Fakta | Mage & tarm

Cancer i matstrupen


Uppdaterad den: 2017-01-04
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Cancer är ett tillstånd med okontrollerad celltillväxt. Med detta menas att vissa celler har förlorat förmågan att kontrollera sin egen tillväxt. Detta leder till ansamling och anhopning av den onormala celltypen på ett eller flera ställen i form av tumörer.

Animation av cancer i matstrupen

Vad är cancer i matstrupen?

Cancer i matstrupen, esofagus, utgör cirka 1 % av alla cancerfall. I Sverige upptäcks cirka 400 nya fall varje år. Tillståndet är tre gånger så vanligt hos män som hos kvinnor. Personer som röker eller missbrukar alkohol löper ökad risk att få cancer i matstrupen. Intag av mycket varma drycker kan också öka risken. 

Man har också konstaterat att personer som har ihållande besvär med sura uppstötningar/halsbränna (se gastroesofageal refluxsjukdom) löper en något ökad risk. En del av dessa personer har tillståndet Barretts esofagus som predisponerar för en viss cancertyp, adenokarcinom, som har blivit vanligare i västvärlden under de senaste decennierna.

Annons
Annons

Vilka är symtomen på sjukdomen?

De första symtomen börjar ofta med ökad svårighet att svälja mat. Den typiska patienten är en äldre person som har upplevt tilltagande svårighet att svälja, i första hand fast föda men efterhand också mer flytande föda. Som en följd av detta går patienten ned i vikt och får ett försämrat allmäntillstånd. Bröstsmärtor och heshet, stämbandsförlamning, tyder på inväxt i brösthålan, mediastinum.

I och med den ökade förekomsten av adenokarcinom kan även personer i 50–60-årsåldern drabbas av cancer i matstrupen.

Diagnos

Symtomen som nämns ovan är typiska för diagnosen och tolkas som varningstecken av läkaren. För att kunna ge säkert besked måste man genomföra en gastroskopi. Då kan den undersökande läkaren ta ett vävnadsprov från slemhinnan i matstrupen och patolog analyserar vävnadsbiten med ett mikroskop. Efter en sådan analys kan man säga säkert om det är cancer eller inte. Ultraljudsundersökning och datortomografi av matstrupen är andra undersökningar som är nödvändiga för att klargöra hur framskriden sjukdomen är.

Annons
Annons

Utöver dessa undersökningar tar läkaren blodprover för att utesluta andra sjukdomar som inledningsvis kan likna denna sjukdom. Innan eventuell operation måste lung- och hjärtfunktionen bedömas.

När diagnosen ställs har cancern ofta spridit sig utanför matstrupen.

Behandling

Vilken behandling som ges beror på hur långt framskriden cancern är. I de tidigare stadierna kan kirurgisk behandling bli aktuell, men mindre än en tredjedel av patienterna kan komma ifråga för operativ behandling. Patienterna bör utvärderas för kirurgi vid en specialistavdelning. Operationen är emellertid resurskrävande och förknippad med relativt allvarliga komplikationer. Om målet är att minska eller lindra symtomen, eller om man försöker att ta bort cancern helt, beror på hur långt framskriden sjukdomen är. Långtidsöverlevnad uppnås hos få patienter.

Huvudprinciperna i den icke-operativa behandlingen bygger på ”cellgifter”, cytostatika, och strålbehandling. Nyttan av cytostatika är emellertid omdiskuterad.

Ofta behöver patienten läggas in på grund av svårighet att svälja, undernäring, behov av blodtransfusion och justering av smärtbehandling med läkemedel. Ibland kan en stent i matstrupen hålla den öppen.

Prognos

Cancer i matstrupen är en allvarlig sjukdom med dålig prognos. De som insjuknar blir oftast sämre ju längre tid som går. Tyvärr upptäcks sjukdomen som regel vid en tidpunkt då den redan är långt framskriden. Det bästa man kan göra i dessa fall är att ge patienten lindrande behandling. Av de personer som får matstrupscancer avlider 85 % inom två år efter att diagnosen har ställts. Knappt 10 % är i livet fem år efter att diagnosen har ställts.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons