Fakta | Mage & tarm

Cancer i magsäcken (cancer ventriculi)

Cancer i magsäcken kallas även för ventrikelcancer. Magsäckscancer kan sprida sig till andra vävnader i buken och till närliggande lymfkörtlar.

Uppdaterad den: 2013-02-27
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Magsäcken, anatomi och funktion

Magsäcken (ventrikeln) är ett ihåligt organ som ligger i övre delen av buken, strax under mellangärdet. Storlek och form varierar från person till person. Formen liknar ett stort "J". Magsäcken består av starka muskler och insidan är klädd med slemhinnor. Uppåt leder magsäcken till matstrupen. Nedåt leder den ut till tolvfingertarmen. Magsäcken producerar varje dag cirka 2 liter magsaft, som hjälper till att bryta ned maten man äter.

Prevalens och incidens

Varje år får knappt 1 000 människor i Sverige cancer i magen. Sjukdomen förekommer oftast hos medelålders och äldre (50–70 år). Sjukdomen kan i sällsynta fall förekomma hos personer så unga som 20–30 år. Sjukdomen förekommer oftare hos män än hos kvinnor. Cancer i magsäcken kan vara en allvarlig sjukdom, men ju tidigare den upptäcks, desto större är chansen till bot. I Sverige och övriga västvärlden har förekomsten av sjukdomen minskat under åratal, för alla åldersgrupper. Magcancer är vanligast i Japan, Finland och Östeuropa, orsaken är okänd.

Animering av cancer i magsäcken

Orsaker

Alla orsaker till magcancer är inte kända, men en del vet vi: Kostvanor, såsom salt och rökt mat, och en livsstil med mycket alkohol och tobak, kan öka risken för magcancer. Tidigare operation av godartat magsår med borttagande av en del av magsäcken, kan medföra att cancer utvecklas senare i livet. Ärftliga faktorer spelar också en roll och troligen orsakas enskilda fall av en kombination av nedärvda egenskaper och yttre faktorer.

Annons
Annons

Infektion med Helicobacter pylori (magsårsbakterien) kan bidra till utveckling av cancer i magsäcken och det anses att det är den långsiktiga inflammationen som
skapar cancerrisken. Helicobacter pylori anses dock inte ensamt leda till cancer i magsäcken, utan utvecklingen till cancern har många orsaker. 

Symtom

  • Cancer i magsäcken kan vara symtomfri i tidiga skeden.
  • Så småningom kan symtom som liknar "sur mage" och magsår utvecklas.
  • Detta omfattar typiskt illamående, obehag i mellangärdet, sura uppstötningar och halsbränna. Detta är mycket vanliga sjukdomar hos befolkningen. Men om dessa symtom uppträder efter 40-50-årsåldern, hos personer som inte haft sådana problem förut, kan det vara anledning att väcka misstanke.
  • Sena symtom är dålig aptit, viktnedgång och anemi (blodbrist).
  • Blodiga kräkningar eller blod i avföringen är tecken som ofta leder till utredning av om det finns cancer.

Undersökningar för att kartlägga sjukdomen

I mycket sällsynta fall kan läkaren känna tumören direkt på patientens mage vid en klinisk undersökning, och eventuellt känna förstorade lymfkörtlar runt nyckelbenet. Konventionell röntgen med kontrastmedel kan användas, men gastroskopi ger i de flesta fall en bättre utredning.

Gastroskopi

Gastroskopi är en undersökning med införande av en tunn slang ned i magsäcken. I slutet av slangen finns en videokamera, som gör det möjligt att titta direkt på magsäcksslemhinnan. Små vävnadsprover (biopsier) tas genom detta instrument för vidare utredning med mikroskopi, för att avgöra om det är cancer. Denna undersökning utförs ofta med lokalbedövning i svalget, och utan alltför mycket smärta för patienten.

Annons
Annons

CT (datortomografi)

Detta är en röntgenundersökning där en dator skapar en bild av kroppens inre, som används för att utvärdera en eventuell spridning av sjukdomen utanför magsäcken, möjligen för att upptäcka spridning till andra organ.

Ultraljud

En undersökning av kroppens insida med hjälp av ultraljudsvågor. På en monitor kan läkaren se om det finns något ovanligt – på samma sätt som med CT. Båda dessa undersökningar, som nämns ovan, är helt smärtfria för patienten.

Behandling

Kirurgi (operation)

Kirurgi är den viktigaste behandlingen, och den enda metod som kan bota sjukdomen. Det finns flera olika typer av kirurgi för cancer i magsäcken. Vilken typ av operation som väljs, beror på var cancern har uppstått i magsäcken. Ibland räcker det att ta bort en del av magsäcken (subtotal gastrektomi). I andra fall måste hela magsäcken tas bort (total gastrektomi). Då blir matstrupen direkt ansluten till tunntarmen. Om sjukdomen har spridit sig till lymfkörtlarna i närheten av mjälten tas den också bort, samt någon gång en del av bukspottkörteln.

Cytostatika (cellgifter)

Om tumören inte är helt avgränsad och i ett tidigt skede, är det rutin att ge cytostatikabehandling både före och efter operation. Detta ökar chanserna att kunna bota sjukdomen.

Cytostatika kan också användas i palliativa sammanhang, för att stoppa sjukdomen en tid och för att lindra symtom. Detta är inte en behandling som botar sjukdomen på längre sikt.

Strålbehandling

Strålbehandling används inte rutinmässigt vid behandling av cancer i magsäcken. Men det kan bli aktuellt, tillsammans med cytostatika, om det finns kvarvarande tumörvävnad efter operationen.

Biverkningar/komplikationer

De flesta går ned i vikt efter operationen, men kan återta viktförlusten längre fram igen. Vid borttagning av hela magsäcken (total gastrektomi) kan patienten de första månaderna efter operationen få "dumpningssyndrom" (besvär, obehag vid snabb tömning av magsäcken).

Symtom på "dumpningssyndrom"

Symtomen kommer ofta 10–15 minuter efter en måltid. De uppträder i form av illamående, kräkningar, skakningar, kallsvettning, kramper, snabb puls, trötthet och ibland diarré.

Råd vid "dumpningssyndrom"

  • Små måltider, varannan till var tredje timme.
  • Proteinrik mat.
  • Drick mellan måltiderna.
  • Var försiktig med socker.
  • Vila efter måltider, ligg gärna ned och vila en stund.

När hela magsäcken tagits bort tycker en del patienter att vissa livsmedel, som de tålde innan, inte känns så bra längre. Detta är något som varje individ måste prova sig fram till efter hand.

Överlevnad

Som med de flesta cancerformer är stadiet vid diagnostidpunkten avgörande för utsikterna till överlevnad. Om cancern i magsäcken kan tas bort helt, fortsätter cirka 40 % av patienterna att leva efter fem år. Om cancern i magsäcken är för långt skriden (spridit sig) när den upptäcks, är situationen mycket allvarligare.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons