Om HarduRyggont.se

Många svenskar lider av ryggont i år efter år utan att få rätt diagnos och behandling. Resultat från Netdoktors upplysningskampanj om den inflammatoriska ryggsjukdomen, AS, visade att många personer med ryggont får vänta i över tio år på att få diagnos.

Annons

ryggont

Trots att onda ryggar under lång tid uppmärksammats och orsakar mycket lidande och höga sjukskrivningstal är fortfarande kunskapen om den kroniska inflammatoriska ryggsjukdomen AS låg. Upplysningskampanjen fick stor respons bland allmänheten.

– Åtta av tio patienter drabbas före 30 års ålder av inflammatorisk ryggsjukdom. Det är patienter som befinner sig tidigt i livet och hittar vi patienterna tidigare än vad vi gör idag, kan vi från sjukvården göra mer och samhället har mer att vinna, sa Lennart Jacobsson, professor i reumatologi, som faktagranskade upplysningskampanjen.

Genom kampanjen har man lyckats identifiera grupper som har tydlig inflammatorisk ryggsjukdom, AS, och en riskgrupp som skulle kunna ha det. I riskgruppen kan man se att närmre 60 procent av de som svarat har haft smärtan i över tio års tid. Samtliga uppger att ryggsmärtan påverkat deras livskvalitet negativt på olika sätt

Upplysningskampanjen Har Du Ryggont lanserades i april 2013 och pågick till januari 2014. Har Du Ryggont.se var en upplysningskampanj från Netdoktor i samarbete med Reumatikerförbundet.

Fakta om ankyloserande spondylit, AS

Fakta om AS

  • AS (ankyloserande spondylit) är en kronisk inflammatorisk ryggsjukdom som drabbar omkring 0,1-0,2 procent av befolkningen, vilket motsvarar omkring 15 000 personer.
  • Sjukdomen debuterar ofta i åldern 20-30 år, och sällan efter 40 års ålder. Sjukdomen kan påverka den drabbade hela livet. AS är vanligare hos män än hos kvinnor.
  • AS har samband med andra inflammatoriska sjukdomar som psoriasis, ögoninflammation och tarminflammation. Det är inte klarlagt vad som orsakar AS, men både ärftliga faktorer och omgivningsfaktorer har betydelse, exempelvis rökning.
  • Sjukdomens gradvisa förlopp bidrar till att det kan ta lång tid innan patienten får diagnosen AS. Förekomsten av följande symtom kan tyda på AS:

- Ryggsmärta i minst tre månader
- Symtomdebut tidigare än 40 års ålder
- Smygande debut
- Nattlig smärta
- Förbättring av rörelse, men inte av vila
- Smärta i skinkorna, på ena eller båda sidorna (ibland omväxlande)

  • Vid AS är det viktigt med fysisk träning och sjukgymnastik för att minska smärta och stelhet, och för att förebygga komplikationer längre fram i livet.
  • Andra åtgärder kan vara att anpassa arbetsmiljön samt livsstilsåtgärder som att undvika rökning och övervikt.
  • Läkemedelsbehandling sker ofta med antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) i syfte att lindra symtomen och dämpa inflammationen. Även behandling med biologiska läkemedel (TNF-hämmare) som minskar inflammation och symtom har blivit vanligare vid AS.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons
Annons