Expert

Ingemar Joelsson

  • professor, Umeå Universitet
  • Scientific Communication AB
  • Medlem sedan: 2008-06-08
Ingemar Joelsson är professor emeritus i kvinnosjukdomar. Joelsson har under drygt 20 år tjänstgjort som professor i gynekologi och obstetrik vid Umeå Universitet och var samtidigt chef för kvinnokliniken vid Umeå Universitetssjukhus. Dessförinnan var han verksam vid Karolinska Institutet i Solna. Joelsson är specialist i kirurgi och i gynekologisk onkologi förutom specialiteten gynekologi och obstetrik. Joelsson har arbetat inom området kvinnosjukdomar i New York, Minneapolis och i Houston. Han har skrivit en mångfald skrifter inom sina forskningsområden och han har givit ut ett tiotal läroböcker.

Publicerade sidor

  1. 2009-11-11

Annons