Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Utbyte av läkemedel på apotek

Det är vanligt att man på apotek föreslår ett byte av ett förskrivet läkemedel till ett annat, likvärdigt läkemedel. Målet är att hålla nere kostnaderna för läkemedel, både för personen som hämtar ut läkemedlet och för samhället.


Publicerad den: 2020-08-20

apotek, byte av läkemedel
Annons

Utbyte av läkemedel

När vårdpersonal skriver ut ett läkemedel behöver de i regel ange vilken substans och vilket varumärke man vill att apoteket ska lämna ut. Vårdpersonalen väljer ofta ett varumärke som man känner igen, som har rätt storlek på förpackningen eller som är enklast att välja när man skriver ut via datorn. Priset på varumärket man har valt brukar vårdpersonalen vanligen inte ta ställning till.

För att undvika onödigt höga kostnader har man infört ett system där man kan byta ut likvärdiga preparat. Att byta ut läkemedel till ett billigare, likvärdigt läkemedel kallas för generiskt utbyte. Det billigare läkemedlet innehåller exakt samma läkemedel och har samma effekt, men har ett lägre pris. Vad som är billigast bedöms varje månad, och det billigaste utbytbara läkemedlet kallas för periodens vara. Bedömningen görs av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, information som apotekarna sedan kan ta del av. Ett krav för periodens vara är att det under perioden ska finnas tillräckligt med läkemedel för att alla ska kunna hämta ut medicinen

Generiskt utbyte är bra för plånboken - man får helt enkelt samma läkemedel för en billigare peng. Den enda skillnaden kan vara att läkemedlet som man byter till har en annan färg, storlek, form eller smak. Det verksamma ämnet är dock helt detsamma, vilket gör att läkemedlet är lika effektivt och lika säkert som det förskrivna läkemedlet. Om man ändå skulle uppleva en skillnad är det viktigt att man kontaktar vården eller apoteket.

Inte alla läkemedel kan bytas ut: endast de läkemedel där man bedömt att effekten och säkerheten är densamma är aktuella för ett generiskt utbyte. Biologiska läkemedel kan heller inte bytas ut. Läkemedel ska inte bytas ut om den som har förskrivit läkemedlet eller personalen på apoteket motsätter sig utbyte. Det ska dock vara baserat på medicinska skäl.

Ibland kan man få ett varumärke på recept som inte ingår i högkostnadsskyddet. Apoteken kan då byta ut till ett läkemedel (med samma aktiva substans) som gör det – om ett sådant finns.

Verksamt ämne Exempel på varumärken som har samma verksamma ämne
Simvastatin Simvastatin Bluefish/Brown/Krka/Orion/Sandoz/STADA/Teva, Inegy, Simidon, Zocord
Metoprolol Metoprolol Orion/Sandoz/Teva, SelokenZoc, Metomylan, Bloxazoc
Amlodipin  Amlodipin Accord/Aurobindo/Bluefish/Teva/Vitabalans/Jubilant/Krka/Medical Valley/Sandoz, Amlodistad, Exforge, Norvasc
Acetylsalicylsyra Acetylsalicylsyra ABECE/Apofri/G.L. Pharma/Oripharm/Teva, Aspirin, Bamyl, Trombyl
Paracetamol Paracetamol ABECE/Accord/Alternova/Apofri/EQL Pharma/Evolan/NET/Novum ABECE/Novum Apofri/Orifarm, Paracut, Parapo, Alvedon, Pamol, Panodil
Naproxen Naproxen ABECE/Apofri/Bluefish/Mylan/Orifarm, Alpoxen, Ipaflex, Naprocur, Naprosyn Entero, Pronaxen
Annons
Annons

Om man inte vill att apoteket byter ut läkemedel

Om man kommer till apoteket och ska hämta ut ett läkemedel ska apoteket kontrollera om det finns ett likvärdigt, billigare läkemedel (periodens vara). Om man väljer det läkemedlet så är det billigast för samhället och som kund. Om man tackar nej till ett byte så har det främst konsekvenser för hur mycket läkemedlet kostar och om det ingår i högkostnadsskyddet. 

Exempel

Om man har fått ett recept på varumärke A och apoteket vill byta till varumärke B (periodens vara), kan man välja varumärke A ändå. Mellanskillnaden i priset mellan A och B betalas av kunden och resten ingår i högkostnadsskyddet (som man ska betala eller inte, beroende på hur mycket man redan betalat för sina läkemedel tidigare). Om man vill ha ytterligare ett annat varumärke måste man dock betala allt själv, inget ingår i högkostnadsskyddet. 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons