Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Reumatism

Feltys syndrom


Uppdaterad den: 2017-02-12

Annons

Vad är Feltys syndrom?

Feltys syndrom är en sjukdom som drabbar mindre än 1 % av alla patienter med reumatoid artrit. Liksom vid reumatoid artrit utgör kvinnor två tredjedelar av patienterna. De flesta patienter är 55–65 år gamla vid sjukdomsdebuten.

Ett syndrom beskriver en samling bestämda symtom, tecken och fynd. Kännetecknen för Feltys syndrom är lågt antal vita blodceller och förstorad mjälte hos personer med reumatoid artrit. Orsaken till syndromet är i dag okänd. Det finns olika teorier i ämnet, men experter inom området har än så länge inte enats om en specifik teori.

Annons
Annons

Vilka är symtomen på Feltys syndrom?

De vita blodcellerna är en viktig del av kroppens immunförsvar mot infektioner. När antalet vita blodceller sjunker blir man mindre motståndskraftig mot mikroorganismer utifrån. Vid Feltys syndrom sjunker antalet vita blodkroppar och patienten kan få en ökad mottaglighet för infektioner, vanligen hudinfektioner och luftvägsinfektioner.

De flesta som utvecklar Feltys syndrom har ofta haft reumatoid artrit i 10–15 år. Majoriteten av dessa patienter har ofta en aggressiv typ av reumatoid artrit, med hög sjukdomsaktivitet och uttalad grad av ledskada.

Diagnos

Hur misstanken uppstår varierar. Upprepade infektioner kan ofta vara orsaken till att de nödvändiga proven tas. Andra gånger kan tillståndet upptäckas vid rutinkontroller. Diagnosen ställs mot bakgrund av att patienten har reumatoid artrit och att man finner ett permanent lågt antal vita blodceller vid upprepade mätningar och en förstorad mjälte.

Annons
Annons

Behandling

Eftersom Feltys syndrom ofta uppkommer hos patienter med högaktiv och aggressiv ledförstörande reumatoid artrit, är det viktigt att alltid försöka behandla varje patient så bra som möjligt så att grundsjukdomen är välkontrollerad. Om patienten ändå får Feltys syndrom gäller fortsatt behandling med vanliga läkemedel för reumatoid artrit (så kallade sjukdomsmodifierade läkemedel, DMARDs). Det finns enstaka studier som tyder på att behandling med vissa biologiska läkemedel kan vara av värde, men detta är ännu inte med säkerhet klarlagt. Tidigare var standardbehandlingen borttagning av mjälten, men i dag är man mer återhållsam med denna behandlingsform. Patienter som har fått diagnosen, men som har få symtom, kan klara sig bra med regelbundna kontroller.

Patienter med Feltys syndrom bör vaccineras mot pneumokocker och Haemophilus influenzae, två bakterietyper som ofta ger luftvägsinfektioner som exempelvis lunginflammation.

Prognos

Om patienter har drabbats av Feltys syndrom kan han/hon besväras av ständiga infektioner, och trots god behandling är risken för nya infektioner fortsatt stor. Tillståndet kan vara livshotande. 5-årsöverlevnaden är cirka 70 %.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.