Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Fråga: Jag har frågor kring handläggningen av min cancersjuka syster

Hej Jag hoppas läkarpanelen kan svara även om det inte gäller mig utan min syster. Den 5 maj opererades min syster för pancreas-cancer. Man tog bort en bit av bukspottkörteln, gallblåsan och tolvfingertarmen, en operation som pågick i ca 8 timmar. Hon fick en prognos på en överlevnad av 1-2 år. Hon fick väldigt lite information om vad som sedan ska hända och ringde i augusti och frågade vad som nu ska ske. Hon fick till svar att dom kommer att kalla henne 6 månader efter operationen eftersom det måste läkas först, inget har tidigare sagts om detta)? Det som är gjort är en röntgen av buken där man inte hittade någonting. Man har också tagit prover på tolv lymfar och funnit metastaser i fem. Nu till min fråga, ska inte läkaren tillsammans men patient och dietist lägga upp ett vårdprogram? Bör man inte informera patienten om vad som ska ske? Vem har ansvaret för ev information/vårdprogram, sjukhuset där hon operareades eller hemma-sjukhuset? Kan jag som nära anhörig kontakta läkaren för mer information? Kan tilläggas att hon erbjudits kurator men i nuläget känner hon inte behov att en sådan. Hon mår förhållandevis ganska bra nu men oroar sig naturligtvis för vad som komma skall.

Svar:

Naturligtvis ger en cancerdiagnos många frågor.
Det är känt att bukspottkörtelcancer är en mycket allvarlig cancerform, att den gick att operera är dock ett gott tecken. Att man inte kan följa upp operationen förrän efter sex månader är inte helt ovanligt eftersom det har blivit mycket svullnader och förändringar i anslutning till kirurgin som dock brukar gå tillbaka.
Det finns regionala vårdprogram i de flesta regioner gällande de flesta cancersjukdomar, även pankreascancer för att garantera att alla patienter får i princip samma behandling.
Det är ofta hemortslasarettet som har ansvar för behandling och uppföljning till exempel med dietist.

Du kan naturligtvis inte ta kontakt med någon vårdinrättning utan din systers medgivande, jag föreslår därför att ni tillsammans tar kontakt med den kirurg som från börjande remitterade din syster och ber om en ordentlig genomgång, ni kan också be att få bli remitterade till närmsta onkologklinik för eventuell diskussion.

Med vänlig hälsning,

Ben Manderman
Onkolog

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons