Fakta | Astma

Astma – orsaker och utlösande faktorer


Uppdaterad den: 2013-01-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Orsaker till astma

Orsakerna till astma är inte helt klarlagda. Flera faktorer har troligtvis betydelse. Allergi i kombination med virusinfektioner är en viktig orsaksfaktor hos barn. Hos vuxna är orsaksbilden mer komplex, där infektioner, autoimmunitet samt yrkesexponering kan ha betydelse i olika utsträckning. Ärftlighet spelar en roll och det är inte ovanligt att barn till föräldrar med astma också får sjukdomen. Vidare finns det ett samband mellan astma och andra allergiska tillstånd. Personer med allergier (till exempel hösnuva och eksem) har större risk att utveckla astma än andra. Passiv rökning och virusinfektioner ses som möjliga bidragande orsaker till utveckling av astma. Rökning under graviditet och rökning i hemmet under uppväxten ökar troligtvis risken. Inomhusmiljö och luftföroreningar har också satts i samband med sjukdomen. Bland annat husdammskvalster, pälsdjur som hund och katt, rökning och pollen är faktorer som kan bidra till att en person utvecklar astma. Yrkesbetingad astma kan uppstå hos personer som är i nära kontakt med pälsdjur, fiskprodukter och mjöl samt byggmaterial, gaser och kemikalier.

Animation av astma

Vad utlöser ett astmaanfall?

Många ämnen kan utlösa astma. Det kan handla om små partiklar som kommer ner i lungorna vid inandning eller ämnen som kommer till lungorna via blodet. Dessa ämnen irriterar slemhinnan i luftvägarna så att den svullnar och luftrören drar sig samman. Därmed får luften mindre utrymme att passera. Ämnen som har den effekten kallas irritanter eller utlösande faktorer. Hos vissa patienter utlöses astmaanfall av flera utlösande faktorer, medan andra får anfall av endast ett fåtal. Dessutom kan olika personer reagera olika på samma utlösande faktor.

Särskilt hos barn utlöses astma lätt av luftvägsinfektioner, till exempel halskatarr, förkylning och influensa. En del typer av astma utlöses av husdammskvalster, husdjur med päls, mögelsvamp och pollen. Vissa läkemedel, bland annat vissa blodförtunnande och smärtstillande läkemedel som acetylsalicylsyra och NSAID, kan ge svåra astmaanfall. Vissa typer av hjärtläkemedel kan utlösa och förvärra astma. Livsmedel, gaser, ansträngning, kall och rå luft eller värme kan också fungera som utlösande faktorer. Cigarettrök och stark parfymdoft, rädsla, gråt, skrik och skratt kan också utlösa anfall.

Annons
Annons

De flesta astmapatienter upptäcker efter hand vilka utlösande faktorer som ger astma hos just dem och kan därefter försöka undvika dessa.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons
Annons