Expert

Anne-Marie Hallén

  • stomiterapeut, SU/Östra
  • Medlem sedan: 2010-01-13

Att arbeta som stomiterapeut innebär att följa patienten och de närstående under vårdtiden i samband med en stomioperation och under efterföljande uppföljningsbesök på en stomimottagning. Stomiterapeutens roll är att ge stöd och råd, prova ut ett välfungerande bandage och hjälpa personer med stomi att lära sig hantera sin nya livssituation. Det blir ofta en långvarig och kontinuerlig kontakt. I mitt arbete ingår också att arbeta med forskningsprojekt och undervisning/utbildning av olika patient- och yrkesgrupper. Lärandeprocessen i en förändrad livssituation är jag speciellt intresserad av.

 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons