma

Många livsmedel kan ge allergiska reaktioner i form av födoämnesallergi. Det är emellertid relativt sällsynt att livsmedel utlöser astma. Däremot kan en reaktion på något födoämne dramatiskt försämra en redan befintlig dåligt reglerad astma. Produkter som kan orsaka astma är bland annat nötter, soja, ägg, mjölk, fisk och skaldjur. Dessutom kan vissa personer reagera på tillsatsämnen som används vid produktionen av mat.

Om man misstänker att ett livsmedel utlöser astma bör man ta upp detta med en läkare så att ett allergitest kan göras.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons