Tack, din e-post har sparats!
Tack, din e-post har sparats!

 Läkare med patient, vårdcentral

Enkätundersökning om MPN

Lever du med en MPN-diagnos? Då vill vi bjuda in dig till att delta i en enkätundersökning. 

Sjukdomsgruppen myeloproliferativa neoplasier, MPN, omfattar främst:

  • Polycytemia vera (PV)

  • Essentiell trombocytemi (ET)

  • Myelofibros (MF)

Ditt deltagande är av stor betydelse för att förstå och möta behoven hos personer som lever med en MPN-diagnos. Syftet med undersökningen är att skapa en djupare förståelse för de känslor och upplevelser som patienter med MPN står inför. Genom att ta del av dina erfarenheter kan vi identifiera områden där förbättringar och stöd behövs mest.

Din feedback kommer att vara grundläggande för att utveckla strategier och resurser som förbättrar behandlingsupplevelser och sprider viktig information om MPN. Vi uppmuntrar dig att vara helt ärlig och öppen i dina svar och dina svar är anonyma. 

Tack för ditt deltagande och din värdefulla input!

Svara på enkäten

Enkätundersökningen genomförs av Netdoktor på uppdrag av Novartis. De svar du lämnar är anonyma och kommer användas tillsammans med andra personers svar för att ge ökad kunskap om MPN. All information som Netdoktor samlar in behandlas konfidentiellt. De svar du lämnar kan komma att användas i sammanställningar, i statistiskt syfte, och i sammanfattande rapporter som kan publiceras i form av artiklar. Resultaten kan också ligga till grund för nya projekt och utbildningar.

 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.