Fråga doktorn

Fråga   Sluta röka & sluta snusa

Fråga: Fråga om Zyban!

Hur gör man när man ska avsluta sin Zyban behandling?

Svar:

Hej,
Zyban, som är ett receptbelagt läkemedel för att lindra abstinensbesvär vid rökstopp, har en rekommenderad behandlingsperiod på 7-9 veckor.

Den vanligaste doseringen (med start en vecka före rökstoppet) är 1 tablett i sex dagar för att därefter öka till 2 tabletter per dag med minst åtta timmars mellanrum. Någon nedtrappning i slutet av behandlingen är inte nödvändig men kan ändå övervägas. Det kan innebära att minska dosen till 1 tablett per dag under de sista 10 dagarna.

Zyban fungerar bäst i kombination med motiverande stödbehandling, kanske särskilt viktigt vid avslutningen av medicinering, för att förebygga återfall.

Med vänliga hälsningar,

Ann Post
Tobaksavvänjare


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ansikts- och strupcancer av snusning?

2015-01-12 | 15:14

av Matz Larsson

Sluta röka utan hjälpmedel

2015-01-19 | 09:59

av Matz Larsson

Rökavvänjningsgrupper - finns det?

2015-01-15 | 11:23

av Matz Larsson

Tonårsdottern röker

2015-01-19 | 09:21

av Matz Larsson

Svårare att sluta snusa än att sluta röka

2015-01-12 | 15:52

av Matz Larsson

Löpträning för att sluta röka

2015-01-13 | 14:38

av Matz Larsson

Maxtid för nikotinplåster?

2015-01-19 | 10:05

av Matz Larsson

Ökar tobaksberoendet med tiden?

2015-01-12 | 16:30

av Matz Larsson

Får hjärtklappning av snuset

2015-01-12 | 10:10

av Matz Larsson

Mer deprimerad av att ha slutat röka.

2011-08-19 | 17:47

av Ann Post

Varit rökfri sex månader men humöret sviker.

2011-03-8 | 20:50

av Ann Post

Hur länge kan man ta nikotintuggummi?

2011-05-4 | 18:11

av Ann Post

Sluta röka i samband med hosta

2011-07-2 | 21:41

av Ann Post

Min son har astma och har börjat röka!

2011-02-21 | 09:44

av Leif Bjermer

flimmerhår

2010-12-21 | 17:17

av Leif Bjermer


Annons