Fråga doktorn

Fråga   Sluta röka & sluta snusa

Fråga: Ont i lungan?

Hej Jag slutade röka för ungefär fem år sedan, hade då rökt under ungefär 25 år. Under de sista åren fick jag ibland ganska ont i höger lunga, när jag tillfälligt drog ner på rökningen minskade smärtorna. Nu har jag fortfarande, till och från lite ont i höger lunga. Jag fick gjort en asbestundersökning med lungröntgen förra året, utan att det visade sig något problem. Bör jag göra någon mer undersökning av lungorna, och vänder jag mig då till min vårdcentral?

Svar:

Först skall jag be att få gratulera Dig till framgångsrikt rökslut. Att Du nu varit rökfri i fem år efter att ha rökt i 25 år är bra och innebär också att Du redan nu kraftigt reducerat risken för tobaksrelaterad tumör i lungorna. Riskreduktionen är exponentiell och minskar mest de första åren. Efter ytterligare c:a 5-6 år kommer Du att vara nere på samma risknivå som den som aldrig rökt.
Så till Din fråga.

Du nämner att Du av och till får ont fram för allt i höger lunga och att Du haft detta i några år. Du gjorde också en "asbestundersökning" med lungröntgen förra året och denna var "negativ". Jag förutsätter att Du utöver rökningen varit exponerad för asbest och att det är detta som föranlett att man gjort en lungröntgen. "Ont i lungan" är det egentligen inte möjligt att ha. Lungorna i sig har inte smärtreceptorer på samma sätt som andra delar i kroppen. När man upplever att det gör ont i lungan kan man därför vara tämligen säker på att smärtan kommer från något utanför lungorna, vanligen insidan på bröstkorgsväggen.

Den hinna som bekläder bröstkorgsväggen är ytterst smärtkänslig och inflammation i denna hinnan (Pleurit) kan ge smärta. Detta är dock ett tämligen ovanligt tillstånd och lite troligt i Ditt fall. Mest troligt kommer smärtan från muskulaturen som finns på insidan av bröstkorgsväggen. Typiskt för denna typ av smärta är att den kommer och går. Den är delvis andningsrelaterad och ibland, men inte alltid, relaterad till rörelser i bröstkorgen t ex vid lyft eller vridning. Detta är förändringar som inte syns på lungröntgen.

Det Du inte nämner i Din fråga är hur mycket Du rökt när Du var aktiv rökare. Den vanligaste risken med mångårig rökning är att man utvecklar olik grad av KOL (Kronisk Obstruktv Lungsjukdom). Man kan inte bortse för att Du kan ha utvecklat en viss grad av KOL under Dina 25 år som rökare. KOL är en tobaksrelaterad sjukdom med successivt sjunkande lungfunktion där en huvudkomponent är utvecklandet av lungemfysem. Lungemfysem innebär att den elastiska vävnaden i lungorna bryts ned vilket i sin tur leder fram till "sprängda" lungblåsor.

Lungorna växer och blir svårare att tömma på luft. För att kompensera för denna minskade elasticitet innebär det att man som regel omedvetet ändrar sitt andningsmönster. Bröstkorgs och andningsmuskulaturen sträcks ut och man andas med mer kvarvarande luft i lungorna. I medicinska termer kallas detta "hyperinflation" och fenomenet kan uppkomma såväl i vila (statisk) som under arbete (dynamisk).

De kliniska symptomen är vanligen andfåddhet, framför allt vid ansträngning, men många upplever också obehag och att det "gör ont i lungan".

I Ditt fall råder jag att Du uppsöker Din vårdcentral för att få gjort en spirometri och en närmare bedömning av Dina besvär.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ansikts- och strupcancer av snusning?

2015-01-12 | 15:14

av Matz Larsson

Sluta röka utan hjälpmedel

2015-01-19 | 09:59

av Matz Larsson

Rökavvänjningsgrupper - finns det?

2015-01-15 | 11:23

av Matz Larsson

Tonårsdottern röker

2015-01-19 | 09:21

av Matz Larsson

Svårare att sluta snusa än att sluta röka

2015-01-12 | 15:52

av Matz Larsson

Löpträning för att sluta röka

2015-01-13 | 14:38

av Matz Larsson

Maxtid för nikotinplåster?

2015-01-19 | 10:05

av Matz Larsson

Ökar tobaksberoendet med tiden?

2015-01-12 | 16:30

av Matz Larsson

Får hjärtklappning av snuset

2015-01-12 | 10:10

av Matz Larsson

Mer deprimerad av att ha slutat röka.

2011-08-19 | 17:47

av Ann Post

Varit rökfri sex månader men humöret sviker.

2011-03-8 | 20:50

av Ann Post

Hur länge kan man ta nikotintuggummi?

2011-05-4 | 18:11

av Ann Post

Sluta röka i samband med hosta

2011-07-2 | 21:41

av Ann Post

Min son har astma och har börjat röka!

2011-02-21 | 09:44

av Leif Bjermer

flimmerhår

2010-12-21 | 17:17

av Leif Bjermer


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons