Fråga doktorn

Fråga   Hjärt- & kärlsjukdom

Blodtryck efter kranskärlsoperation

Jag är en man på 63 år och ska snart genomgå en kranskärlsoperation.

Jag undrar om ..

1. Blodtrycket påverkas av en sådan operation

2. Om sexförmågan påverkas i positiv riktning. Jag har "tappat en del av fjongen" med början för c:a 1,5 år sedan.

Jag äter bl.a. blodtryckssänkade och har ett tryck på 165/101

Svar:

Svar. Nej dit blodtryck påverkas ej av operationen. Efter operationen kommer dit blodtryck  att vara som tidigare. Sexförmågan kan påverkas av olika mediciner, men även  sjukdomen, som ger anledning till att man ska genomgå en operation för kranskärlsförandringar, kan påverka sexförmågan. Efter operationen kan du ta upp detta problem med din läkare, då där finns medicin som förbättra sexförmågan. Den medicin, som förbättra sexförmågan, kan interagera med den medicin du tar före operationen, här tänker jag på nitroglycerin preparat, så vänt till efter operationen. Slutligen, ditt blodtryck är för högt och du bör få behandlad det före operationen. Riktlinjer för behandlingen är ett blodtryck lägre än 140/85. 

Steen A Jensen Kardiolog

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
byta ut waran

2017-04-11 | 15:46

av Anders Englund

Blodtrycksmätare

2017-04-11 | 15:44

av Anders Englund

Extraslag

2017-04-11 | 15:39

av Anders Englund

Hur hög puls och hur mkt oregelbundna slag ska det vara för att man ska ha ett förmsksflimmer och ä

2017-04-11 | 15:31

av Anders Englund

Betablockerare som vid behov

2017-04-11 | 15:09

av Anders Englund

vibrationer i bröstet

2017-04-11 | 15:05

av Anders Englund

Träning efter elkonvertering

2017-04-11 | 15:02

av Anders Englund

Utan åtgärd

2017-04-11 | 14:15

av Anders Englund

Plötslig andnöd

2017-04-11 | 09:40

av Anders Englund

Extraslag

2017-04-11 | 08:49

av Anders Englund

Strok

2017-04-11 | 08:19

av Anders Englund

träning

2017-04-11 | 06:46

av Anders Englund

Mystiska symptom Hjälp

2017-04-10 | 23:38

av Anders Englund

Förmaksflimmer från nov 2008

2017-04-10 | 22:37

av Anders Englund

Orolig och får ingen hjälp vad gör man då?

2017-04-10 | 18:50

av Anders Englund


Annons
Annons
Annons
Annons