Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Reumatism

Inflammation

Om kroppen utsätts för skada uppstår vanligen en inflammation, vilket innebär att det uppstår svullnad, rodnad, smärta, värmeökning och försämrad funktion.


Uppdaterad den: 2020-09-08

Ont i axeln, inflammation.
Annons

Vad är inflammation?

När skadliga ämnen såsom bakterier, virus, främmande material eller kemikalier kommer in i kroppen, reagerar vårt immunförsvar genom att sända ut vita blodkroppar och kemiska ämnen för att försvara kroppen. Målet är att ta bort det främmande ämnet. Det är denna försvarsreaktion som kallas en inflammation. De klassiska tecken på inflammation är smärta, värme, rodnad, svullnad och minskad funktion. Inflammation kan också uppstå vid allergier, slitage, överbelastning och skador. 

Ofta är inflammation en nödvändig process i kroppen som håller oss friska. Hos vissa kan dock immunförsvaret reagera på ett ogynnsamt eller direkt skadligt sätt. 

Akut och kronisk inflammation

Inflammation kan klassificeras som akut eller kronisk. Akut inflammation är den första reaktionen i kroppen mot skador och inkräktare och orsakas av ökad blodtillförsel till "stridsområdet" så att ökade mängder blodvätska och vita blodkroppar rör sig till den skadade vävnaden. En kaskad av biokemiska reaktioner utlöser det inflammatoriska svaret, vilket innefattar blodkärlen, immunsystemet och olika celler i den skadade vävnaden.

Långvarig inflammation, eller kronisk inflammation, leder till ett ökande utbyte av celltyper på platsen för inflammation och kännetecknas av samtidig förstörelse och så småningom läkning av vävnaden efter det att den inflammatoriska processen har avslutats.

Inflammation eller infektion

Infektion är ett tillstånd som beror på att till exempel virus eller bakterier har trängt sig in i kroppen. En inflammation kan föreligga utan infektion (till exempel vid överbelastning), men en infektion leder vanligen alltid till en inflammation.

Annons
Annons

Skadlig inflammation

Vid en del sjukdomar kommer kroppens immunsystem att sätta igång en inflammationsreaktion utan att det finns några främmande partiklar närvarande. Dessa sjukdomar orsakas av att immunsystemet tror att vissa delar av kroppens egen vävnad består av främmande ämnen. Då startar en inflammation för att ta bort detta missförstådda hot, och resultatet blir en skada på den egna organismen. Det kallas för en autoimmun sjukdom. Vanliga exempel på autoimmuna sjukdomar är reumatoid artritsystemisk lupus erytematosus, Sjögrens syndrom, några typer av njur- och tarmsjukdomar och vissa störningar i produktionen av sköldkörtelhormonet.

Dessutom finns det en del tillstånd där kroppen startar en inflammation som är kraftigare än vad som är gynnsamt. Detta kan till exempel vara läkning av vanliga skador, och resultatet blir att läkningen går långsammare än den annars skulle ha gjort. Ett annat exempel är vid hjärnhinneinflammation, där man får bättre prognos om man bromsar immunförsvaret en aning. 

Diagnostik av inflammation

När man misstänker sjukdomar orsakade av inflammation är det viktigt att kartlägga hur symtomen har utvecklats, hur länge de har varat, vilka platser som ger mest symtom, när symtomen är värst under dagen och om andra i familjen har haft liknande sjukdomar. Det kan vara relevant att göra ett antal undersökningar, till exempel blodprov och röntgen.

Viktiga indikatorer på inflammation är:

  • Förhöjd blodsänka (SR)
  • Förhöjt C-reaktivt protein (CRP)
  • Ökat antal vita blodkroppar
  • Förhöjt prokalcitonin - en markör för bakterieinfektioner
Annons
Annons

Behandling av inflammation

Oftast ska en inflammation inte behandlas, eftersom den har en viktig funktion i kroppen. 

I de fall där en inflammation har en skadlig verkan på kroppen, till exempel autoimmuna sjukdomar, vill man ofta dämpa inflammationen med läkemedel. Det finns en rad olika mediciner som kan användas till detta, och de kallas antiinflammatoriska läkemedel. De vanligaste typerna av antiinflammatoriska läkemedel mediciner är NSAID-preparat och kortisonpreparat. Dessutom finns det en rad andra, som endast kan användas vid några av sjukdomarna.

Om det handlar om en inflammation till följd av en infektion behövs ibland antibiotika eller medel mot svamp. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.