Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Astma

Astma – orsaker och utlösande faktorer

Rökning i hemmet och under uppväxten ökar troligen risken för att få astma.


Uppdaterad den: 2019-05-06

Annons

Orsaker till astma

Orsakerna till astma är inte helt klarlagda, men man tror att det är en kombination av medfödda faktorer, miljöfaktorer och infektioner. Vanligtvis finns en långvarig inflammation i luftvägarna som ger varierande grad av astmasymtom med periodvis trånga luftrör. Astma är åtminstone delvis ärftlig, och barn till föräldrar som har astma har en ökad risk att få astma. Dessutom föreligger en tydlig koppling mellan astma och anlag för allergi. Personer med hösnuva, allergi mot matvaror och/eller eksem har därför en högre risk att utveckla astma än andra. 

Passiv rökning och virusinfektioner ses som möjliga medverkande orsaker till astma. Rökning under graviditeten och rökning i hemmet under uppväxten ökar troligtvis risken för att utveckla astma. Inomhusmiljö och luftföroreningar har också satts i samband med sjukdomen. Bland annat husdammskvalster, pälsdjur som hund och katt, rökning och pollen är faktorer som kan bidra till att en person utvecklar astma. Däremot har man också hittat att för lite 

Yrkesbetingad astma kan uppstå hos personer som är i nära kontakt med pälsdjur, fiskprodukter och mjöl samt byggmaterial, gaser och kemikalier.

Annons
Annons

Vad utlöser astma?

Astma är en sjukdom med bättre och sämre perioder. Försämringar kan bero på flera utlösande faktorer, medan andra får anfall av endast ett fåtal. Dessutom kan olika personer reagera olika på samma utlösande faktor. Många olika saker kan utlösa astma:

  • Allergiframkallande ämnen, såsom husdammskvalster, katt, hund, häst, mögelsvamp och pollen.
  • Luftvägsinfektioner, såsom förkylning, influensa, RSV-infektion, öroninflammationer, bihåleinflammation och lunginflammation.
  • Läkemedel, bland annat vissa blodförtunnande och smärtstillande läkemedel som acetylsalicylsyra och NSAID. Vissa typer av hjärtläkemedel som sänker hjärtfrekvensen, betablockerare, kan utlösa och förvärra astma.
  • Gaser, rök, ansträngning, kall och rå luft eller värme kan också fungera som utlösande faktorer.
  • Cigarettrök och stark parfymdoft, rädsla, gråt, skrik och skratt kan också utlösa anfall.
  • Hos kvinnor kan astma försämras före eller under menstruationen, graviditet och menopaus.
  • Depression, kronisk stress och utsatthet för fysiskt våld kan ge försämringar i astma.

De flesta astmapatienter upptäcker efter hand vilka utlösande faktorer som ger astma hos just dem och kan därefter försöka undvika dessa.

 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.