Expert

Ingemar Joelsson

  • professor, Umeå Universitet
  • Scientific Communication AB
  • Medlem sedan: 2008-06-08
Ingemar Joelsson är professor emeritus i kvinnosjukdomar. Joelsson har under drygt 20 år tjänstgjort som professor i gynekologi och obstetrik vid Umeå Universitet och var samtidigt chef för kvinnokliniken vid Umeå Universitetssjukhus. Dessförinnan var han verksam vid Karolinska Institutet i Solna. Joelsson är specialist i kirurgi och i gynekologisk onkologi förutom specialiteten gynekologi och obstetrik. Joelsson har arbetat inom området kvinnosjukdomar i New York, Minneapolis och i Houston. Han har skrivit en mångfald skrifter inom sina forskningsområden och han har givit ut ett tiotal läroböcker.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons