Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Relevanta myndigheters uppdrag

I denna text följer en kortare beskrivning till vad olika, relevanta myndigheter har för uppdrag och vart du vänder dig vid olika situationer.


Publicerad den: 2020-01-02

Annons

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har tillsynsansvaret för hälso- och sjukvården och dess personal. Tillsynsansvaret är dock begränsat till den verksamhet som bedrivs inom Sveriges gränser. Socialstyrelsen ska genom sin tillsyn stödja och granska verksamheten och personalens åtgärder. Socialstyrelsen kan bland annat meddela personal förbud att utöva viss verksamhet och göra anmälningar till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd om återkallelse av legitimation för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt inskränkningar i behörigheten att förskriva narkotiska läkemedel.

Annons
Annons

Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är en statlig myndighet som har tillsyn över landets hälso- och sjukvård och socialtjänst. Om man vill anmäla klagomål på den vård som getts kan man anmäla detta till IVO. Innan ett klagomål anmäls till IVO ska dock klagomålet först ha anmälts till antingen den verksamhet där vården har getts eller till patientnämnden i regionen.

Patientnämnden

Patientnämnden finns i varje landsting och i vissa kommuner. Dit kan patienter vända sig för att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården. Patientnämnden ska också främja kontakterna mellan patienten och vårdpersonalen och hjälpa patienten att vända sig till rätt myndighet.

Annons
Annons

Sjukvårdsrådgivningen

Till Sjukvårdsrådgivningen (telefonnummer 1177) kan man ringa dygnet runt för en bedömning innan man uppsöker vården. På Sjukvårdsrådgivningen arbetar erfarna sjuksköterskor, som svarar på frågor, bedömer behov av vård, ger råd eller hänvisar till andra vårdinstanser.

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinalverket är en central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatrisk, rättskemisk, rättsmedicinsk och rättsgenetisk verksamhet. Rättsmedicinalverket svarar bland annat för rättspsykiatriska undersökningar i brottmål och rättsmedicinska obduktioner.

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket är en central förvaltningsmyndighet för kontroll och tillsyn av läkemedel, medicintekniska produkter och vissa andra produkter som med hänsyn till egenskaper eller användning står läkemedel nära.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Patientförsäkringen

Om du vill ha ersättning för skada som uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige kan du vända dig till Patientförsäkringen. Varje vårdgivare ska ha en försäkring som täcker skador som omfattas av patientskadelagen. För att du ska få ersättning måste det finnas övervägande sannolikhet för att skadan är direkt orsakad av undersökningen, vården eller behandlingen. Skador som uppkommit eller utvecklats oberoende av vården omfattas således inte av försäkringen. Om du vill ha ersättning för läkemedelsskador kan du vända dig till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons