Fråga doktorn

Fråga   Diabetes

Fråga: Varför hyperventilerar en person som har diabeteskoma?

Varför hyperventilerar en person som har diabeteskoma?

Svar:

Hej,

Diabeteskoma är resultatet av ett helt urspårat diabetesläge som kan komplicera typ 1-diabetes och i sällsynta fall typ 2-diabetes.

Orsaken är att pH-värdet i blodet sänkts och är ett tillstånd som kallas ketoacidos. Ketoacidos eller syraförgiftning kan uppstå när insulinet inte räcker till för att öppna cellerna så att socker kan komma in i cellen och ge energi. Cellerna börjar istället ta sin energi från kroppsfettet. När fett förbränns i stor omfattning bildar kroppen en typ av syror som kallas ketoner. Det finns då en risk för syraförgiftning (diabeteskoma).

Kroppen försöker motverka syraförgiftningen genom att göra blodet mer basiskt (alkaliskt) genom att öka andningen för att göra sig av med koldioxid i blodet.

Hyperventilation är en förhöjd andning som leder till att koldioxidhalten i blodet sjunker under normalläget vilket i sin tur leder till förhöjt pH i blodet och på så sätt utgör kroppens skydd för att motverka syraförgiftningen vid diabeteskoma.

Med vänlig hälsning


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Vad ska man tänka på utöver Folkmyndighetens råd?

2020-04-30 | 13:20

av Kerstin Brismar

Metformin - Vad ska fastesockret vara?

2020-04-28 | 09:38

av Kerstin Brismar

Vaccination mot pneumokocker

2020-04-28 | 21:30

av Kerstin Brismar

Riskgrupp om yngre än 50 med diabetes 1

2020-04-29 | 12:22

av Kerstin Brismar

Krisläge och insulin

2020-04-29 | 14:12

av Kerstin Brismar

Insulin som tablettbehandling?

2020-04-29 | 22:19

av Kerstin Brismar

Lågt blodsocker - farligt?

2018-11-6 | 15:08

av Kerstin Brismar

Glukosbelastning - Behöver det följas upp?

2018-11-9 | 12:18

av Kerstin Brismar

Hur högt kan blodsockret gå?

2018-11-9 | 13:37

av Kerstin Brismar

Håravfall av diabetes?

2018-11-6 | 17:03

av Kerstin Brismar

Varierande värden - Vad beror det på?

2018-11-7 | 21:01

av Kerstin Brismar

Metformin ger D-vitaminbrist?

2018-11-7 | 17:53

av Kerstin Brismar

Diabetes typ 2: Hur mycket frukt kan jag äta?

2018-11-6 | 15:06

av Kerstin Brismar

Kan man leva som vanligt med typ 2 diabetes?

2018-11-7 | 14:21

av Kerstin Brismar

Psoriasis & diabetes - samband?

2018-11-7 | 17:47

av Kerstin Brismar


Annons
Annons
Annons