Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Vårdgaranti

Vårdgarantin innebär att du garanteras kontakt med sjukvården för att få den vård du behöver inom rimlig tid. Vårdgarantin gäller all planerad vård som är beslutad av läkare. Akut (oplanerad) vård får du omgående.

Uppdaterad den: 2012-05-14

Annons

Vårdgarantin omfattar all behandling inom landstingets planerade vård och ska gälla fullt ut i hela landet.

Förutom vård inom rimlig tid, ger vårdgarantin patienten rätt att byta till en annan vårdgivare om ens nuvarande inte kan erbjuda läkarbesök och behandling inom en viss tid. Väntetiden är olika beroende på vilken vård man behöver. Den medicinska bedömningen i sig avgör också om och när man får vård.

Sifferkombinationen 0, 7, 90, 90 är hålltider för hur länge man som patient längst ska behöva vänta på att få vård. Alla tider är maxtid - i brådskande och akuta fall får man hjälp direkt.

  • Kontakt med primärvården – 0 dagar
    Siffran 0 står för att man som patient ska få kontakt med primärvården, till exempel vårdcentral eller sjukvårdsrådgivning, samma dag som man sökt den.&nbsp
  • Besök i primärvården – 7 dagar
  • Besök i den specialiserade vården – 90 dagar &nbsp&nbsp
  • Behandling – 90 dagar&nbsp
    7 dagar innebär att man, om det bedöms nödvändigt, ska få komma till en läkare på vårdcentral/husläkarmottagning inom loppet av sju dagar.&nbspOm du får en remiss till den specialiserade vården ska du erbjudas en tid för besök inom 90 dagar. Samma sak gäller om du har sökt vård utan remiss.&nbspEfter beslut om behandling, till exempel operation, ska man erbjudas en tid inom 90 dagar.&nbsp

När gäller inte vårdgarantin?

Vårdgarantin gäller inte om du till exempel tackar nej till vård hos en annan vårdgivare. Den gäller inte heller om man vid två olika tillfällen, utan särskilda skäl, uteblir eller tackar nej till en erbjuden tid. Till särskilda skäl räknas egen sjukdom, eller om nära anhörig är sjuk eller avlidit , eller redan betald semesterresa.

Vårdgarantin gäller heller inte om man själv väljer att vänta längre än den tid man blir erbjuden.

Regler för vårdgarantin kan skilja sig något över landet, kontakta ditt landsting om du vill veta vad som gäller just dig. Här kan du också få kontaktinformation kring väntetider för primärvård och specialiserad vård i just ditt landsting.

Annons
Annons

Om vårdgarantin inte uppfylls&nbsp

Om vårgarantin och/eller tidsperioden av någon anledning inte uppfylls går det att få hjälp genom Vårdgarantikansliet:&nbsp

Vårdgarantikansliet
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6909
102 39 Stockholm

Telefon: 08-123 134 00

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.