Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Dr Åsas fem åsikter om ”second opinions”

Netdoktors expert, läkaren Åsa Vilbäck, förklarar när det är möjligt att få en second opinion, det vill säga ett andra eller tredje utlåtande från en läkare, och ger fem åsikter kring second opinions.

Uppdaterad den: 2010-04-26

Annons

1. En andra eller tredje läkare konsulteras i fall:

  • där sjukdomen är ovanlig och behandlingen oklar
  • där sjukdomen är livshotande, om än inte ovanlig.

Livshotande sjukdomar behandlas ofta med metoder och läkemedel som har hög risk för att ge allvarliga bieffekter, eller till och med leda till döden. Experimentella terapier kan också erbjudas exempelvis i svåra cancerfall. Det är oerhört viktigt att sätta sig in i deras potentiella effekter och sidoeffekter innan man går med i studien. Och det ska helst göras med en expert som inte själv har ett intresse av att testa läkemedlet eller metoden.

2. Som tur är så utgör majoriteten av de sjukdomar och hälsoproblem som vi drabbas av som med fördel, med hög stor säkerhet och hög kvalitet handläggas av den läkare som du möter, exempelvis på vårdcentralen. Men även i rutinärende måste det föreligga en god kommunikation mellan läkare och patient, och båda måste vara på sin vakt.

3. Inget ego får någonsin blanda sig i när det kommer till att du ska få den bästa vård möjligen. En läkare ska inte bara acceptera utan välkomna att bli ifrågasatt av sina patienter och av kollegor. Om en läkare eller sköterska gör eller säger saker som du inte känner dig trygg med, får du inte låta känslor av rädsla, obehag eller underlägsenhet hindra dig från att ifrågasätta. Men gör det respektfullt, lyssna och låt läkaren eller sköterskan redogöra för vilka argument som ligger bakom beslutet. Det finns ingenting inom medicinen som inte en icke-medicinare kan förstå om det förklaras tillräckligt väl.

4. Ha förståelse för att sjukvården ofta präglas av tidsbrist. Men framför dina önskningar om du inte tycker dig nöjd med samtalet, behandlingen eller förklaringen som du har fått. Det kanske inte går att göra något åt det där och då, men kanske du kan erbjudas en ny tid?

5. Medicin är ingen exakt vetenskap. Läkarkåren strävar efter att göra den så exakt som möjligt, men vi kommer alltid att ha att göra med biologi, psykologi, sociologi i en sådan komplicerad mix, att alla faktorer och parametrar inte går att kontrollera. Det innebär att vi alla måste ha en ödmjukhet för medicinens möjligheter ibland går det bättre än vad man någonsin kan förvänta sig bot från cancer som ska vara i det närmaste omöjligt, och ibland går det sämre. Detta betyder inte alltid att någon har begått ett fel, och ska bestraffas. Det betyder oftast att det erbjuder tid för eftertanke och kanske en svår period av mödosamt själsligt läkande.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.