Expert

Steen Jensen

  • kardiolog och överläkare, Blekingesjukhuset, Karlskrona
  • Medlem sedan: 2008-06-08

Jag är specialist i kardiologi och internmedicin, arbetar som överläkare på Thoraxcentrum Blekingesjukhuset Karlshamn. Sedan mer än 25 år har jag varit med om att utveckla kardiologen i Blekinge. Som kardiolog utredar och behandlar jag patienter med hjärtproblem i öppenvård och inneliggande på hjärtavdelningen på Blekingesjukhuset i Karlshamn. Utredning av patienter med ultraljud av hjärtat, arbetsprov, 24 timmars blodtryckmätning samt långtidsregistrering av ekg är en del av arbetet på mottagningen.

Publicerade sidor

  1. 2008-10-02
  2. 2008-10-02
  3. 2008-10-02

Annons