Fakta | Reumatism

Inflammation


Uppdaterad den: 2013-02-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är inflammation?

Exempel på inflammation

När främmande ämnen, såsom bakterier och virus, kommer in i kroppen, reagerar vårt immunförsvar genom att sända ut vita blodkroppar och kemiska ämnen för att försvara kroppen. Det är denna reaktion som kallas en inflammation.

Ett bra exempel på inflammation ser man efter att ett sår har uppstått. I ett sår finns det alltid små främmande partiklar, och kroppen skapar då en inflammation för att rensa upp. En rad olika kemiska ämnen frigörs för att avlägsna bakterier och virus. Vissa ämnen verkar direkt genom att döda främmande partiklar, medan andra gör så att blodtillförseln till området ökar varvid vita blodkroppar strömmar till. De vita blodkropparna kommer att effektivt döda de flesta bakterier och virus. Allt detta är en del av det man kallar en inflammationsreaktion. Det synliga resultatet blir rodnad, svullnad, värme, smärta och i några fall minskad rörlighet i området.

Inflammation kan även uppstå utan att det finns bakterier eller virus närvarande, till exempel vid skador. Slag- och brännskador är exempel på detta.

Annons
Annons

Vanligtvis är inflammation en mycket bra reaktion i kroppen, som gör att vi håller oss friska, fria från inflammation och infektioner, och får skador reparerade. Då och då reagerar emellertid immunförsvaret på ett sätt som är ogynnsamt eller direkt skadligt för kroppen.

Vilka sjukdomar har samband med inflammation?

Vid en del sjukdomar kommer kroppens immunsystem att sätta igång en inflammationsreaktion utan att det finns några främmande partiklar närvarande. Dessa sjukdomar orsakas av att immunsystemet tror att vissa delar av kroppens egen vävnad består av främmande ämnen. Då startar en inflammation för att ta bort detta missförstådda hot, och resultatet blir en skada på den egna organismen. Sådana sjukdomar kan uppträda på många olika sätt. Vanliga exempel är reumatoid artrit, systemisk lupus erytematosus, Sjögrens syndrom, några typer av njur- och tarmsjukdomar och vissa störningar i produktionen av sköldkörtelhormon (tyroxin).

Dessutom finns det en del tillstånd där kroppen startar en inflammation som är kraftigare än vad som är gynnsamt. Detta kan till exempel vara läkning av vanliga skador, och resultatet blir att läkningen går långsammare än den annars skulle ha gjort.

Annons
Annons

Symtom vid inflammation

De karakteristiska symtomen vid inflammation är rodnad, svullnad, värme och smärta. Då och då uppstår det även minskad rörlighet, till exempel om inflammationen sitter i en led. Andra symtom som kan uppstå vid inflammation är feber, frysningar, trötthet, huvudvärk, muskelsmärtor och dålig matlust.

Påvisande av inflammationssjukdomar

Vid misstanke om sjukdomar som beror på inflammation, till exempel reumatoid artrit, är det viktigt för läkaren att bland annat veta hur besvären har utvecklat sig, hur länge de har varat, vilka ställen som gör mest ont, när på dygnet smärtorna är som värst och om andra i familjen har haft liknande besvär. Det kan vara aktuellt att utföra en rad undersökningar, till exempel ta blodprov och röntgenbilder.

Behandling av inflammation

I de fall där en inflammation har en skadlig verkan på kroppen, till exempel reumatoid artrit, vill man ofta dämpa inflammationen med läkemedel. Det finns en rad olika mediciner som kan användas till detta, och de kallas antiinflammatoriska. De vanligaste typerna av antiinflammatoriska läkemedel mediciner är NSAID-preparat och kortikosteroider. Dessutom finns det en rad andra, som endast kan användas vid några av sjukdomarna.


Annons
Annons
Annons