Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Kommunikation är A och O

Alla som söker sig till hälso- och sjukvården i Sverige har rätt att få begriplig information om sitt hälsotillstånd och om tänkbara undersöknings- och behandlingsmetoder. Patientens rättigheter är ett aktuellt ämne, och något som Netdoktors expert och läkaren Åsa Vilbäck brinner för.

Publicerad den: 2010-04-26
Författare: Redaktionen, Netdoktor

Annons

– Grunden för en god och fungerande sjukvård är att det finns en bra dialog mellan patienten och dennes läkare. Man har rätt att få bra vård, att bli lyssnad på och få känna sig trygg när man uppsöker vård, säger läkaren Åsa Vilbäck som även är känd från SVT: s Doktor Åsa.

Patientens rättigheter

En grundtanke inom Svensk sjukvård är att vård och behandling så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten där patienten känner sig delaktig. Dessutom ska patienten ha rätt att få en så kallad second opinion, det vill säga att patienten har rätt att diskutera sin sjukdom med ytterligare en läkare för att få en andra bedömning. Och när det kommer till behandling ska du som patient ha rätt att välja vilken behandlingsmetod du föredrar, förutsatt att det finns flera behandlingsalternativ och om du inte självmant väljer att lämna över beslutsrätten till den medicinskt ansvarige. Patienten kan välja att tacka nej till erbjuden behandling samt avbryta pågående behandling. Du som patient har även obehindrad tillgång till din patientjournal och få innehållet förklarat för dig.

– Det kan tyvärr vara ganska svårt att vara patient. Jag kan ju bara gå till mig själv, och då är ju jag ändå läkare. Det är till exempel väldigt lätt att bli förvirrad då man kanske inte riktigt vet vart man ska söka sig för att få bäst vård. Ytterligare en viktig aspekt i detta är att det är lätt att man som patient känner upplever sig sitta i beroendeställning till sin läkare. Det känns obehagligt att ifrågasätta. Men det måste man göra både ifrågasätta och fråga, som patient. Annars gör man det onödigt svårt för läkaren, och en bra läkare tycker det är bra med patienter som tänker och tycker.

Annons
Annons

Frisk för att vara sjuk

Ett vanligt problem som många patienter beskriver är att de i princip behöver vara friska för att kunna vara sjuk.
– Tyvärr finns det alldeles för många exempel på det. Ofta funkar det bra, men ofta behöver man själv som patient vara pådrivande, vaken, ifrågasättande och ta initiativ. Och det är ju inte precis så man känner sig när man är sjuk. Men det här är ett så pass komplext problem som jag tror kräver en djupare förändring i hela sjukvården, säger Åsa Vilbäck.&nbsp&nbsp

I dag finns det väldigt mycket information att hämta via internet, vilket gör att patienter bland annat kan förbereda sig inför sitt läkarmöte.
– Det kommer aldrig att vara någon som är mer intresserad och mån om ens hälsa än du själv, därför är det av stor vikt att du intresserar dig för och läser på om dina sjukdomar och behandlingar, men även rättigheter.

Men samtidigt påpekar Åsa Vilbäck att det kan vara svårt för en vanlig lekman att bedöma och applicera den information man hittar på nätet och sätta det i sitt rätta sammanhang.
– De allra flesta läkarna uppskattar patienter som är pålästa och visar intresse, men samtidigt gäller det från patientens håll att försöka respektera läkarens kompetens och dennes bedömning. Men, samtidigt ska man inte vara rädd för att gå på magkänslan – känns det inte rätt så ska man gå vidare och till exempel be om en att få en annan läkares utlåtande, en så kallad second opinion.

När kan man egentligen be om en second opinion?

– I hög utsträckning så måste man gå på magkänslan. Känns det inte bra som att läkaren inte har bilden klar för sig, inte lyssnar, inte verkar påläst, inte tar dig som patient på allvar. Först tycker jag att man ska påpeka detta till den behandlande läkaren, och önskar man en second opinion, så säg det. Däremot är vi alla olika mycket oroliga, så man får försöka ha lite självinsikt. Det rutinmässiga är ändå det rutinmässiga och det kräver sällan en second opinion. Om det däremot rör sig om en ovanlig sjukdom eller en livshotande sjukdom, då tycker jag absolut ska propsa på en second opinion.

Annons
Annons

Bra dialog av stor vikt

Avslutningsvis nämner Åsa Vilbäck att det generellt i samhället märks ett ökat intresse för att relationen mellan patienten och vården ska bli bättre.
– Både inom landsting och kommuner uppfattar jag att det finns en ständig dialog om hur saker och ting kan bli bättre, vilket jag på sikt kommer leda till något gott. Men det handlar så klart om att ständigt lyfta detta ämne så att hela sjukvårdssystemet kan utvecklas och bli bättre, där patienten är i fokus, avslutar läkaren Åsa Vilbäck.

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • Avatar Tidigare användare 2015-08-8 21:43 (8 år sen)

    I would suggest you to useThis prievdor does not deduct any hidden charges. You can view your billing information online. Addition to that, you can call from your PC itself or from any phone.In fact, the quality of service and customer support is outstanding with this prievdor.Hope this will help you !!!____________Make Peace

  • Avatar Tidigare användare 2014-03-30 21:23 (10 år sen)

    Intressant artikel, men vad gör man som patient när läkarna inte vill ta emot patienten för en second opinion? Eller när läkarna blir arga för att patienten ställer frågor och vill veta mer, eller när patienten inte får en diagnos och undrar varför, och läkaren blir irriterad - vi är i deras våld....på gott och ont


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons