Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Fördelar med att sluta röka och sluta snusa

Det finns många fördelar med att sluta röka eller snusa. Utöver de fysiska fördelar som visar sig efter kort tid, är det även en personlig vinst att övervinna beroendet. Dessutom är det ett bra sätt att lära känna sig själv.


Uppdaterad den: 2014-10-24

Fördelar med att sluta röka och sluta snusa
Annons

En av de mest uppenbara fördelarna med att sluta röka eller sluta snusa är all den tid man får över. De flesta tänker inte på hur mycket tid och energi de egentligen använder till att köpa tobak eller att planera var och när de ska köpa tobak. Eller på att tänka "Har jag tillräckligt med cigaretter till ikväll?", "Kom jag ihåg att ta med snusdosan?” "Var är nu mina cigaretter, var har jag lagt dem?".

Många upplever att de plötsligt får mer tid när de slutat med tobak. Det är en lättnad att inte behöva fundera på "om jag har tillräckligt med tobak" eller "när jag kan röka".

På sikt vinner din ekonomi mycket på att sluta med tobak. Använd gärna de pengar du sparar till något roligt ändamål. Det kan hjälpa till att upprätthålla motivationen.

Känslan av framgång när du slutar röka eller snusa

Det ger en känsla av tillfredsställelse att sätta upp ett mål och lyckas uppnå det. Särskilt om det har varit lite besvärligt, och om du har fått övervinna hinder. Att sluta röka eller snusa kan ge en stor känsla av framgång.

När du sätter upp ett mål är det viktigt att det är konkret och realistiskt, det vill säga att du faktiskt kan uppnå det. Planera hellre ett litet steg i taget än att riskera ett stort nederlag. Genom att ta ett steg i taget får du känslan av att uppnå något hela tiden. När man vill sluta röka eller snusa kan det innebära hårt arbete i några månader. I gengäld kan du uppnå en känsla av tillfredsställelse och känna dig nöjd med dig själv när du har uträttat något positivt genom att bli av med beroendet.

Annons
Annons

Känslan av kontroll

Något av det svåraste när man slutar med tobak är att uthärda suget, lusten och längtan. Du behöver lära dig att suget kommer, men att det går över igen och att du kommer att klara det. Du bör ta dig långsamt fram, stegvis, när du tar dig igenom situationer med sug efter tobak. Och långsamt lär du dig att uthärda begäret. Det ger en känsla av kontroll och säkerhet och därigenom kommer modet och orken tillbaka.

Nya sidor av sig själv

Genom att sluta röka eller snusa kan du kanske lära känna dig själv på sätt som du inte visste om tidigare. Kanske upptäcker du nya sidor hos dig själv. Du upptäcker vad som gör dig stressad, arg, glad, ledsen och osäker. På det sättet kan du lära dig något genom att sluta, vilket leder till en större självkännedom. Du utvecklas i takt med att du lär sig hantera det nya.

Annons
Annons

Fler försök att sluta - mer erfarenhet

Många människor försöker sluta flera gånger innan de lyckas bli rök- eller snusfria. I genomsnitt föregås ett varaktigt rökstopp av tre till åtta försök. Självfallet kan det hända att du lyckas vid första försöket. Men du ska inte känna dig nedstämd om du hör till dem som får försöka flera gånger.

Många blir en erfarenhet rikare. Därför ska man inte betrakta de olika försöken som bortkastade. Tvärtom måste man betrakta ett tobaksstopp som en process där man för varje försök lär sig mer om till exempel "Vad betyder rökningen för mig?", "Exakt när blir det svårt?", "Vad kan egentligen hjälpa mig när röksuget kommer?" och "Varför vill jag sluta röka/snusa?". Det blir också tydligare vilka funktioner rökningen eller snusningen har haft – till exempel kan du upptäcka vad tobaken har betytt i situationer då du trodde att det bara var en dum ovana.

Frihetskänsla

Många upplever en känsla av frihet när de slutar röka eller snusa. Det är en frihet att inte känna sig beroende av tobaken och att uppleva att man har ett val. När du lyckas känna att du faktiskt har ett val, så kan du känna dig särskilt handlingskraftig och full av styrka.

Fysiskt välbefinnande

När du slutar röka eller snusa kan du snabbt märka förändringar i ditt fysiska välbefinnande. Det känns bra att göra något positivt för sig själv. Du gör något för din kropp och hälsa. Att känna sig sund skapar välmående. Som rökare kommer du snabbt att uppleva att huden i ditt ansikte förändras, och din hy blir finare. Dina fingrar och ben känns inte lika kalla om du har dålig blodcirkulation. Du blir kanske mindre trött på morgonen och får mer energi. Du märker kanske också att du får mindre baksmälla efter att ha varit på fest. Och ditt luktsinne förbättras snabbt. Det kan också hända att du känner dig besvärad av rök, och du blir kanske uppmärksam på att röken sitter kvar i kläderna efter bara en kort vistelse i en rökig lokal. Och kanske kommer du att tänka: "Vad har jag egentligen utsatt andra för?". 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.