Fakta | Astma

Astma och graviditet


Uppdaterad den: 2013-02-20
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Astma är ett av de vanligaste medicinska tillstånden som kan orsaka komplikationer under graviditeten. En tredjedel av alla gravida kvinnor med astma upplever en försämring av luftvägssymtomen, en tredjedel upplever en förbättring av symtomen och en tredjedel märker ingen skillnad. Huvudmålet är att upprätthålla bästa möjliga kontroll över astman för att skydda mammans hälsa och fostrets utveckling.

Det är av stor betydelse att den gravida med astma har god kunskap om utlösande orsaker till försämring av astman, användning av förebyggande läkemedel och tidig behandling av försämrad astma.

Under graviditeten är det extra viktigt att undvika aktiv och passiv rökning eftersom dessa är viktiga utlösande faktorer vid försämrad astma. Andra vanliga utlösande faktorer vid försämrad astma under graviditeten är virusinfektioner och avbrott i användningen av inhalerade kortikosteroider. De astmaläkemedel som används under graviditeten är i stort sett samma som när man inte är gravid. Inhalerade kortikosteroider är den förebyggande behandling som används i första hand.

Annons
Annons

Kan astmaläkemedel skada barnet?

Många kvinnor med astma är oroliga för att deras vanliga läkemedel ska skada barnet under graviditeten.

De astmaläkemedel som används i dag är mycket säkra och kan användas utan restriktioner, allt i avsikt att ha bästa möjliga kontroll. Dessutom påverkar inte alla astmaläkemedel graviditeten lika mycket. Det är därför viktigt att du så tidigt som möjligt i graviditeten, helst innan du blir gravid, planerar användningen av astmaläkemedel så att resultatet blir det bästa möjliga för både barnet och dig själv.

I de flesta fall är det bästa att du fortsätter med någon form av astmaläkemedel, men ibland måste du byta till en annan sort än den du brukar använda.

Annons
Annons

Är naturläkemedel bättre att använda än läkemedel under graviditeten?

En del kvinnor tror att de genom att använda så kallade naturläkemedel istället för vanliga astmaläkemedel under graviditeten kan undvika skadliga effekter på barnet. Det är en uppfattning som har uppstått på grund av felaktig information och missförstånd i media och inom alternativmedicinen. Kvinnor som ändå väljer att sluta med de läkemedel som läkaren har ordinerat och istället använder naturläkermedel ska veta att även dessa medel är kemiska substanser som kan ha en rad negativa effekter på både mamman och barnet. Många naturläkemedel är otillräckligt kontrollerade, åtminstone ifråga om vilka effekter de har under graviditeten. Dessutom förvärras ofta den blivande mammans astmabesvär när hon slutar använda astmaläkemedel, vilket i sig kan skada barnet.

Vissa naturläkemedel har även allergiframkallande effekter och kan i sig utlösa astamanfall.

Kan graviditeten försämra astman?

Detta är omöjligt att förutsäga. Som tidigare nämnts upplever en del kvinnor någon försämring under graviditeten, andra märker ingen skillnad och vissa kan bli bättre. Det är emellertid mycket få som upplever en allvarlig försämring och för de allra flesta är astma inget hinder för att skaffa barn.

Hur ska jag kontrollera astman under graviditeten?

För att hålla astman under kontroll medan du är gravid ska du göra precis likadant som i vanliga fall. Det vill säga undvika de faktorer som utlöser besvären, vare sig det är husdammskvalster, katter eller cigarettrök. Under graviditeten ska du vara extra noga med att undvika dessa saker eftersom du kan ha större benägenhet att få anfall samtidigt som allvarliga anfall kan vara skadliga för barnet. Likadant är det viktigt att du är noga med att ta dina astmaläkemedel enligt läkarens anvisningar och inte börjar använda okända läkemedel eller naturläkemedel utan att först kontrollera detta med din läkare.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons