Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Tjocktarmscancer och ändtarmscancer

Tarmcancer uppstår som resultat av förändringar i slemhinneceller i tjocktarmen eller ändtarmen. Tjocktarmscancer kan behandlas med operation, ibland kompletterat med cellgift och strålning.

Annons

Orsaker till tjocktarmscancer / ändtarmscancer

Det finns knappast något tvivel om att förekomsten av cancer i tjocktarmen och cancer i ändtarmen har samband med kost- och miljöfaktorer. Vi vet ändå mycket lite om orsakssammanhangen, och medan förekomsten av till exempel magsäckscancer har minskat med två tredjedelar de senaste årtiondena, har cancerfallen i tjocktarm och ändtarm inte minskat alls.

Tarmcancer är sällsynt före fyrtio års ålder, men cancerformen kan uppstå hos alla. Medelåldern vid diagnos är cirka 70 år.

Annons
Annons

Kostens betydelse för cancer i tarmen

Man menar idag att en så kallad "slaggfattig" kost, med lite fibrer men högt innehåll av raffinerade sockerarter, främjar utvecklingen av cancer i tarmsystemet. Man vet inte varför, men kanske är det för att den ”slaggfria” kosten tar längre tid på sig att passera genom tarmsystemet. Kontakten mellan eventuella cancerframkallande ämnen i kosten och slemhinnan förlängs så att sjukdomsrisken ökas.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

”Slaggrik” kost innehåller däremot mycket fibrer. Därför är det bra om kosten till stor del utgörs av grovt, fiberrikt bröd och färska grönsaker och frukt, medan man drar ned på fett och sötsaker.

Förutom kosten finns det en rad sjukdomar som kan öka risken för tjocktarmscancer och ändtarmscancer, som till exempel tarmpolyper och kronisk tjocktarmsinflammation, IBD (ulcerös kolit och Crohns sjukdom).

Symtom på tjocktarmscancer

Symtomen vid tjocktarmscancer kan vara svaga och smygande. Trötthet och aptitlöshet med viktminskning förekommer (liksom vid många andra sjukdomstillstånd). Förändrade avföringsvanor är en viktig varningssignal. Några får förstoppning medan andra får diarré och ytterligare andra får omväxlande avföringsvanor. Blod i avföringen är en annan viktig varningssignal.

Annons
Annons

Ju högre upp i tjocktarmen förändringen sitter desto mindre märker man av den. Har du smärtor kan det vara ett tecken.

Det är vanligare med avföringssymtom om tumören sitter längre ned i tarmen. Blod- och slemavgång är typiskt och smärtorna är närmast kolikaktiga, men om man kan avge gaser och avföring kan symtomen lindras.

Om tumören sitter allra längst ner i ändtarmen tillkommer ofta flera lokala symtom. Till exempel kan man känna ett ökat behov av att gå på toaletten, något som dessutom kan göra ont. Smärtorna sträcker sig ofta ned mot ändtarmsöppningen. Blod- och slemavgång kan ses både i samband med avföring och mellan avföringarna.

Symtomen vid cancer kan förväxlas med symtom som förekommer vid hemorrojder, till exempel blod i avföringen.

Diagnos

Om man misstänker cancer kommer läkaren både att behöva undersöka ändtarmsöppningen och sista delen av tjocktarmen med ett finger (per rectum) och ”titta in” i ändtarmen (rektoskopi) och även undersöka resten av tjocktarmen, så kallad koloskopi.

Behandling vid cancer i tarmen

Den viktigaste behandlingen vid cancer i tjocktarmen är operation, och två av tre patienter behandlas idag så tidigt att man kan ta bort tumören helt, samtidigt som man kan konstatera att cancern inte har spridit sig till andra organ, som till exempel levern.

Vilken teknik som används vid operationen beror bland annat på tumörens storlek och placering.

I vissa fall räcker det med att ta bort tarmens sjuka del, medan man i andra fall för ut ett stycke tarm utanför huden, så kallad kolostomi.

Ofta kompletteras operationen med strålbehandling och/eller cellgifter.

Goda råd

Om man har haft symtom flera dagar i sträck med slem- eller blodavgång, eller har märkt andra förändringar i avföringen inom samma tidsperiod, bör man kontakta läkare. Ju äldre man är desto viktigare är det att snabbt ta kontakt med läkare.

Prognos

Bland patienter med tarmcancer i tidigt stadium botas 80-90 procent. Vid mer avancerad sjukdom är andelen botade lägre. I dag finns goda möjligheter att med behandling förlänga livet och lindra symtom också för patienter med spridd sjukdom.

Nya undersökningar har visat att vissa patienter mår bra av behandling efter operationen.


Annons