Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Osynligt blod i avföringen, symtomguide

De flesta som söker läkarvård på grund av blod i avföringen är medvetna om sambandet mellan blod i avföringen och möjligheten till cancer.


Uppdaterad den: 2019-07-11

Annons

Var är osynligt blod i avföringen?

 • Synligt rött blod i avföringen kommer oftast från ändtarmen eller nedre delen av tjocktarmen.
 • Vid en blödning längre upp i tarmkanalen bryts det röda pigmentet i blodet ned innan den når ändtarmen och blandas med avföring, så att blodet inte längre syns. Detta kallas ockult blod, eller dolt blod i avföringen.
 • Om man diagnostiseras med lågt blodvärde och järnbrist, och det inte finns några bra förklaringar till detta, är det brukligt att ta avföringsprov för att leta efter ockult blod.
 • Cancer i tarmen blöder lätt:
  • Om flera avföringsprover har tagits utan att blod har upptäckts, är sannolikheten mindre för tarmtumör om det inte finns andra tecken på sådan sjukdom
  • Om blod upptäcks görs en utredning och undersökning av mag-tarmkanalen för att upptäcka eller utesluta tumörer och andra orsaker till blödning

Förekomst

 • Synligt blod i avföringen är vanligt och beror oftast på hemorrojder.
 • Inflammation i slemhinnan i tarmen är en vanlig orsak till blod i avföringen. Men tumörer i de nedre delarna av tjocktarmen och ändtarmen kan också förorsaka synligt rött blod i avföringen.
 • De flesta som söker läkarvård på grund av blod i avföringen är medvetna om sambandet mellan blod i avföringen och möjligheten till cancer, och vill därför få besked om orsaken till blödningen.
Annons
Annons

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker till synligt blod

 • Se texten om blod i avföringen.

Vanliga orsaker till osynligt blod

 • Cancer i tjocktarmen (kolorektalcancer):
  • 5–6 % får denna form av cancer en gång i livet – risken ökar med åldern
  • Tillståndet är symtomfritt en längre tid. De vanligaste symtomen är plötslig förstoppning eller förändring i avföringen efter 45 års ålder, samt blod i avföringen
 • Cancer i magsäcken (ventrikelcancer):
  • Förekommer hos äldre
  • Ofta vaga symtom som tidig och kraftig mättnadskänsla efter måltid, minskad aptit, trötthet, sjukdomskänsla, viktnedgång
 • Ulcerös kolit:
  • Ofta hos yngre vuxna. En kronisk inflammatorisk sjukdom i tjocktarmen, som kan växla mellan aktiva och lugnare perioder
  • Tillståndet kan periodvis ge mycket kraftiga tarmtömningar (5–15 per dag). Det finns ofta synligt blod, var och slem i avföringen
 • Crohns sjukdom:
  • Ofta hos yngre vuxna. En kronisk inflammatorisk sjukdom i tunn- och tjocktarmen, som kan växla mellan aktiva och lugnare perioder
  • Tillståndet kan se olika ut, men präglas av oblodig diarré, kolikartad smärta och lokala inflammationer runt ändtarmen
 • Magsår:
  • Förekommer oftast hos människor över 45 år, personer som tidigare har haft magsår eller perioder av obehag i övre delen av buken
  • Typiska symtom är perioder av obehag i övre delen av buken, som lindras vid matintag eller med syrahämmande läkemedel. Nattlig smärta. Uppträder ofta hos rökare
  • Magsår kan förorsaka både mindre och kraftigare blödningar
 • Tarminfektioner:
  • Kan orsaka mindre blödning i tarmen
 • Polyper i tjocktarmen:
  • Dessa är oftast symtomfria
  • Stora polyper kan leda till ett trångt parti i tarmen och kan även blöda lite
 • Vissa läkemedel:
  • Behandling med smärtstillande läkemedel av gruppen NSAID (exempelvis ibuprofen och naproxen), acetylsalicylsyra eller antikoagulationsbehandling med warfarin eller NOAK ökar risken för mag-tarmblödningar

Sällsynta orsaker

 • Cancer i ändtarmen (analcancer):
  • Är en sällsynt cancer som oftast förekommer hos äldre
  • Ger lokala symtom och tecken i form av sår, blödningar samt utväxter i och runt ändtarmen
 • Fickbildningar i tjocktarmen (divertikelsjukdom):
  • Vanligast förekommande hos äldre personer
  • Tillståndet är vanligtvis symtomfritt, men det kan finnas förändring i avföringen och gasbesvär, eventuellt också blod i avföringen
 • Minskad blodförsörjning till tarmen (ischemisk kolit)
  • Förhållandevis sällsynt tillstånd som förekommer hos äldre personer och ofta patienter med känd, utbredd åderförkalkning
  • Tillståndet är kopplat till episoder med krampliknande smärta i nedre delen av buken, lätt och ofta blodig diarré
 • Tarminflammation efter antibiotikaanvändning (pseudomembranös kolit):
  • Komplikation av antibiotikabehandling
  • Symtomen varierar från lätt till svår inflammation i tjocktarmen – vattnig diarré, slemmig och ibland blodig, magkramp långt ned i buken
 • Inflammation i Meckels divertikel:
  • Förekommer främst bland barn under tio år och är en utbuktning av tunntarmen (divertikel), som kan bli inflammerad
  • Kan ge en intensiv, attackvis smärta. Barnet har feber, illamående, kräkningar och magen är utspänd
 • Åderbråck i matstrupen (esofagusvaricer):
  • Orsakas som regel av leversjukdom (cirros)och förekommer oftast bland alkoholmissbrukare
  • Utbuktningar på blodkärl precis under slemhinnan i matstrupen. Åderbråcken kan spricka och orsaka svår blödning

När ska man söka vård?

 • Eftersom detta är en observation som läkaren gör, är det upp till läkaren att bedöma behovet av utredning.
Annons
Annons

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Har du själv sett blod i avföringen?
 • Har din avföring förändrats på senare tid?
 • Har du diarré?
 • Har du gått ned i vikt?
 • Är ditt allmäntillstånd bra i övrigt?
 • Har du nyligen behandlats med antibiotika?
 • Har ni magtarmsjukdom i familjen?

Undersökningar

 • Man undersöker magen och känner i ändtarmen med ett finger.
 • Hemoglobinhalten i blodet kontrolleras. Vid större eller långvarig tarmblödning sjunker hemoglobinhalten i blodet.
 • Man kan titta in i ändtarmen med rektoskop och beställa en undersökning för koloskopi för att bedöma om det finns sår i tarmen som blöder.

Illustration

 • Översikt mag-tarmsystemet

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.