Patientföreningar och riksförbund

Vill du komma i kontakt med någon som vet hur du har det? Här kan du som är patient eller anhörig få information om olika patientföreningar och riksförbund. Kontakta föreningarna direkt eller klicka dig vidare till respektive hemsida.


Redaktionen, Netdoktor.se
Uppdaterad den: 2010-10-19
Författare: Redaktionen, Netdoktor.se

Annons

Nationella Hjälplinjen
Jourtelefon: 020-22 00 60
Alla dagar: 13.00 - 22.00
Hjälplinjen erbjuder dig kris- och stödsamtal samt råd och hänvisning via telefon. Du kan ringa för egen del eller som närstående. Vi som svarar har erfarenhet och utbildning i att stödja människor som befinner sig i en svår livssituation. För mer information: www.hjalplinjen.se


MISSBRUK OCH BEROENDESJUKDOM:

Sällskapet Länkarnas Riksförbund
Box 9069
126 09 Hägersten
Telefon: 08-18 96 88
E-post: info@rikslankarna.se
www.rikslankarna.se

Annons
Annons

Dopingjouren
Karolinska universitetssjukhuset/Huddinge
141 86 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 546 987
www.dopingjouren.nu

Anonyma narkomaner, NA
Mellanbergsvägen 113
129 31 Hägersten
Telefon: 08-411 10 33
Hjälptelefon: 0771-13 80 00
www.nasverige.org

Anonyma alkoholister, AA
Magnus Ladulådsgatan 32 D
Box 4201
102 65 Stockholm
Telefon: 08-642 26 09
Hjälptelefon: 08-720 38 42
E-post: service@aa.se
http://www.aa.se

Annons
Annons

Anonyma anhöriga till alkoholister, Al-Anon
Vasavägen 51B
171 32 Järfälla
Telefon: 08-643 13 93, 08-643 13 93
E-post: afg@al-anon.se
www.al-anon.se

Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende, RFHL
Box 23076
104 35 Stockholm
Telefon: 08-545 560 60
E-post: info@rfhl.se
www.rfhl.se

Föräldraföreningen mot narkotika, FMN
Friluftsvägen 29,
172 40 Sundbyberg
Telefon: 08-642 06 50
E-post: fmn.riks@fmn.org.se
www.fmn.org

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS
Ragvaldsgatan 14
118 46 Stockholm
Telefon: 08-643 04 67
E-post: info@rns.se
www.rns.se

Svenska narkomanvårdsförbundet, SNVF
Socialtjänstförvaltningen
Telefon: 08-508 25 281
E-post: information@snvf.se
www.snvf.se

Kilen, Konsumentföreningen läkemedel och hälsa
Box 19049
104 32 Stockholm
Telefon: 08-612 29 71
E-post: kilen@kilen.org
www.kilen-institutet.se


FUNKTIONSRÄTT SVERIGE: 

Funktionsrätt Sverige, är ett stort antal funktionsrättsförbund som slutit oss samman för att agera med samlad kraft.

Funktionsrätt Sverige
Landsvägen 50A
172 27 Sundbyberg
Telefon: 08-546 404 00
E-post: info@funktionsratt.se

Dyslexiförbundet, FMLS
Solnavägen 100
169 51 Solna
Telefon: 08-665 17 00
E-post: info@dyslexiforbundet.se
www.fmls.nu

Föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB
Surbrunnsg 42
113 48  Stockholm
Telefon: 08-612 06 56
Måndag – fredag, klockan 09.00 – 16.00
E-post: dyslexi@fdb.nu
www.fob.se

De handikappades riksförbund, DHR
Katrinebergsvägen 6
Box 47305
100 74 Stockholm
Telefon: 08-685 80 00
E-post: info@dhr.se
www.dhr.se

Handikappidrottens samarbetsorganisation Malmö, HISO
Lugna gatan 41
211 59 Malmö
Telefon: 040-23 10 90
E-post: info@hiso.nu
www.hiso.nu

Hörselskadades riksförbund, HRF
Gävlegatan 16
Box 6605
113 84 Stockholm
Telefon: 08-457 55 00
Texttelefon: 08-457 55 01
E-post: hrf@hrf.se
www.hrf.se

Sveriges dövas riksförbund, SDR
Box 300
793 27 Leksand
Telefon: 0247-641 00
Texttelefon: 0247-641 01
Bildtelefon: info@sip.sdrf.se
E-post: sdr@sdr.org
www.sdrf.se

Sveriges dövas ungdomsförbund, SDU
Förmansvägen 2
117 43 Stockholm
Texttelefon: 08-442 14 95
Vid samtal från taltelefon, ring först till 90 165
och be om samtal till texttelefonnummer 08-442 14 95
E-post: sdu@sdrf.se
www.s-d-u.se

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, DHB
Klostergatan 15
703 61 Örebro
Telefon: 019-17 08 30
Texttelefon: 019-19 68 90
E-post: kansliet@dhb.se
www.dhb.se

Förbundet Sveriges dövblinda, FSDB
Sandsborgsvägen 52
122 88 Enskede
Telefon: 08-39 90 00
Texttelefon: 08-39 92 94
E-post: fsdb@fsdb.org
www.fsdb.org

Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU
S:t Eriksgatan 44
Box 8026
104 20 Stockholm 
Telefon: 08-677 73 00
E-post: info@riks.rbu.se
www.rbu.se

Förbundet unga rörelsehindrade
Storforsplan 44 7 tr,
Box 43
123 21 Farsta
Telefon: 08-19 02 77
E-post: kansliet@ungarorelsehindrade.se
www.ungarorelsehindrade.se

Synskadades Riksförbud
Sandsborgsvägen 52,
122 88 Enskede
Telefon: 08-39 90 00
E-post: webbredaktion@srf.nu
info@srf.nu
registrator@srf.nu
http://www.srf.nu

Föreningen för barn, unga och uxna med utvecklingsstörning
Gävlegatan 18
Box 6436, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-508 866 00
TeleTal: 020-22 11 44.
E-post: fub@fub.se
www.fub.se


INFEKTIONSSJUKDOMAR:

Riksförbundet för trafik- och polioskadade
Vintergatan 2,
172 69 Sundbyberg
Telefon: 08 - 629 27 80
E-post: info@rtp.se
www.rtp.se


INTERNMEDICINSKA SJUKDOMAR exklusive tumörer

Astma och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm
Box 170 69
104 62 Stockholm
Telefon: 08-506 28 200
E-post info@astmaoallergiforbundet.se
www.astmaoallergiforbundet.se

Förbundet Blödarsjuka I Sverige
Box 1386
Sturegatan 4, 5tr
172 27 Sundbyberg
Telefon: 08-546 40 510
E-post: info@fbis.se
www.fbis.se

Svenska diabetesförbundet
Box 1107
072 22 Sundbyberg
Prästgårdsgatan 1  plan 6,
172 32 Sundbyberg
Telefon: 08-564 821 00
E-post: info@diabetes.se
www.diabetes.se/

Svenska Celiakiförbundet
Västra vägen 5B
169 61 Solna
Telefon: 08-730 05 01
E-post: info@celiaki.se
www.celiaki.se

Riksförbundet Cystisk Fibros
Kålsängsgränd 10 D
753 19 Uppsala
Telefon: 018-15 16 22
www.rfcf.se

Regionsföreningen Cystisk Fibros i södra Sverige
Strindbergs stig 4
245 32 STAFFANSTORP
Telefon: 046-25 01 47
E-post: info@cfsyd.org
www.cfsyd.org

Hjärt- och lungsjukas riksförbund
Box 9090
Hornsgatan 172
102 72 STOCKHOLM
Telefon: 08-55 606 200
E-post: info@hjart-lung.se
www.hjart-lung.se

Riksförbundet för leversjuka
Box 2918
187 29 Täby
E-post: kansli@rfl-lever.se
http://rfl-lever.se

Riksförbundet för mag- och tarmsjuka
Box 20054
Gotlandsgatan 46
104 60 Stockholm
Telefon: 08-642 42 00
E-post: rmt@magotarm.se
www.magotarm.se

Njurförbundet
Box 1386
172 27 Sundbyberg
Telefon: 08-546 40 500
E-post: info@njurforbundet.se
www.njurforbundet.se

Riksföreningen Osteoporotiker, ROP
Alströmergatan 39, 2tr
112 47 Stockholm
Telefon: 08-505 805 74
E-post: osteo@telia.com
www.osteoporos.org

Riksföreningen mot Porfyrisjukdomar, RMP
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge C2 71
141 86  STOCKHOLM
Telefon: 08 - 711 56 09, måndag till fredag 9 – 11
E-post: porfyri@swipnet.se
home.swipnet.se/rmp/

Primär immunbrist organisationen, PIO
Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro
Tel: 019-6732124
E-post: info@pio.nu
www.pio.nu

Svenska psoriasisförbundet
Box 5173
Arenavägen 21
121 18 Johanneshov
Telefon: 08-600 36 36
Måndag - torsdag 08.30-16.00, fredagar 08.30-15.00. Lunchstängt 11.45-12.30
E-post: pso@pso.se
www.psoriasisforbundet.se

Reumatikerförbundet
Alströmergatan 39
Box 12851
112 98 STOCKHOLM
Telefon: 08-505 805 00
Öppettider: måndag - torsdag: 09.00 - 17.00
fredag: 09.00 - 15.45
E-post: info@reumatikerforbundet.org  
www.reumatikerforbundet.org

Riksföreningen Sjögrens syndrome
Box 147,
233 23 SVEDALA
Telefon: 046-25 59 25
E-post: harry.paulnitz@telia.com
www.sjogrensyndrom.se/

Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, ILCO
Box 1386
Sturegatan 4A, plan 5
172 27 Sundbyberg
Telefon: 08 - 546 40 520
E-post: info@ilco.nu
www.ilco.nu/

Överviktigas riksförbund
Södra Brogårdsgatan 22
310 44 Getinge
Telefon: 08-15 02 91
E-post: info@overvikt.se eller ordforande@overvikt.se
www.overvikt.se


TUMÖRSJUKDOMAR:

Barncancerfonden
Box 5408
Banérgatan 16
114 84 Stockholm
Telefon: 08-584 209 00
E-post: info@barncancerfonden.se
www.barncancerfonden.se

Blodcancerförbundet
Box 1386
Sturegatan 4
172 27 Sundbyberg
Telefon: 08 -546 405 40
E-post: info@blodcancerforbundet.se
www.blodcancerforbundet.se

Bröstcancerföreningarnas riksorganisation
Box 1386
Sturegatan 4, 5 tr.
172 27 Sundbyberg
Telefon: 08-546 40 530
E-post: info@bro.org.se
www.bro.org.se

Bröstcancerföreningen amazona
Frejgatan 56
113 26 Stockholm
Telefon: 08-32 55 90, Öppet vardagar 10-14
E-post: info@amazona.se
www.amazona.se

Cancerfonden
David Bagares gata 5
101 55 Stockholm
Telefon: 020-59 59 59, +46(8)677 10 00 (utlandssamtal),
E-post: info@cancerfonden.se
www.cancerfonden.se

Cancer och trafikskadades riksförbund
Box 56047
Eriksbergsgatan 10A Stockholm
Telefon: 08-52200100
E-post: ctrf@ctrf.se
www.ctrf.se

Cancerdrabbades mötesplats
E-post: kwn630i@tninet.se
www.cancersamtal.nu/

Carpa
E-post: info@carpapatient.se
www.carpapatient.se

Gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation, Gynsam
Storgatan 52 B
852 30 Sundsvall
Tel:08-23 30 20 eller 073-082 23 24
E-post: info@gynsam.se
www.gynsam.se

Lungcancerförbundet stödet
Telefon: 020-88 55 33
E-post: info@stodet.se
www.stodet.se

Mastcellssjukdommar Sverige
Domarringsvägen 10
187 69 Täby
E-post: info@mastcellssjukdom.se
www.mastcellssjukdom.se

Patientföreningen ProLiv väst
Basargatan 6
411 17 Göteborg
Telefon: +46 302 467 68
E-post: info@proliv.com
www.proliv.com

NEUROLOGISKA OCH PSYKIATRISKA SJUKDOMAR:

Afasiförbundet i Sverige
Kampementsgatan 14
115 38 Stockholm
Telefon: 08-54 56 63 60
E-post: info@afasi.se
www.afasi.se

Alzheimerföreningen
Karl XII gatan 1
222 41 Lund
Telefon: 046-14 73 18
E-post: info@alzheimerforeningen.se
www.alzheimerforeningen.se

Riksföreningen anorexi/bulimikontakt
Nybrogatan 66
114 41 Stockholm
Telefon: 08-20 72 14
E-post: info@abkontakt.se
www.abkontakt.se

Autism- och Aspergerförbundet
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm
Telefon: 08-702 05 80
E-post: info@autism.se
www.autism.se

Demensförbundet
Lundagatan 42 A, 5 tr
117 27 Stockholm  
Telefon: 08-658 99 20
E-post: rdr@demensforbundet.se
www.demensforbundet.se

Föreningen balans
Vårdvägen 3
112 35 Stockholm
Telefon: 08 - 618 13 33
E-post: info@foreningenbalans.se
www.foreningenbalans.nu

Svenska epilepsiförbundet
Box 1386
Sturegatan 4 C
172 27 Sundbyberg
Telefon: 08-669 41 06
E-post: info@epilepsi.se
www.epilepsi.se

Epilepsiföreningen i Storstockholm
S:t Göransgatan 84, 3 tr
112 38 Stockholm
Telefon: 08 - 650 81 50
Telefontider: måndag - torsdag 9 - 12
E-post: epistockholm@telia.com
www.epistockholm.nu

Epilepsiföreningen i Uddevalla
Göteborgsvägen 25
451 43 Uddevalla
Telefon:0522-193 71
E-post: obn249v@tninet.se
user.tninet.se/~obn249v/index.html

Epilepsiföreningen norra Skåne
Gethornskroken 4
281 49 Hässleholm
Telefon: 0451 - 895 66
E-post: epilepsifor_nsk@spray.se
www.epilepsiforeningennorraskane.se

Guillain-Barrés syndrom stödgruppen, GBS Sverige
Sjörödsvägen 15
280 23 HÄSTVEDA
Telefon: 0451 - 23 164
E-post: czkonsult@bredband.net
www.gbssverige.com

Riksföreningen hjärnkraft
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
Telefon: 08-447 45 30
E-post: info@hjarnkraft.nu
www.hjarnkraft.nu

Svenska migränförbundet
Banérgatan 55
115 53 Stockholm,
Telefon: 08-660 55 35
E-post: kansliet@migran.org
www.migran.org/news.php

 

Neuroförbundet
Postadress: Box 4086, 171 04 Solna
Besök: Ågatan 12C, Sundbyberg
Telefon: 08-677 70 10
E-post: info@neuro.se
www.neuro.se

Riksförbundet attention
Förmansvägen 2
117 43 Stockholm
Telefon: 08 - 709 22 60
E-post: kansliet@attention-riks.se
www.attention-riks.se

Parkinsonförbundet
Skeppargatan 52 nb
114 58  Stockholm
Telefon: 08-666 20 70
E-post: parkinsonforbundet@telia.com
www.parkinsonforbundet.se

Patienföreningen perifer facialispares (ansiktsförlamning)
E-post: info@napfp.se
http://www.napfp.se

Riksförbundet för social och mental hälsa
Instrumentvägen 10
126 53 Hägersten
Telefon: 08-772 33 60
E-post: rsmh@rsmh.se
http://www.rsmh.se

Svenska föreningen för psykisk hälsa
Sveavägen 98  
113 50 Stockholm
Telefon: 08-34 70 65
E-post: info@sfph.se
www.sfph.se

Restless legs-förbundet, RLS
Rättarevägen 14
771 90 Ludvika
Telefon: 070-474 64 57
E-post: info@rlsforbundet.se
www.rlsforbundet.se

Schizofreniförbundet
Hantverkargatan 3G   
112 21 STOCKHOLM   
Telefon: 08-545 55 980 Telefontid 9.30–15.00
E-post: office@schizofreniforbundet.se  
www.schizofreniforbundet.se

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd, SPES
Telefon: 08-34 58 73 Alla dagar klockan 19.00–22.00
E-post: info@spes.nu
www.spes.nu

Mind Självmordslinjen
Suicidpreventiv hjälptelefon
Wollmar Yxkullsgatan 14
118 50 Stockholm
Telefon: 08-347065
Hjälptelefon: 90101
E-post: info@mind.se
Hemsida: www.mind.se/sjalvmordslinjen/

Stamningsförbundet
Box 1386
Sturegatan 4 C, 3tr
172 27 Sundbyberg
Telefon:
08-720 61 12
E-post: kansliet@stamning.se
www.stamning.se

Stroke-riksförbundet
Måsholmstorget 3
127 48 Skärholmen
Telefon: 08-721 88 20
info@strokeforbundet.se
www.strokeforbundet.org

Patientföreningen Benjamin, för transsexuella och f.d transsexuella
E-post: kontakt@PFBenjamin.se
www.pfbenjamin.se

Svenska OCD-förbundet, Ananke
Svalövsvägen 1
121 53 Johanneshov
Telefon: 08-628 30 30
E-post: mailbox@ananke.org
www.ocdforbundet.se

Pisksnärten, whiplashskadades rehabförening
Box 15 114
750 15  Uppsala
Telefon:  018-13 54 20
E-post: wad@pisksnarten.com
www.pisksnarten.com

Svenska ångestsyndromsällskapet, ÅSS
Mellangatan 1
413 01 Göteborg
Telefon: 031-13 81 20
E-post: rikskansli@angest.se
www.angest.se


ÖVRIGT:

Alopeciförbundet Sverige
Telefon: 0501-700 40 Tisdagar 15.00–17.00
www.alopeci.se

Svensk Dysmeliförening
E-post: dys@dysmeli.se
www.dysmeli.se

Ehlers-Danlos syndrom riksförbund Sverige, EDS
E-post: info@ehlers-danlos.se
www.ehlers-danlos.se

FAMY, patientförening, Familjär amyloidos med polyneuropati, FAP
Brinken
931 85 Skellefteå
Telefon: 0910-360 17
E-post: info@famy.se
www.famy.se

Fibromyalgiförbundet
Jordhyttegatan 11
414 73 GÖTEBORG
Telefon: 031-41 44 11 
E-post: info@fibromyalgi.se
www.fibromyalgi.se

Föreningen Fragile-X
E-post: info@fragilex.se
http://fragilex.se

Svenska glaukomaförbundet, SGF
Telefon: 070-291 56 66
E-post: info@glaukomforbundet.se
www.glaukomforbundet.org.se

Hjärtebarnsförbundet
Kammakargatan 47
111 24 Stockholm
Telefon: 08-442 46 50
E-post: kansliet@hjartebarn.org
www.hjartebarn.org/

Hyperhidrosföreningen
Box 49069
100 28 Stockholm
E-post: info@hyperhidrosforeningen.se
Hemsida: www.hyperhidrosforeningen.se

Iktyosföreningen
Box 1386
Sturegatan 4 c
172 27 Sundbyberg
Telefon: 08-546 404 51
www.iktyos.se

Nätverk för ovanliga kromosomavvikelser, NOC
E-post: info@noc.fub.se
www.noc.fub.se

Spädbarnsfonden
Magasingatan 17
432 45 Varberg
Telefon: 0340 - 102 51
E-post: kansliet@spadbarnsfonden.se
www.spadbarnsfonden.se

Svenska Ryggföreningen
Box 244
17724 Stockholm
Telefon: 08-621 07 35
E-post: ryggforeningen@ryfs.nu
www.ryfs.nu

Tandvårdsskadeförbundet, TF
Kungsgatan 29
461 30 Trollhättan
Telefon: 0520-80 600
www.tf.nu

Föreningen för de Neurosedynskadade
Röda korsets sjukhus
Box 559 71
102 16 Stockholm 
Telefon: 08-791 14 81
E-post: info@ffdn.se
www.thalidomide.org

Svenska föreningen för Tuberös skleros
www.ts-sverige.com/

Förbundet Sällsynta diagnoser
Box 1386
Sturegatan 4c,
172 27 Sundbyberg
Telefon: 08-764 49 99
måndag-fredag, kl. 08.00-17.00. Lunchstängt 12.00-13.00
E-post: info@sallsyntadiagnoser.se
www.sallsyntadiagnoser.se

Barnlängtan – patientföreningen för ofrivilligt barnlösa
E-post: info@barnlangtan.com
www.barnlangtan.com
Tele: 073-029 73 52

Svenska ödemförbundet
Box 800
101 36 Stockholm
Telefon: 08-661 39 35
www.svenskaodemforbundet.se


Annons
Annons
Annons