Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Sluta röka eller snusa - motivation, tips och stöd

Det är viktigt att du har definierat varför du vill sluta röka eller sluta snusa. På det sättet blir det lättare att hålla fast vid tobaksstoppet när abstinensen infinner sig. Glöm aldrig att det är en stor seger att bli rök- eller snusfri – känslan av framgång väntar på dig!


Uppdaterad den: 2014-10-29

Sluta röka eller snusa - motivation, tips och stöd
Annons

Tro på att du kan sluta

Beslutet att sluta röka eller snusa är ofta resultatet av ett personligt övervägande av för- och nackdelar. Vilka faktorer som ingår varierar: en del tänker på ekonomin, hänsyn till barnen, den personliga seger det ger att bli oberoende samt att det vore skönt att kunna visa sin omgivning att man kan sluta. Men hälsan är fortfarande det viktigaste skälet att sluta. Det är viktigt för motivationen att du tror på ditt projekt, och det kan du göra genom att förbereda dig.

Annons
Annons

Ha koll på tobaksvanorna

Förberedelsen inför stoppet börjar med att du gör dig en helt klar bild av var, varför och hur mycket du röker eller snusar. Att känna till ditt rök- eller snusmönster kan vara stimulerande. För en del kan det dock komma som en chock att inse hur få cigaretter eller prillor det är som verkligen är uppskattade. Börja med att göra upp ett schema och skriv under minst ett dygn upp tidpunkt, situation och sinnesstämning/känsla varje gång du röker eller snusar. Ha schemat med dig, till exempel hopvikt i cigarettpaketet eller i fickan tillsammans med dosan, så har du det alltid till hands.

Skäl för och emot att sluta

Du kan även skriva upp alla de fördelar du kan komma på med att sluta röka eller snusa på ena sidan av ett papper, och fördelarna med att fortsätta på andra sidan. Det kan hjälpa om du ber någon i din familj eller en vän att vara med när du gör listan. Sedan kan du ställa för- och nackdelar mot varandra och fråga dig själv vad som är viktigast här och nu – och vad som är viktigast om du tänker på framtiden.

Annons
Annons

Gör det lättare att sluta

Du kan även stärka motivationen genom att känna dig rustad att klara kriserna. Tänk ut minst tio saker som du kan göra eller tänka på för att avleda uppmärksamheten när suget infinner sig. Du kan också fråga dig själv vilka egenskaper du har som kan hjälpa dig när du bestämmer dig för att sluta röka eller snusa. Vissa finner styrka genom att tänka på erfarenheter från andra områden i livet där de har kunnat genomföra en ändring. Har du till exempel någonsin försökt uppnå någonting genom envishet?

Få stöd från andra

Det förbättrar ofta motivationen om du slutar tillsammans med andra eller om du får stöd av någon i din närhet. Många tar hjälp av familj, vänner eller kollegor. Försök hitta någon som är beredd att sätta av tid, lyssna och hjälpa till. Ta även chansen att få stöd från andra medlemmar här på Netdoktors område Sluta röka & sluta snusa. Glöm inte heller att ge stöd tillbaka!

Se framför dig att du lyckats

Hjälp motivationen på traven. Försök till exempel att föreställa dig att du vaknar en morgon helt utan tobakssug - du är rökfri eller snusfri och har klarat av kampen och du trivs med att vara tobaksfri. Tänk ett år framåt i tiden och föreställ dig att du nu är helt fri från beroendet – du njuter av att klara dig utan tobaken. Vad skulle vara annorlunda då? Vad skulle vara bättre? Finns det några bekymmer som du då skulle kunna lägga bakom dig?

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Suget är tidsbegränsat

Det är individuellt hur man reagerar under ett rök- eller snusstopp – och hur lång tid det tar innan det känns bra att vara tobaksfri. I allmänhet vänder det dock för de allra flesta efter tre till fyra veckor, det vill säga att abstinensen avtar och att tankarna inte kretsar lika mycket kring rökning eller snusning. Du kanske fortfarande kommer att få kriser men det går längre tid mellan dem, kanske hela dagar redan vid den här tidpunkten.

Fokusera på fördelarna

Tänk på de positiva förändringar som sker med kroppen, alltså det du får när du slutar röka eller snusa, och inte på det du förlorar - alltså tobaken. Fokusera på friheten som något du har valt – något som är attraktivt och som med bred marginal väger upp en avgränsad period med obehag. Håll fast vid de planer du gjort upp för att klara stoppet. Och tänk på vad du måste göra när suget infinner sig. Efter rök- eller snusstoppet är det vanligt att du upplever en ökad självkänsla eftersom du har fått kontroll över en del av livet som tidigare styrdes av beroende. Det är en personlig seger att kunna bestämma själv.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.