Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Patientföreningar och riksförbund

Vill du komma i kontakt med någon som vet hur du har det? Här kan du som är patient eller anhörig få information om olika patientföreningar och riksförbund. Kontakta föreningarna direkt eller klicka dig vidare till respektive hemsida.


Uppdaterad den: 2010-10-19

Patientföreningar och riksförbund

 

ASTMA OCH ALLERGI

Astma och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm
Box 170 69
104 62 Stockholm
Telefon: 08-506 28 200
E-post info@astmaoallergiforbundet.se
www.astmaoallergiforbundet.se

CANCER

Blodcancerförbundet
Box 1386
Sturegatan 4
172 27 Sundbyberg
Telefon: 08 -546 405 40
E-post: info@blodcancerforbundet.se
www.blodcancerforbundet.se

Bröstcancerförbundet
Hantverkargatan 25 B
112 21 Stockholm
E-post: info@brostcancerforbundet.se

Cancer och trafikskadades riksförbund
Box 56047
Eriksbergsgatan 10A Stockholm
Telefon: 08-52200100
E-post: ctrf@ctrf.se
www.ctrf.se


Gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation, Gynsam
Storgatan 52 B
852 30 Sundsvall
Tel:08-23 30 20 eller 073-082 23 24
E-post: info@gynsam.se
www.gynsam.se


Lungcancerförbundet stödet

Telefon: 020-88 55 33
E-post: info@stodet.se
www.stodet.se


MastcellssjukdomarSverige
Domarringsvägen 10
187 69 Täby
E-post: info@mastcellssjukdom.se
www.mastcellssjukdom.se


Prostatacancerförbundet
Barks väg 14
170 73, Solna
Telefon: 08-655 44 30
E-post: kansli@prostatacancerforbundet.se


Barncancerfonden

Postadress: Box 5408, 114 84 Stockholm
Besöksadress: Hälsingegatan 49, Stockholm
Telefon (vxl): 08-584 209 00
E-post: info@barncancerfonden.se 


Cancerfonden
David Bagares gata 5
101 55 Stockholm
Telefon: 020-59 59 59, +46(8)677 10 00 (utlandssamtal), 
E-post: info@cancerfonden.se
www.cancerfonden.se

ENDOKRINOLOGI

 

Svenska diabetesförbundet
Box 1107
072 22 Sundbyberg
Prästgårdsgatan 1  plan 6, 
172 32 Sundbyberg
Telefon: 08-564 821 00
E-post: info@diabetes.se
www.diabetes.se/

Riksföreningen Osteoporotiker, ROP
Alströmergatan 39, 2tr 
112 47 Stockholm 
Telefon: 08-505 805 74
E-post: osteo@telia.com
www.osteoporos.org 

FUNKTIONSRÄTT

Funktionsrätt Sverige
Landsvägen 50A
172 27 Sundbyberg
Telefon: 08-546 404 00
E-post: info@funktionsratt.se


Dyslexiförbundet, FMLS

Solnavägen 100
169 51 Solna
Telefon: 08-665 17 00
E-post: info@dyslexiforbundet.se
www.fmls.nu


Föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB

Surbrunnsg 42
113 48  Stockholm
Telefon: 08-612 06 56
Måndag – fredag, klockan 09.00 – 16.00
E-post: dyslexi@fdb.nu
www.fdb.nu  


De handikappades riksförbund, DHR

Katrinebergsvägen 6
Box 47305
100 74 Stockholm
Telefon: 08-685 80 00
E-post: info@dhr.se
www.dhr.se


Hörselskadades riksförbund, HRF

Gävlegatan 16
Box 6605
113 84 Stockholm
Telefon: 08-457 55 00
Texttelefon: 08-457 55 01
E-post: hrf@hrf.se
www.hrf.se


Sveriges dövas riksförbund, SDR

Box 300
793 27 Leksand
Telefon: 0247-641 00
Texttelefon: 0247-641 01
Bildtelefon: info@sip.sdrf.se
E-post: sdr@sdr.org
www.sdrf.se


Sveriges dövas ungdomsförbund, SDU

Förmansvägen 2
117 43 Stockholm
Texttelefon: 08-442 14 95
Vid samtal från taltelefon, ring först till 90 165 och be om samtal till texttelefonnummer 08-442 14 95
E-post: sdu@sdrf.se
www.sduf.se

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, DHB
Klostergatan 15
703 61 Örebro
Telefon: 019-17 08 30
Texttelefon: 019-19 68 90
E-post: kansliet@dhb.se
www.dhb.se

Förbundet Sveriges dövblinda, FSDB
Sandsborgsvägen 52
122 88 Enskede
Telefon: 08-39 90 00
Texttelefon: 08-39 92 94
E-post: fsdb@fsdb.org
www.fsdb.org

Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU
S:t Eriksgatan 44
Box 8026
104 20 Stockholm 
Telefon: 08-677 73 00
E-post: info@riks.rbu.se
www.rbu.se


Förbundet unga rörelsehindrade

Storforsplan 44 7 tr,
Box 43
123 21 Farsta
Telefon: 08-19 02 77
E-post: kansliet@ungarorelsehindrade.se
www.ungarorelsehindrade.se

 

Synskadades Riksförbund
Sandsborgsvägen 52,
122 88 Enskede
Telefon: 08-39 90 00
E-post: info@srf.nu
http://www.srf.nu


Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Gävlegatan 18
Box 6436, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-508 866 00
TeleTal: 020-22 11 44.
E-post: fub@fub.se
www.fub.se

HEMATOLOGI

Förbundet Blödarsjuka I Sverige
Box 1386
Sturegatan 4, 5tr
172 27 Sundbyberg
Telefon: 08-546 40 510
E-post: info@fbis.se
www.fbis.se

Riksföreningen mot porfyrisjukdomar
c/o Erica Lundström
Sköntorpsvägen 120
120 53 Årsta
E-post: Följ denna länk
www.porfyri.se

 

HJÄRT-KÄRL

Hjärt- och lungsjukas riksförbund
Box 9090
Hornsgatan 172
102 72 STOCKHOLM 
Telefon: 08-55 606 200
E-post: info@hjart-lung.se
www.hjart-lung.se


Hjärtebarnsförbundet
Kammakargatan 47
111 24 Stockholm
Telefon: 08-442 46 50
E-post: kansliet@hjartebarn.org
www.hjartebarn.org/

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

HUD


Psoriasisförbundet
Bellmansgatan 30, 1 tr
118 47 Stockholm
Tel: 08-600 36 36
E-post: info@pso.se
www.psoriasisforbundet.se


Patientförening Hidradenitis Suppurativa
HS-Föreningen Sverige
C/O Michael Ekelund
Hagstigen 2
521 52 Floby
E-post: kontakt@hsforeningensverige.se
www.hsforeningensverige.se

Alopeciförbundet Sverige (håravfall)
c/o Cecilia Flygare
Kadriljvägen 41,
663 41 Hammarö
www.alopeci.se


Hyperhidrosföreningen (extrema svettningar)
Box 49069
100 28 Stockholm
E-post: info@hyperhidrosforeningen.se
Hemsida: www.hyperhidrosforeningen.se

Iktyosföreningen
Box 1386
Sturegatan 4 c
172 27 Sundbyberg
Telefon: 08-546 404 51
www.iktyos.se

INFEKTION

Riksförbundet för trafik- och polioskadade
Vintergatan 2,
172 69 Sundbyberg
Telefon: 08 - 629 27 80
E-post: info@rtp.se
www.rtp.se

 

Primär immunbristorganisationen, PIO
Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro
Tel: 019-673 21 24
E-post: info@pio.nu
Besöksadress: Mellringevägen 120 C

LUNGOR OCH LUFTVÄGAR

 

Riksförbundet Cystisk Fibros
Kålsängsgränd 10 D
753 19 Uppsala
Telefon: 018-15 16 22
www.rfcf.se


Hjärt- och lungsjukas riksförbund
Box 9090
Hornsgatan 172
102 72 STOCKHOLM 
Telefon: 08-55 606 200
E-post: info@hjart-lung.se
www.hjart-lung.se


MAGE-TARM

 

Riksförbundet för mag- och tarmsjuka
Box 20054
Gotlandsgatan 46
104 60 Stockholm
Telefon: 08-642 42 00
E-post: rmt@magotarm.se
www.magotarm.se

Svenska Celiakiförbundet
Västra vägen 5B
169 61 Solna
Telefon: 08-730 05 01
E-post: info@celiaki.se
www.celiaki.se

Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, ILCO
Hamngatan 13 B, 172 66 Sundbyberg
E-post: info@ilco.nu
www.ilco.nu/

 

MISSBRUK OCH BEROENDESJUKDOM


Sällskapet Länkarnas Riksförbund
Box 9069
126 09 Hägersten
Telefon: 08-18 96 88
E-post: info@rikslankarna.se
www.rikslankarna.se


Dopingjouren
Karolinska universitetssjukhuset/Huddinge
141 86 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 546 987
www.dopingjouren.nu

 

Anonyma narkomaner, NA
Mellanbergsvägen 113
129 31 Hägersten
Telefon: 08-411 10 33
Hjälptelefon: 0771-13 80 00
www.nasverige.orgAnonyma alkoholister, AA

Magnus Ladulådsgatan 32 D
Box 4201
102 65 Stockholm
Telefon: 08-642 26 09
Hjälptelefon: 08-720 38 42
E-post: service@aa.se
http://www.aa.se

 

Anonyma anhöriga till alkoholister, Al-Anon
Vasavägen 51B
171 32 Järfälla
Telefon: 08-643 13 93, 08-643 13 93
E-post: afg@al-anon.se
www.al-anon.se

 

Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende, RFHL
Box 23076
104 35 Stockholm
Telefon: 08-545 560 60
E-post: info@rfhl.se
www.rfhl.se

 

Föräldraföreningen mot narkotika, FMN
Friluftsvägen 29,
172 40 Sundbyberg
Telefon: 08-642 06 50
E-post: fmn.riks@fmn.org.se
www.fmn.org

 

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS
Ragvaldsgatan 14
118 46 Stockholm
Telefon: 08-643 04 67
E-post: info@rns.se
www.rns.se

 

Svenska narkomanvårdsförbundet, SNVF
Socialtjänstförvaltningen
Telefon: 08-508 25 281
E-post: information@snvf.se
www.snvf.se

 

Kilen, Konsumentföreningen läkemedel och hälsa
Box 19049
104 32 Stockholm
Telefon: 08-612 29 71
E-post: kilen@kilen.org
www.kilen-institutet.se

 

NEUROLOGI

 

Afasiförbundet i Sverige
Kampementsgatan 14
115 38 Stockholm
Telefon: 08-54 56 63 60
E-post: info@afasi.se
www.afasi.seAlzheimerföreningen

Karl XII gatan 1
222 41 Lund
Telefon: 046-14 73 18
E-post: info@alzheimerforeningen.se
www.alzheimerforeningen.seAutism- och Aspergerförbundet

Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm
Telefon: 08-702 05 80
E-post: info@autism.se
www.autism.seDemensförbundet

Lundagatan 42 A, 5 tr
117 27 Stockholm  
Telefon: 08-658 99 20
E-post: rdr@demensforbundet.se
www.demensforbundet.se


Svenska epilepsiförbundet

Box 1386
Sturegatan 4 C
172 27 Sundbyberg
Telefon: 08-669 41 06
E-post: info@epilepsi.se
www.epilepsi.seEpilepsiföreningen i Storstockholm

S:t Göransgatan 84, 3 tr
112 38 Stockholm
Telefon: 08 - 650 81 50
E-post: epistockholm@telia.com
www.epistockholm.nuSvenska Epilepsiförbundet
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Tel: 08-669 41 06
info@epilepsi.se
www.epilepsi.se

 

Hjärnskadadeförbundet Hjärnkraft
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
Telefon: 08-447 45 30
E-post: info@hjarnkraft.nu
www.hjarnkraft.nu

 

Huvudvärksförbundet (exempelvis migrän och Hortons huvudvärk)
Sankt Göransgatan 84, 3 tr
112 38 Stockholm
Telefon: 08-120 797 60
E-post: kansliet@huvudvarksforbundet.se
www.huvudvarksforbundet.se

 

Neuroförbundet
Postadress: Box 4086, 171 04 Solna
Besök: Ågatan 12C, Sundbyberg
Telefon: 08-677 70 10
E-post: info@neuro.se
www.neuro.se

 

Riksförbundet attention (ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd, språkstörning eller Tourettes syndrom)
Förmansvägen 2
117 43 Stockholm 
Telefon: 08 - 709 22 60
E-post: kansliet@attention-riks.se
www.attention.se

 

Parkinsonförbundet
Skeppargatan 52 nb
114 58  Stockholm
Telefon: 08-666 20 70
E-post: parkinsonforbundet@telia.com
www.parkinsonforbundet.se

 

Patienföreningen perifer facialispares (ansiktsförlamning)
E-post: info@napfp.se
http://www.napfp.se

 

Restless legs-förbundet, RLS
Rättarevägen 14
771 90 Ludvika
Telefon: 070-474 64 57
E-post: info@rlsforbundet.se
www.rlsforbundet.se

 

Stroke-riksförbundet
Måsholmstorget 3
127 48 Skärholmen
Telefon: 08-721 88 20
info@strokeforbundet.se
www.strokeforbundet.org

 

NJURAR OCH URINVÄGAR

Njurförbundet
Box 1386
172 27 Sundbyberg
Telefon: 08-546 40 500
E-post: info@njurforbundet.se
www.njurforbundet.se

 

PSYKIATRI


Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd, SPES

Telefon: 08-34 58 73
E-post: info@spes.nu
www.spes.nu

Mind Självmordslinjen
Wollmar Yxkullsgatan 14
118 50 Stockholm
Telefon: 08-347065
Hjälptelefon: 90101
E-post: info@mind.se
Hemsida:www.mind.se/sjalvmordslinjen/


Riksförbundet för social och mental hälsa
Instrumentvägen 10
126 53 Hägersten
Telefon: 08-772 33 60
E-post: rsmh@rsmh.se
http://www.rsmh.se


Svenska föreningen för psykisk hälsa

Sveavägen 98  
113 50 Stockholm
Telefon: 08-34 70 65
E-post: info@sfph.se
www.sfph.se


Schizofreniförbundet

Hantverkargatan 3G   
112 21 Stockholm   
Telefon: 08-545 55 980
E-post: office@schizofreniforbundet.se  
www.schizofreniforbundet.se


Svenska OCD-förbundet, Ananke
Svalövsvägen 1
121 53 Johanneshov
Telefon: 08-628 30 30
E-post: mailbox@ananke.org
www.ocdforbundet.se

 

Svenska ångestsyndromsällskapet, ÅSS
Mellangatan 1
413 01 Göteborg
Telefon: 031-13 81 20
E-post: rikskansli@angest.se
www.angest.se


REUMATOLOGI


Reumatikerförbundet
Hälsingegatan 43
Box 6240
102 34 Stockholm
08 505 805 00
E-post: info@reumatiker.se
Har du frågor om reumatisk sjukdom? Ring 020 20 20 35
Är du ung? Gå till Unga Reumatiker.

 

Riksföreningen Sjögrens syndrome
Box 147, 233 23 Svedala
E-post: info@sjogrensyndrom.se
www.sjogrensyndrom.se/SMÄRTA


Pisksnärten, whiplashskadades rehabförening
Box 15 114
750 15  Uppsala
Telefon:  018-13 54 20
E-post: wad@pisksnarten.com
www.pisksnarten.com


Fibromyalgiförbundet
Jordhyttegatan 11
414 73 GÖTEBORG
Telefon: 031-41 44 11 
E-post: info@fibromyalgi.se
www.fibromyalgi.se


ÄTSTÖRNINGAR

 

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar
Inedalsgatan 5
112 33 Stockholm
08-20 72 14
E-mail: info@friskfri.se 

ÖGON

Svenska glaukomaförbundet, SGF
Telefon: 070-291 56 66
E-post: info@glaukomforbundet.se
www.glaukomforbundet.org.se

 

ÖVRIGT


Riksförbundet HOBS (patientorganisation som arbetar med frågor rörande övervikt och obesitas/fetma)
Södra Bulltoftavägen 51 Malmö (ej postmottagare) 
Telefon: 073-687 84 51
E-post: info@hobs.se
www.hobs.se

Svensk Dysmeliförening
E-post: dys@dysmeli.se
www.dysmeli.se

 

Ehlers-Danlos syndrom riksförbund Sverige, EDS
E-post: info@ehlers-danlos.se
www.ehlers-danlos.se

 

FAMY, patientförening, Familjär amyloidos med polyneuropati, FAP
Brinken
931 85 Skellefteå
Telefon: 0910-360 17
E-post: info@famy.se
www.famy.se

Nätverk för ovanliga kromosomavvikelser, NOC
E-post: info@noc.fub.se
www.noc.fub.se

Spädbarnsfonden
Magasingatan 17
432 45 Varberg
Telefon: 0340 - 102 51
E-post: kansliet@spadbarnsfonden.se
www.spadbarnsfonden.se


Svenska Ryggföreningen

Box 244
17724 Stockholm
Telefon: 08-621 07 35
E-post: ryggforeningen@ryfs.nu
www.ryfs.nu


Tandvårdsskadeförbundet, TF
Kungsgatan 29 
461 30 Trollhättan 
Telefon: 0520-80 600
www.tf.nu

Föreningen för de Neurosedynskadade
Röda korsets sjukhus
Box 559 71
102 16 Stockholm 
Telefon: 08-791 14 81
E-post: info@ffdn.se
www.thalidomide.org

Förbundet Sällsynta diagnoser
Box 1386
Sturegatan 4c,
172 27 Sundbyberg
Telefon: 08-764 49 99
E-post: info@sallsyntadiagnoser.se
www.sallsyntadiagnoser.se


Barnlängtan – patientföreningen för ofrivilligt barnlösa

E-post: info@barnlangtan.com
www.barnlangtan.com
Tele: 073-029 73 52


Svenska ödemförbundet

Box 800
101 36 Stockholm
Telefon: 08-661 39 35
www.svenskaodemforbundet.se

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.