Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Vad är ett sällsynt hälsotillstånd, diagnos eller sjukdom?

Definitionen för ett sällsynt hälsotillstånd (sällsynta diagnoser) är att färre än fem av 10 000 i befolkningen har tillståndet. Tillstånden kan vara livshotande eller inkludera en omfattande funktionsnedsättning.


Publicerad den: 2021-04-18 Uppdaterad den: 2022-02-01

Annons

Sällsynta hälsotillstånd kallas även för sällsynta diagnoser eller sällsynta sjukdomar. 

Man räknar med att det finns mellan 6000 och 8000 olika sällsynta hälsotillstånd (diagnos, sjukdom, skada eller förändring i kroppsfunktion), där vissa är extremt sällsynta och drabbar endast enstaka personer per år i vårt land. Dessutom är många mildare fall odiagnostiserade, främst vuxna.

Men även om varje hälsotillstånd i sig är ovanlig är det ett stort antal människor i Sverige som är berörda. Uppskattningsvis har cirka fem procent av befolkningen någon form av sällsynt sjukdom.

Annons
Annons

Varje år föds över 3000 barn i Sverige med ett sällsynt hälsotillstånd. För barn med sällsynta hälsotillstånd innebär exempelvis skolgången särskilda utmaningar. Det kan handla om att informera det egna barnet, lärare och annan personal, klasskamrater och andra föräldrar samt att få tillgång till de stöd och resurser som barnet behöver. Samordnade insatser från olika instanser, som skolan, skolhälsovården och socialtjänsten, är här av största vikt.

Genetiska kroniska och livslånga

Till gruppen sällsynta hälsotillstånd hör en mängd olika sjukdomar eller tillstånd, där många är genetiskt betingade, kroniska och livslånga. Vissa är medfödda, andra utvecklas senare under livet. Det är vanligt att sällsynta hälsotillstånd är syndrom, det vill säga en kombination av olika symtom, där flera organ och funktioner i kroppen är påverkade.

Exempel på sällsynta hälsotillstånd

Det finns som sagt flera tusen sällsynta hälsotillstånd och vissa av dem är ännu okända, därför är det svårt att lista alla i en text. Några exempel på sällsynta hälsotillstånd är: 

Klicka här för att se en längre lista med sällsynta hälsotillstånd. 

Annons
Annons

Hos Socialstyrelsen kan man läsa om cirka 300 sällsynta hälsotillstånd. Informationstexterna innehåller information om symtom, orsak, diagnostik och behandling. Man kan också hitta passande patientföreningar som man kan ta hjälp av som patient eller närstående. Klicka här för att komma till Socialstyrelsens texter.

Lär dig mer om sällsynta hälsotillstånd och patienträttigheter

Vill du lära dig mer om sällsynta hälsotillstånd, vilken hjälp du kan få samt vilka rättigheter du har som patient? Gå då Netdoktors utbildning om sällsynta hälsotillstånd. Klicka här för att gå till utbildningen! 

Delta i enkätundersökning 

Lever du med ett sällsynt hälsotillstånd eller är du närstående till någon som gör det? Då vill vi bjuda in dig till att delta i en enkätundersökning vars syfte är att öka kunskapen om livet med sällsynta hälsotillstånd.  Klicka här för att komma till enkäten!

Här kan du hitta mer information om olika hälsotillstånd hos Netdoktor. Hos Socialstyrelsen kan du läsa om 324 olika sällsynta hälsotillstånd. 

    Källor

  • Centrum för sällsynta diagnoser, SBU, Ågrenska och Riksförbundet Sällsynta diagnoser
  • Socialstyrelsen - https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-halsotillstand/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.