Fakta | Mage & tarm

Cancer i tjocktarm eller ändtarm (kolorektal cancer)


Uppdaterad den: 2012-11-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är kolorektal cancer?

Tjocktarmen

Kolorektal cancer är en tumör i tjocktarmen eller ändtarmen. Kolon är det medicinska namnet på tjocktarmen där rektum (ändtarmen) är den yttersta delen. I de flesta fall är cancern av typen adenokarcinom, en elakartad tumör som utgår från körtelvävnad.

Under en livslängd utvecklar 1 av 20 personer tjocktarmscancer. I Sverige påvisades 4 059 nya fall av koloncancer och cirka 2 121 nya fall av ändtarmscancer år 2009. Koloncancer var lite vanligare bland kvinnor än bland män, medan ändtarmscancer drabbade något fler män än kvinnor. Antalet fall av tjocktarmscancer har ökat de senaste åren. Ju äldre man blir, desto större är risken att få tjocktarmscancer. Cirka 75 % av fallen uppkommer efter 65 års ålder.

Orsak

Hos de flesta finns ingen förklaring till varför man utvecklar kolorektal cancer. Cancer hos syskon eller föräldrar, och då särskilt tjocktarmscancer, ökar risken för att man själv kan utveckla cancer. Detsamma gäller tarmsjukdomen familjär adenomatös polypos. Tarmsjukdomar som Crohns sjukdom och ulcerös kolit ökar också risken för cancer i tjocktarmen efter många års sjukdom.

Annons
Annons
Animation av tjocktarmscancer

Vilka är symtomen?

Cancer i tjocktarm och ändtarm kan visa sig på flera sätt. Det kommer exempelvis ljusrött blod på toalettpapperet eller i avföringen efter tarmtömning. Ändtarmsblödning kan också ske i det dolda, vara långvarig och till slut utveckla sig till blodbrist. Tillståndet leder till trötthet och blek hud. Om tumören blir tillräckligt stor kan den helt eller delvis blockera tjocktarmen. Det kan leda till följande symtom:

  • Stor mage utan viktökning.
  • Oförklarligt ihållande illamående och uppkastningar.
  • Oförklarlig viktminskning.
  • Avföringsändringar i form av ändrade avföringsvanor och konsistens på avföringen.
  • Påfallande smalare avföring.
  • Känsla av ofullständig tömning efter avföring.

Forskning tyder på att det går i genomsnitt cirka 14 veckor från symtomstart tills att diagnosen har ställts. Det finns inget samband mellan symtomens totala varaktighet och cancertumörens stadium.

Hur går en undersökning till?

Kolorektal cancer kan vara ett tillstånd som är svårt för allmänläkaren att upptäcka. Vid misstanke om tillståndet undersöker läkaren buken och känner också om det finns knölar eller andra oregelbundenheter i ändtarmsöppningen. Läkaren tar samtidigt ett avföringsprov för att se om det finns tecken på blödning i tarmen. Dessutom blir du ombedd att ta avföringsprover flera dagar i rad, som ett utökat test på om det blöder i tarmen. Rektoskopi är en viktig del av undersökningen. Genom ett 25 cm långt, stelt rör kan allmänläkaren undersöka ändtarmen och nedre delen av tjocktarmen. De undersökningar som sker hos allmänläkaren är ofta otillräckliga och du remitteras till sjukhus för ytterligare undersökningar.

Annons
Annons

På sjukhuset tar man, i tillägg till de undersökningar som allmänläkaren har gjort, blodprover och gör en röntgenundersökning av lungorna. Den viktigaste undersökningen är dock koloskopi. Det är en undersökning som innebär att läkaren använder en böjlig, fingertjock slang med videokamera som förs in genom ändtarmsöppningen. Läkaren kan se genom koloskopet och undersöka insidan av tjocktarmen, och ta vävnadsprover av eventuella misstänkta områden.

Behandling

Det finns flera behandlingar för kolorektal cancer, beroende på hur långt framskriden cancern är. Vid långt framskriden cancer måste man koncentrera sig på att lindra besvären och eventuellt försöka att bromsa den vidare utvecklingen med cellgift eller strålbehandling.

Om tumören upptäcks tidigt, kan man ofta bota cancern genom operation. Då tar man bort den del av tarmen som är sjuk. Nyare metoder för operation av tjock- och ändtarmscancer har förbättrat prognosen betydligt de senare åren.

De senaste åren har man gjort stora framsteg i behandlingen med cellgift. Nya läkemedel och nya kombinationer av läkemedel har givit bättre resultat med ökad överlevnad. Det pågår ett intensivt, internationellt forskningsarbete på det här området.

Prognos

Cancer i tjocktarmen kan vara en allvarlig sjukdom, men ju tidigare den upptäcks, desto bättre är möjligheterna att bota den. Om cancern upptäcks tidigt är det långt över 50 % chans att överleva fem år. Om man opererats för den här cancertypen och cancern inte har kommit tillbaka efter fyra år, räknas man som botad.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons