Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Astma

Astma och allergi

Astma kan utlöses av ämnen som finns omkring oss och som immunförsvaret reagerar på med en allergisk reaktion.


Uppdaterad den: 2019-05-07

Annons

Allergi

Allergi är ett tillstånd där kroppens immunförsvar reagerar onormalt eller för kraftigt på något ämne. Det kan till exempel handla om ämnen som kommer in via huden, maten eller luften. Sådana ämnen kallas allergener.

Hos personer med allergi tror kroppens immunförsvar att allergenerna är farliga för kroppen och försöker därför göra sig av med dem. För att klara detta sätts en immunreaktion igång och det är denna reaktion som upplevs som allergi.

När immunförsvaret försöker angripa ett allergen kan flera symtom uppstå. Vanligen ger allergener som kommer in via huden klåda och utslag medan allergener som kommer in via maten ger magsmärtor och matsmältningsproblem. Allergener som kommer in i ögonen ger kliande, svidande och rinnande ögon och allergener som kommer ner i lungorna ger andningsstörningar i form av astma. I vissa fall kan allergener emellertid ge symtom från en annan plats i kroppen, till exempel kan födoämnen förutom att ge problem i mag-tarmkanalen också leda till eksem och andningsbesvär.

Annons
Annons

Sambandet mellan allergi och astma

Det kan finnas ett direkt samband mellan allergi och astma. Hos en del personer utlöses astma när vissa allergener kommer ner i lungorna via luften. Andra kan få astma när de intar vissa läkemedel, eller i mycket sällsynta fall viss mat so man är allergisk mot. 

Det finns ett stort antal ämnen i både luft och mat som kan fungera som allergener. Olika personer reagerar på olika ämnen och något som ger astma hos en person behöver inte ge symtom hos en annan.

Hos en del patienter med astma hittas inget samband alls mellan astmasjukdomen och allergi.

Man talar ibland om "den allergiska marschen", en teori om att personer som har anlag för att utveckla allergi (atopi) ofta får eksem i späd- och småbarnsåldern. Därefter kommer allergi mot matvaror, födoämnesallergi och senare uppstår astma och allergibesvär i näsa och ögon. Det finns dock också dokumentation om att allergiska sjukdomar kan utvecklas på olika sätt.

Veta vad man reagerar på

Genom att vara uppmärksam på sina astmasymtom kan man upptäcka många av de allergener som just man själv reagerar mot. Det kan till exempel vara att man får hosta, tung andhämtning och pipande ljud i bröstet efter att man har varit i kontakt med en katt. Om man på så vis upptäcker vad som utlöser astma hos en själv blir det också lättare att undvika dessa ämnen. Genom att berätta för sjukvården vilka ämnen man reagerar på finns en möjlighet att bedöma om det kan handla om en allergi. 

Man har inte kunnat bekräfta att allergi mot katt eller husdammskvalster spelar en roll vid utvecklingen av astma. 

Annons
Annons

Födoämnesallergi och astma

Många livsmedel kan ge allergiska reaktioner i form av födoämnesallergi. Det är emellertid sällsynt att livsmedel utlöser astma. Däremot kan en reaktion på något födoämne dramatiskt försämra en redan befintlig dåligt reglerad astma. Produkter som kan orsaka astma är bland annat nötter, soja, ägg, mjölk, fisk och skaldjur. Dessutom kan vissa personer reagera på tillsatsämnen som används vid produktionen av mat.

Om man misstänker att ett livsmedel utlöser astma är det väldigt viktigt att ta upp det med läkaren. Personer som har såväl astma som allergi mot födoämnen har en ökad risk för allvarlig astma och anafylaxi. Därför behöver en särskild medicinsk bedömning ske för att bedöma om man behöver ta mig sig läkemedel som man ska ta vid livshotande tillstånd. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.