Fakta | Mage & tarm

Funktionell dyspepsi

Funktionell dyspepsi, i folkmun kallat magkatarr, är ett tillstånd med återkommande eller kronisk smärta och obehag i övre delen av magen, där det inte går att påvisa sjukdomsförändringar i övre mag-tarmkanalen.


Uppdaterad den: 2019-03-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

mage - ont - man
Annons

Vad är funktionell dyspepsi?

Funktionell dyspepsi, i folkmun kallat magkatarr, är ett tillstånd med återkommande eller kronisk smärta och obehag i övre delen av magen. Vid funktionell dyspepsi går det inte att påvisa sjukdomsförändringar i övre mag-tarmkanalen.

Symtom

De vanligaste symtomen är:

  • Smärta och obehag i övre delen av magen.
  • Uppblåsthet.
  • Illamående.
  • Kräkningar.
  • Tidig mättnadskänsla.

Besvären förvärras ofta vid måltider men en del patienter känner smärtlindring när de äter. Många besväras också av IBS (Irritabel Bowel Syndrome) med förstoppning, diarré och gaser. Om man också har påtagliga sura uppstötningar och halsbränna har man troligen gastroesofageal refluxsjukdom.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Besvären kan arta sig på olika sätt hos olika personer och även på olika sätt från gång till gång hos samma person.

Symtom på magkatarr är mycket vanligt, men graden av smärta varierar. Många söker aldrig läkare för dessa symtom.

Orsak

Orsaken till tillståndet är okänt, men det kan finnas många olika förklaringar. Hos de flesta som har funktionell dyspepsi tror man att tillståndet orsakas av en ökad aktivitet eller ökad stress i matsmältningssystemet, i kombination med ökad reaktion på nervsignaler från området. Funktionell dyspepsi och magproblem förvärras ibland om man mår psykiskt dåligt.

Annons
Annons

Det är tydligt att psykisk stress, oro, nedstämdhet och depression har betydelse för besvären och hanteringen av dem. För många är funktionell dyspepsi bara en av flera sjukdomar som de måste kämpa med i perioder. Andra symtom kan vara upprepad huvudvärk, yrsel, känsla av klump i halsen, ont i bröstkorgen och kramper i magen.

Diagnos

Sjukdomshistorian är avgörande för diagnosen. Vid undersökning av magen hittar läkare nästan aldrig något fel, med undantag för eventuell ömhet vid tryck på de övre delarna av magen. Oftast tas blodprover för att utesluta andra sjukdomar som kan orsaka symtomen.

Vid långvariga, återkommande eller intensiva magsmärtor kan läkaren remittera för gastroskopi. Vid gastroskopi leds en rörlig slang med kamera ned i magen för att bedöma slemhinnan i matstrupen, magsäcken och tolvfingertarmen. 

Funktionell dyspepsi leder inte till magsår. Det kan dock vara svårt för läkaren att med säkerhet skilja mellan funktionell dyspepsi och magsår eftersom symtomen kan vara desamma. Om man är över 50 år är det därför lämpligt att utreda nytillkommen dyspepsi med gastroskopi.

Ultraljudsundersökning kan ibland vara nödvändigt för att utesluta sjukdom i gallgångarna, men oftast ger gallvägssjukdom typiska smärtor som är lätta för läkaren att känna igen.

Behandling

Det huvudsakliga målet med behandlingen är att lindra besvären genom att öka kunskapen om sjukdomen.

Det är viktigt att funderar över:

  • Finns det något mönster i när problem med magen kommer?
  • Finns det utlösande faktorer?
  • Kommer det oftare vid stress eller oro?

Den viktigaste behandlingen kan vara att försöka minska stressen och oron i vardagen. Regelbundna måltider och sömnvanor kan hjälpa. Vissa livsmedel kan undvikas om man märker att man reagerar på dem. 

Det finns olika läkemedel mot funktionell dyspepsi. Syrahämmande läkemedel kan ge en viss symtomlindring vid funktionell dyspepsi. Olika former av psykoterapi/samtalsterapi (inklusive kognitiv terapi) kan hjälpa vissa.

Det finns inga belägg för att magsårsbakterien (Helicobacter pylori) orsakar funktionell dyspepsi. Faktum är dock att personer som får anti-Helicobacter pylori-behandling ofta har något mindre besvär både efter en tid och upp till flera år efter behandlingen.

Prognos

Besvär med funktionell dyspepsi är inte farligt, även om det kan göra mycket ont.

Besvären kommer och går. De varierar i intensitet. Många personer med funktionell dyspepsi blir betydligt bättre när de blir av med den underliggande oron för allvarlig sjukdom. Några har dock kvarstående symtom, trots behandling och undersökningar. Forskning har visat att även personer som lever hela sitt liv med funktionell dyspepsi inte har ökad risk för cancer i magsäcken.