Quiz | Cancer

Quiz: Vad vet du om cancer?

Cancer är egentligen inte en utan många olika sjukdomar, med många olika behandlingar. Här får du lära dig mer om de vanligaste cancerformerna i Sverige. Starta quizet genom att besvara första frågan.