Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Astma

Astma och graviditet

Många gravida är oroliga för att astmaläkemedel skadar fostret. Man rekommenderar dock att man fortsätter med behandlingen som vanligt.


Uppdaterad den: 2019-05-07

Annons

Huvudmålet av astmabehandlingen är att uppnå den bästa möjliga kontrollen över astman. Det gäller också under graviditet, där god kontroll av astma leder till den bästa hälsan för såväl den blivande mamman som fostret. Därför är det av största vikt att man som gravid med astma har god kunskap om faktorer som gör att astman blir sämre, användning av förebyggande läkemedel och tidig behandling av försämrad astma. 

Under graviditeten är det extra viktigt att undvika aktiv och passiv rökning eftersom dessa är viktiga utlösande faktorer vid försämrad astma. Andra vanliga utlösande faktorer vid försämrad astma under graviditeten är virusinfektioner och avbrott i användningen av inhalerade kortikosteroider. De astmaläkemedel som används under graviditeten är i stort sett samma som när man inte är gravid. Inhalerade kortikosteroider är den förebyggande behandling som används i första hand.

Kan astmaläkemedel skada barnet?

Många kvinnor med astma är oroliga för att deras vanliga läkemedel ska skada barnet under graviditeten. Om man tittar på läkemedlets verkan på molekylnivå kan man inte utesluta en effekt på fostret. Man har dock i studier sett att de vanliga astmaläkemedlen är trygga att använda under graviditeten. De astmaläkemedel som används i dag är mycket säkra och kan användas utan restriktioner, allt i avsikt att ha bästa möjliga kontroll. Som för alla med astma rekommenderas lägsta möjliga dosering av läkemedel. Det något nyare läkemedlet montelukast anses vara en trygg behandling under graviditet, men nuvarande riktlinjer för astmabehandling rekommenderar att inte starta med läkemedlet under graviditeten om det inte finns tydligt behov av det. 

Det finns däremot ingen tvivel på att dåligt behandlad astma har skadliga hälsoeffekter för mamman och fostret. Frekventa anfall och mycket astmabesvär kan leda till havandeskapsförgiftning, för tidig födsel, låg födelsevikt och ökad dödlighet av barnet under/efter födseln. En god kontroll gör att de här riskerna inte är ökad hos gravida. 

Annons
Annons

Naturläkemedel

En del kvinnor tror att de genom att använda så kallade naturläkemedel istället för vanliga astmaläkemedel under graviditeten kan undvika skadliga effekter på barnet. Det är en uppfattning som har uppstått på grund av felaktig information och missförstånd i media och inom alternativmedicinen.

Kvinnor som väljer att sluta med de läkemedel som läkaren har ordinerat och istället använder naturläkemedel ska veta att även dessa medel är kemiska substanser som kan ha en rad negativa effekter på både mamman och barnet. Många naturläkemedel är otillräckligt kontrollerade, åtminstone ifråga om vilka effekter de har under graviditeten. Dessutom förvärras ofta den blivande mammans astmabesvär när hon slutar använda astmaläkemedel, vilket i sig kan skada barnet. Vissa naturläkemedel har även allergiframkallande effekter och kan i sig utlösa astmaanfall.

Kan graviditeten försämra astman?

Man uppskattar att en tredjedel av alla kvinnor upplever en försämring av astman under graviditeten, medan andra inte märker någon skillnad och vissa kan bli bättre. Det är emellertid mycket få som upplever en allvarlig försämring och för de allra flesta är astma inget hinder för att skaffa barn. En god kontrollerad astma innan graviditeten rekommenderas hos alla. 

Annons
Annons

Kontrollera astma

För att hålla astman under kontroll medan du är gravid ska du göra precis likadant som i vanliga fall. Det vill säga undvika de faktorer som utlöser besvären, vare sig det är husdammskvalster, katter eller cigarettrök. Under graviditeten ska du vara extra noga med att undvika dessa saker eftersom du kan ha större benägenhet att få anfall samtidigt som allvarliga anfall kan vara skadliga för barnet.

Likadant är det viktigt att du är noga med att ta dina astmaläkemedel enligt läkarens anvisningar och inte börjar använda okända läkemedel eller naturläkemedel utan att först ta upp det med läkaren. 

Regelbundna kontroller inom sjukvården rekommenderas för att bedöma astman. Vid tecken på försämring är det viktigt att man tar kontakt med sjukvården.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.