Fråga doktorn

Fråga   Hjärt- & kärlsjukdom

Diabetes och blodtryck

Jag har diabetes typ 1 sedan 3 år tillbaka. Jag har även hypothyreos och Sjögrens syndrom. Mitt blodtryck varierar mellan 120/70 -140/80. Hur högt ska mitt blodtryck vara för att medicineras?

Mvh

Svar:

Behandlingsgränsen för en diabetiker är ett blodtryck på över 140/85 uppmätt på en mottagning. Om blodtrycket är  uppmätt utanför en sjukvårdsmottagning är gränsen något lägre, 135/85. Ett hemmablodtryck är oftast  något lägre än blodtrycket uppmätt på en mottagning. Så för din del är frågan om ditt blodtryck är  ett  hemmablodtryck  eller ett  blodtryck uppmätt på en sjukvårdsenhet. Är det ett hemmablodtryck kan behandling vara att rekommendera.

Steen A Jensen 

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Mystiska symptom Hjälp

2017-04-10 | 23:38

av Anders Englund

oregelbundna hjärtslag

2017-04-10 | 15:38

av Anders Englund

Blodtrycksmätare

2017-04-11 | 15:44

av Anders Englund

byta ut waran

2017-04-11 | 15:46

av Anders Englund

Dubbelslag = flimmer ?

2017-04-10 | 17:14

av Anders Englund

Hur hög puls och hur mkt oregelbundna slag ska det vara för att man ska ha ett förmsksflimmer och ä

2017-04-11 | 15:31

av Anders Englund

Träning efter elkonvertering

2017-04-11 | 15:02

av Anders Englund

Extraslag

2017-04-11 | 15:39

av Anders Englund

Strok

2017-04-11 | 08:19

av Anders Englund

Orolig och får ingen hjälp vad gör man då?

2017-04-10 | 18:50

av Anders Englund

Växelverkan

2017-04-10 | 15:29

av Anders Englund

Sviktpacemaker

2017-04-10 | 16:17

av Anders Englund

Akut hjärtflimmer och konsekvenser av detta

2017-04-10 | 17:11

av Anders Englund

Diagnostiseras all oregelbunden puls/hjärtrytm som förmaksflimmer

2017-04-6 | 09:05

av Anders Englund

Pigg 81-åring!

2017-04-5 | 17:37

av Anders Englund


Annons
Annons
Annons
Annons