Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Cancer

Cancersignaler


Publicerad den: 2013-02-12

Annons

Sår som inte läker och knölar på kroppen

Gå till läkare om du har sår som inte läker, även sår i munnen, eller om du upptäcker en knöl på kroppen.

Uppsök också läkare om du har långvarig hosta eller heshet, eller om du plötsligt går ner i vikt utan särskild orsak.

Tidig diagnos ökar chanserna till läkning. Kroppen skickar ut signaler om något är fel; dessa signaler är det viktigt att fånga upp, för i vissa fall kan det vara tecken på cancer. Om du upptäcker en ny förändring eller en knöl någonstans på kroppen eller i ett organ ska du söka sjukvård. Kvinnor bör alltid uppsöka läkare om de upptäcker en knöl i bröstet. Ett sår som inte läker, till exempel i munnen, kan också vara ett tecken på cancer och bör undersökas av läkare eller tandläkare.

Annons
Annons

Lungcancer

Tidigt i sjukdomsutvecklingen kan det vara svårt att upptäcka cancer i luftvägarna. Symtomen på cancer skiljer sig inte från symtom på mindre allvarliga lungsjukdomar. Sök läkare om du har vanliga symtom som hosta, heshet och liknande, som inte försvinner inom loppet av några veckor, som det vanligtvis gör. Symtom på cancer kan vara långvarig hosta, blodblandade upphostningar och andfåddhet, ofta i kombination med viktförlust och försämrat allmäntillstånd.

Lungcancer är ett samlingsnamn för cancertyper som uppstår i lungorna och bronkerna. Forskare räknar med att 84 % av det totala antalet lungcancerfall hade kunnat undvikas om ingen rökte. Rökning och annan kronisk irritation av luftvägarna leder till att de tunna flimmerhåren i cellerna på insidan av luftröret försvinner. Dessa hår är viktiga för den automatiska dräneringen av slem och främmande partiklar i lungor och luftrör. Regelbunden morgonhosta med upphostning av slem är ett tecken på att flimmerhåren fungerar dåligt. Den cellförändring som gör att flimmerhåren försvinner kan vara en tidig förelöpare till utveckling av cancer i lungan. Ihållande hosta med slem eller blod kan vara tecken på lungcancer.

Strupcancer

Strupcancer är en långt mer sällsynt cancerform än lungcancer. Långvarig heshet och hosta kan vara tecken på strupcancer. De utsatta är först och främst rökare. Utsikterna till att botas från strupcancer är goda om tumören upptäcks och behandlas innan den har vuxit sig stor.

Annons
Annons

Förändringar i urin eller avföring och onormala blödningar

Symtomen som beskrivs ovan är inte unika för cancer. Men om du skulle få något av dessa symtom bör du uppsöka läkare. Det är viktigt att möjliga tecken på cancer inte förbises. Ju tidigare i processen som cancern diagnostiseras och behandlas desto bättre. Det första tecknet på cancer kan vara ihållande kräkningar eller blödningar, till exempel blod i avföring eller urin. Blod i avföring kan vara ett tecken på tjock- eller ändtarmscancer och blod i urinen ett tecken på cancer i urinvägarna.

Kvinnor som får blödningar från slidan efter övergångsåldern bör uppsöka läkare för att undersöka om det finns cancer i underlivet. Även om blödningar uppstår beror de inte nödvändigtvis på cancer. Men det är en förnuftig regel att gå på undersökning. Vid blod i avföringen kan det vara aktuellt att göra en så kallad skopiundersökning av tarmen. Vid blod i urinen kan det tas urinprover och man kan undersöka om det finns onormala celler i urinen.

Ihållande eller onormala blödningar från näsa eller sår bör undersökas närmare. De kan vara ett tecken på cancer i till exempel näshålan eller bihålorna. Dessutom kan sådana blödningar ge misstanke om cancer i blodet.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons