Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Bupropion vid rökavvänjning

Användning av läkemedlet bupropion i samband med planerad rökavvänjning dämpar röksuget och kan på så sätt bidra till att öka andelen rökare som lyckas sluta röka.


Uppdaterad den: 2019-01-10

Annons

Det finns sannolikt ingen enskild åtgärd som är viktigare för att främja god hälsa och förebygga allvarlig sjukdom än att sluta röka! Därför läggs det ned stora resurser för att hitta hjälpmedel som kan hjälpa personer som är beroende att bryta den onda cirkeln. Bland de senaste hjälpmedlen finns ett läkemedel med det aktiva ämnet bupropion.

Vad är bupropion?

Bupropion är ett läkemedel som till en början användes mot depression men som också visade sig vara verksamt vid rökavvänjning.

Varför detta fungerar är inte helt fastställt. Försök har visat att användning av läkemedlet i samband med planerad rökavvänjning dämpar röksuget och på så sätt bidrar till att öka andelen rökare som lyckas sluta röka.

Annons
Annons

Hur används läkemedlet

Det allra viktigaste vid rökstopp är att du är motiverad. Om du inte är motiverad finns ingen anledning att prova detta hjälpmedel. Rekommendationen är att läkemedlet ska användas i totalt åtta veckor:

  • Börja medan du fortfarande röker. Ta en tablett (150 mg) dagligen i sex dagar, därefter en tablett två gånger dagligen.
  • Efter att du har använt tabletterna i sju dagar slutar du röka och fortsätter med en tablett två gånger dagligen i sju veckor.
  • Hos äldre, över 70 år, rekommenderas halv dos.

Läkemedlet kan också användas tillsammans med nikotinersättningspreparat.

Har behandlingen några biverkningar?

Alla aktiva läkemedel kan ha biverkningar. Besvärliga biverkningar av läkemedlet bupropion är sällsynta, men kan förekomma. Det kan vara svårt att tolka biverkningar i en fas när man slutar röka eftersom rökstoppet i sig leder till oro, rastlöshet, yrsel och liknande.

Sömnsvårighet är den vanligaste biverkan. Andra biverkningar som har rapporterats angående läkemedlet bupropion är:

  • Muntorrhet
  • Illamående
  • Förstoppning

Det finns också rapporter om några få fall med depression hos användaren – detta är överraskande eftersom bupropion även används mot depression. Andra psykiska förändringar kan också förekomma, men som nämnts ovan kan detta också vara en del av rökberoendet.

Det är viktigt att känna till att:

  • Användning av bupropion kan leda till kramper. Det uppskattas att 1 av 1 000 personer som använder läkemedlet kan få denna allvarliga biverkning. Preparatet ska därför inte användas av personer med aktuell eller tidigare benägenhet att få kramp. 
  • Preparatet ska inte heller användas av personer med ätstörning – anorexi eller bulimi, vid allvarlig depression eller om personen använder en typ av läkemedel mot depression som kallas MAO-hämmare.
  • Preparatet ska inte användas av gravida som slutar röka eftersom effekten på fostret inte är klarlagd.
  • Om man samtidigt med rökstoppet försöker vänja sig av med alkohol eller vanebildande läkemedel avråds man från användning av bupropion.

Om du upplever obehag eller besvär som du tror kan ha samband med läkemedelsanvändningen, ska du alltid misstänka att läkemedlet kan vara orsaken. Eftersom detta inte är något livsnödvändigt läkemedel bör du avbryta behandlingen om biverkningarna är svåra.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.