mammografi
Undersökning | Bröstcancer

Mammografi

Mammografi görs för att med röntgen söka efter sjukliga förändringar i brösten. Den görs antingen i ett så kallat screening-program för kvinnor eller på kvinnor och män som söker för symtom från bröstkörtlarna som ger sjukdoms-misstanke, främst bröstcancer.


Uppdaterad den: 2019-08-27
Författare: Per Schuwert, leg sjukhusfysiker, röntgen, Stockholm
Uppdaterare: Magnus Bäcklund, Överläkare inom onkologi vid Drottningmottagningen

Annons

Under huden, framför bröstmusklerna, består brösten av körtelvävnad, fett, och bindväv. Bröstkörtlarna är uppbyggda av delar som är förberedda för att kunna producera mjölk, och som sedan övergår i körtelgångar. Körtelgångarna samlar sig i större kanaler som mynnar ut i bröstvårtan. Bröstcancer uppstår nästan alltid i dessa körtelgångar eller i de mjölkproducerande celler. Varje år drabbas mer än 8 000 svenska kvinnor och 40-50 män.

För att göra undersökningen får du klä av dig på överkroppen och ett bröst i taget placeras emot på en digital röntgenplatta. Idag räcker det med mycket små stråldoser. Man kan känna obehag, men hela undersökningen är över på några få minuter. Nya metoder har börjat prövas såsom tomosyntes och kontrastförstärkt mammografi som kan öka möjligheterna att skilja friskt från sjukt och hitta bröstcancer tidigt. Men ingen av dessa metoder har ännu införts som standard i Sverige i screeningen.

Screening

Kvinnor mellan 40 och 74 år kallas rutinmässigt vartannat år till mammografi. I de flesta fall kommer röntgenläkaren granska bilderna efter några dagar, varför besked om resultatet kan dröja. Några få procent får då veta att de behöver komma tillbaka för kompletterande utredning. Det kan vara enbart extra mammografi-bilder, men kan också innebära tomosyntes, ultraljud och MRI (Magnetic Resonance Imaging) och/eller biopsi. Men det är viktigt att veta att kallas tillbaka för extra utredning inte behöver betyda att det finns någon cancer. Men att det finns en misstanke om det som kräver extra noggrannhet.
Då och då har nyttan med screeningen debatterats, men Socialstyrelsen har värderat det vetenskapliga underlaget att det räddar liv som gott.

Mammografi vid symtom

Det vanligaste symtomet på bröstcancer är en misstänkt knöl i ett bröst eller i armhåla. Finns symtom eller tecken som ger misstanke är vanligen läkarundersökning följt av mammografi starten på utredningen. Socialstyrelsen ger en generell avrådan från mammografi under graviditet och man brukar också avstå från mammografi hos kvinnor under 25 år. Dessa generella rekommendationer handlar mindre om eventuella risker med strålningen, mer om hur mycket som går att se med mammografi i dessa situationer. Då finns alternativet att börja med ultraljud. Sedan kan man ibland behöva gå vidare med MRI, men det vanligaste tillägget i utredningen är att det i samband med ultraljudet görs en biopsi.

Annons
Annons

 

 

 

 

 

Vad är händer när bröstcancern sprider sig till andra organ? Lär dig mer här på bara några minuter!