Fakta | Reumatism

Överrörliga leder


Uppdaterad den: 2013-03-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är en överrörlig led?

Överrörlig led är en led som kan böjas/sträckas mer än vad som anses vara normalt. Det råder stor oenighet forskare emellan om detta är ett tillstånd som ger besvär eller predisponerar för exempelvis artros.

Tillståndet är vanligare hos barn och unga än bland vuxna. Kvinnor har också oftare onormalt stor ledrörlighet.

Vilka besvär kan en överrörlig led ge?

Som nämnts så skiljer sig observationerna åt rörande besvär vid överrörlig led. Personer med allmänt överrörlig led har i vissa studier oftare ledsmärtor än andra, medan andra studier inte bekräftar detta. Resultaten skiljer sig också åt när det gäller rygg- och bäckensmärtor. Inte heller när det gäller förekomst av ledstukningar och felställd led (luxationer) finns det entydiga fynd. Detsamma gäller förekomst av muskelöverbelastningar och fibromyalgi. Isolerad överrörlighet verkar i vissa situationer vara en fördel – till exempel hade musiker med en överrörlig handled en klart lägre förekomst av smärtor och stelhet i handledsområdet än icke-överrörliga.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Prognos

Det finns ingen bra forskning på behandlingsåtgärder mot överrörlig led. I en studie som undersökte effekten av balansträning vid överrörlig knäled fann man mindre knäsmärtor hos deltagarna.

Dagens kunskap visar att det inte finns anledning att rutinmässigt rekommendera behandling vid överrörlig led. Bra beprövade behandlingsåtgärder finns inte i dagsläget.

För de allra flesta är överrörlig led ett godartat tillstånd som i stort sett inte medför problem.

Har du frågor eller funderingar om psoriasis eller psoriasisartrit? Gå med i Forum Psoriasis »

Annons
Annons