Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta

Öronkirurgi


Uppdaterad den: 2012-10-04

Annons

Innan operationen

Innan operationen får du vanligtvis diskutera med den kirurg som ska operera dig. Du träffar också narkosläkaren. De kommer bland annat att höra sig för om ditt allmänna hälsotillstånd. Då är det viktigt att du eller dina anhöriga informerar läkarna om dina eventuella andra hälsobesvär. Ibland tas blodprov, EKG eller lungröntgen före operationen.

Kirurgen kan informera dig om risker och möjliga komplikationer som är relaterade till ingreppet. Som vid alla kirurgiska ingrepp finns en möjlig risk för blodansamling (hematom), infektion och ärrbildning. Ansiktsnerven (n.facialis) ligger i innerörats vägg och kan skadas eller tillfälligt försvagas som följd av ingreppet. Yrsel är vanlig efter ett ingrepp i örat på grund av närheten till balansorganet. Hörselnedsättning eller öronsus kan bli mer uttalade. Smakförändringar är inte ovanliga under några veckor efter ingreppet vid vissa former av öronkirurgi och kan i några få fall bli långvariga eller permanenta.

Operationssnittet läggs vanligtvis bakom örat. I allmänhet sker läkningen utan problem och med ett ärr som syns litet. Håret runt örat måste ibland rakas bort.

Viktiga saker att komma ihåg före ingreppet!

  • Ta inte acetylsalicylsyra eller ibuprofen de sista sju till tio dagarna före ingreppet.
  • Tvätta håret kvällen före ingreppet. Bär inte smink eller smycken.
  • Varken ät eller drick något efter midnatt före ingreppet. Du kan borsta tänderna men du bör inte svälja vattnet.
  • Om det handlar om ett dagkirurgiskt ingrepp, ordna så att någon kan skjutsa hem dig efter ingreppet.
Annons
Annons

Efter operationen

Efter utskrivningen från sjukhuset kan du återuppta normala aktiviteter. Du får inte lyfta tungt under den första tiden och du bör inte heller hålla på med intensiv träning som jogging, aerobics eller tennis. Undvik att böja dig. Om du måste böja dig, böj i knäna.

Tvätta inte håret med shampoo under en vecka efter operationen. Efter en vecka kan du tvätta håret men undvik att få vatten i örat. För att undvika det, sätt litet vaselin på en bomullstuss och stoppa den i örat. Sätt mer vaselin på den yttre änden av bomullstussen. Om du är sydd i huden bakom örat, se till att området hålls torrt.

Du kommer att ha flera lager med bandagematerial i örat, något som kommer att försämra din hörsel den första tiden efter operationen. Det yttre bandaget avlägsnas i allmänhet en vecka efter operationen. Om något av bandagen faller bort ska du inte ersätta det med nytt bandage utan stoppa hellre en ren bomullstuss i örat och kontakta läkaren eller sjukhuset.

En vecka efter operationen kan du börja använda örondroppar för att det inre bandaget ska lossna. Två veckor efter operationen kommer alla bandage att avlägsnas för de allra flesta. Avlägsna inte bandaget själv! Eventuellt kan du rengöra såret bakom örat med en desinficerande vätska. Använd inte bomullspinnar (tops) i örongången!

Ta inte läkemedel innehållande salicylater eller ibuprofen de första tio dagarna efter operationen!

Diverse aktiviteter

Du kan flyga cirka en månad efter operationen. Simning kan tillåtas sex veckor efter kirurgin men kontrollera med läkaren innan du återupptar simning eller nån annan form av vattensport. Om ditt arbete inte är fysiskt krävande eller på något annat sätt har en negativ inverkan på ingreppet, kan du börja arbeta igen efter tre till fyra dagar. Kontrollera med läkaren om ditt arbete medför många tunga lyft.

Hörseln

Hörseln kommer att vara nedsatt efter ingreppet på grund av bandagen i hörselgången och/eller i mellanörat. Du kan uppleva en del ovanliga ljud i örat som bubbelljud, knakning, ringning och så vidare, du kan även känna lock för örat eller känna tryck i det. Det är normalt. Snyt dig inte kraftigt de första tio dagarna efter operationen. Efter tio dagar kan du försiktigt snyta dig med munnen öppen, via en sida i taget.

Ta kontakt med läkare om:

  • Du får feber.
  • Du plötsligt blir yr på ett sätt du inte har varit tidigare.
  • Du upplever minskad kraft i ansiktsmuskulaturen på den opererade sidan och/eller nedsatt känsel i denna ansiktshalva.
  • Det uppkommer smärtor som inte lindras med smärtstillande läkemedel och smärtorna snarare blir värre än bättre.
  • Det uppstår rodnad och ökad svullnad runt incisionen.
  • Det rinner tunn, gul eller svagt grumlig vätska ur örat.

Efter varje kirurgiskt ingrepp är motståndskraften nedsatt, förvänta dig därför inte att vara vid full vigör på en gång. Ta kontakt med din läkare eller med öron-näsa-hals avdelningen om du får problem.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.