Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd innebär att du inte behöver betala mer än ett maxbelopp under ett år till landstingets mottagningar och privata mottagningar som ersätts av landstinget. Högkostnadsbeloppet gäller i tolv månader från den dag du gjorde det första besöket.

Uppdaterad den: 2012-05-14

Annons

När du uppnått högkostnadsbeloppet får du ett frikort som innebär kostnadsfri vård under återstoden av tolvmånadersperioden.&nbsp&nbspDet betyder att om&nbspdu exempelvis gör det första läkarbesöket den 1 februari 2012 och når upp till högkostnadsbeloppet den 1 augusti behöver du därefter inte betala för några fler läkarbesök till och med den 1 februari 2013.&nbsp

Gränsen för frikort skiljer sig åt över landet, i Stockholm ligger den på 900 kr och i i övriga Sverige gäller 1100 kr, för att ta reda på gräns för frikort där just du bor, hör med din vårdcentral.&nbsp

Högkostnadsbelopp

Följande vårdåtgärder och kostnader räknas in i högkostnadsbeloppet:

  • Öppen sjukvård, sjukvårdande behandling och viss tandvård: 900 kronor
  • Läkemedel: 2 200 kronor
  • Tekniska hjälpmedel: 2 000 kronor
  • Sjukresor: 1 400 kronor

Varje högkostnadskategori räknas för sig själv, så du kan inte slå ihop exempelvis avgifterna för läkarbesök och för läkemedel.

Barn och ungdomar som är under 18 år och tillhör samma familj har ett gemensamt högkostnadsskydd. Det betyder att avgifterna för alla barn i familjen räknas under samma frikort.&nbsp&nbsp

Annons
Annons

Vad omfattas inte av högkostnadsskyddet?&nbsp

Högkostnadsskyddet täcker inte:

  • de avgifter du betalar per dag när du är inlagd på sjukhus
  • kostnader för uteblivna besök, som inte avbokats
  • avgifter för viss förebyggande vård, till exempel mammografiundersökning
  • kostnader för hälsoundersökningar och vaccinationer
  • kostnader för intyg och journalkopior
  • kostnader för vanliga tandvårdskontroller eller tandvårdsbehandlingar

Om du har förlorat ditt frikort är det enkelt att få ett nytt. Tala till exempel med personalen på din vårdcentral.

Barn och ungdomar som är under 18 år och tillhör samma familj har ett gemensamt högkostnadsskydd. Det betyder att avgifterna för alla barn i familjen räknas under samma frikort.&nbsp&nbsp

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons