Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Stomi

Hur påverkas sexlivet efter en stomioperation?


Uppdaterad den: 2010-02-11
Författare: Anne-Marie Hallén, stomiterapeut, SU/Östra

Annons

”Sexualiteten är en integrerad del av varje människas personlighet, det gäller såväl man som kvinna som barn. Det är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualiteten är inte synonymt med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och inte heller om summan av våra erotiska liv. Dessa kan, men behöver inte vara, en del av vår sexualitet. Sexualiteten är mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet. Den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa” (WHO, världshälsoorganisationen).

Kroppsbilden

Vår uppfattning av vår egen och andras kroppar är intimt förknippad med sexualiteten. Vi har en mental bild av hur kroppen borde se ut, hur kroppen verkligen är och hur vi anpassar kroppen i mötet med andra personer. En operation av tarm eller urinblåsa som leder till en stomi kan innebära att självkänslan påverkas och att personens känsla inför den egna kroppen förändras. Den förändrade kroppen med en stomi och ett operationsärr samt en eventuell försämring av den sexuella förmågan kan göra att självkänslan sviker i en intim relation.

Intervjuer med stomiopererade personer visar att den första tiden efter en operation med stomi kan det vara jobbigt att hantera sina känslor inför den förändrade kroppsbilden. Känslor som sorg, vrede, rädsla är helt naturliga i början, men många personer med stomi vänjer sig och lär sig hantera sin nya situation, vilket leder till att den egna kroppsbilden förbättras med tiden.

Annons
Annons

Fysiska, psykiska och sociala aspekter

Den sexuella lusten till intimt umgänge varierar från person till person, från en tid till en annan samt påverkas av ålder, sjukdom, ohälsa och oro. Den sexuella funktionen påverkas efter en operation och det är inget konstigt att då inte känna lust till sex. Lust och känslor för sex brukar återkomma när man är fysiskt återställd efter en operation, vilket kan ta några månader.

En del personer kan få fysiska skador efter sin operation av ändtarm eller urinblåsa och efter strålbehandling, som påverkar den sexuella förmågan. Skadorna kan läka ut men för en del personer blir skadorna bestående. För mannen är det vanligt med en nedsatt erektionsförmåga och/eller ejakulationsbortfall (bortfall av utlösning) pga att nervbanorna i detta område skadas. Kvinnan kan få besvär med torra slemhinnor i slidan och/eller smärta vid samlag. Vid de operationer där ändtarmen tas bort faller livmoder och vagina oftast bakåt mot det tomrum som uppstår efter ändtarmen, vilket kan leda till smärta och obehag för en del kvinnor vid samlag. Om kvinnan upplever smärta eller obehag kan det vara en fördel att använda olika samlagsställningar och att kvinnan föreslår sin partner det som känns skönt. När det finns en risk att det kan bli fysiska skador i samband med en operation är det viktigt att kirurgen informerar personen om detta innan operationen.

Stomiterapeuten har utbildning i att informera om hur sexuallivet kan påverkas vid tarmsjukdom och kirurgi med stomi eller reservoar. Att samtala med stomiterapeuten på uppföljningsbesöken om de funderingar som uppstår kan vara en bra hjälp. I början när allt är nytt och främmande efter operationen kan det ibland vara svårt att ta upp samlivet.

Vanliga funderingar kan vara:
Oro eller rädsla för att påsen ska lossna eller att det ska lukta. Rädsla som försvårar sexuallivet eller leder till att man inte känner sig attraktiv med en stomi.

Att inte orka, kan bero på att man inte är tillräckligt fysiskt återställd, är nedstämd eller har en medicinering som fortfarande pågår efter operationen. Det allra viktigaste är att vara uppriktig inför sin partner och berätta hur det känns. Då kan partnern ge sitt stöd. Om en ny relation inleds efter en stomioperation kan det vara bra att, innan en sexuell förbindelse inleds, berätta om sin stomi och hur ens kropp fungerar. Personer med stomi inleder förhållanden, har förhållanden och avslutar förhållanden. De flesta lever ett normalt liv och anpassar sig till sin nya livssituation.

Fertilitet och graviditet

Studier på stomi- och bäckenreservoaropererade kvinnor i fertil ålder visar på en försämrad möjlighet att bli gravid. Det gäller de kvinnor som tarmopererats en eller flera gånger och fått ändtarmen avlägsnad. En tarmoperation i detta område påverkar passagen genom äggledaren. För män som genomgår operation pga inflammatorisk tarmsjukdom eller familjär kolonpolypos finns en liten risk för ejakulationsbortfall. Möjlighet till graviditet finns med hjälp av IVF, in vitro-fertilisering. Diskussion med kirurgen, personen och eventuell partner ska därför prioriteras före en planerad tarmoperation.

En graviditet med stomi brukar inte vara några problem. Stomin är inte heller ett hinder för att förlösas på ett normalt sätt. När magen börjar bli rund kan stomin bli svår att se och bli svullen. De kvinnor som har en reservoar för urin eller avföring kan få läckagebekymmer under en period. Det kan avhjälpas med ett mindre stomibandage eller att reservoaren avlastas med en kateter. För de kvinnor som har en bäckenreservoar kan det uppstå tätare trängningar och ibland också läckage mellan toalettbesöken. Det kan vara bra att boka ett extra möte med stomiterapeuten för hjälp och en eventuell korrigering av bandaget. Efter förlossningen brukar stomi- och reservoarfunktionen återgå till det normala.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons